Wyszukiwarka: mi�o�� potrzeba (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mi�o�� pot­rze­ba — zgromadziliśmy 1022 teksty.

Świat o poranku

Ciepły pokój
ona naga
wokół spokój
myśli wspomaga.

Nag­le spada
in­truz z nieba
no­gi rozkłada
ta­ka potrzeba.

Kocha­ny to Ty
tak słod­ko brzmi
ra­zem to my
los so­bie drwi.

Do­tykaj delikatnie
pieść ser­cem ciało
bar­dzo dokładnie
mało mało mało!

Dał jej wszystko
kocha szczerze
roz­pa­lił ognisko
w miłości wierze. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 12 października 2013, 14:20

Nie walczy się z kimś, kto Cię kocha

Nie pisz do mnie wierszami,
Brzmią jak aniel­ska muzyka.
Już nie pot­ra­fię się bronić,
Czuję,że żyję, lecz znikam.
Nie ma siły pracować,
Zbyt­nio mnie pogrążyłeś.
Jeżeli to jest zemsta,
To uda­nie się zemściłeś.
Od­puść mnie, nie męcz dłużej,
Ja nie mam [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 16 lipca 2015, 09:36

Dołóż mi

Da­jesz mi oddech,
da­jesz mi życie,
da­jesz mi tak wiele,
mi­mo to nie mam nic.

Za­bierają mi wszystko,
pożyczają, przywłaszczają,
nie od­dają i nie oddadzą,
więc po co mi nadzieja.

Kocham to życie,
kocham ten czas,
gdy dru­gi człowiek
oszu­kuje nas.

Może po­możesz mi,
zro­zumieć co to ból i łzy,
bo za dob­rze żyje się mi,
mi­mo, że nie mam nic. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 27 kwietnia 2014, 18:22

***

Kocham Cię o brzas­ku i kocham wieczorem,
Kocham, gdy stóp do­tykam i w szyję całuję,
Kocham dziw­nym wzorem,
Które­go sam nie pojmuję?
Gdy jes­teś da­leko, bar­dzo mi Cię brakuje,
Chcę by tak zos­tało, na całe wieki,
By in­ne ko­biety były mi obojętne,
By in­ni mężczyźni pat­rzy­li z zaz­drością na Ciebie,
Ja z Tobą Kocha­nie czuję się cudownie
I niech tak zos­ta­nie nam na zaw­sze pogodnie! 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 12 lutego 2013, 19:10

"Kiedy przyjdziesz" Krzysztof Kamil Baczyński

Wiem, że przyj­dziesz, noc będzie rozgrzana,
duszna ciszą i płomieniem bzowym;
kwiaty wios­ny niosąc na kolanach
spłyniesz ciszą i ciszą mnie zgubisz...
Może przyj­dziesz w roz­krzycza­ne rano,
strze­lisz gwiazdą w słoneczni­my spokój,
strze­lisz ser­cem w duszę słońcem zlaną
w [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 10 czerwca 2013, 14:55

Myślenie młodego chłopca ;)

''Po co mi ład­na i głupia ?! '' 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 12 września 2013, 17:56

Cholerna niedziela

Jes­teś jak maszy­na zaprogramowany
Zro­bię to i tamto
A mnie szlag tra­fia
jak patrzę...
Mógłbyś mnie te­raz mieć
Taką wyuzdaną
... nagą
... spragnioną
Zro­bić mi dob­rze
Li­zać ...
Ssać...
Płakać z roz­koszy. ..
Błagać o jeszcze...
Ogar­nij się
Czas na obiad. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 26 lipca 2015, 15:40

O Niecierpliwy

Te­raz, kiedy jes­teś już w Zaświatach, po­daj mi znów dłoń, abym kocha­ny człowieku , od­tworzyła dla Ciebie li­nie Two­jej dłoni-al­bo żebyśmy zag­ra­li w bier­ki te­raz, kiedy Ty masz wie­czność przed Sobą, a ja mu­siałbym wy­pić całe morze, za­nim zdołałbym Cię przep­ro­sić, że cze­kasz na mnie, o Niecierpliwy. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 3 października 2013, 00:13

À la périphérie de l'esprit

Uchy­lam ok­na, wyłączam muzykę
Szum wiat­ru oczyszcza mą duszę
Li­nie hip­nozą oczy me wiążą
Za­pom­nieć pragnę, za­pom­nieć ja muszę

O włosach rozwianych
O pięknym uśmiechu
O dołeczkach w policzkach
O oczach ze śniegu

Pragnę Cię bardzo
Zo­baczyć, przytulić
Być pod­porą i murem
Do [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 2 kwietnia 2017, 20:36

Syntezyci

Jest nas wielu,
ta­kich samych,
łączy­my się w pary,
dos­ko­nałe liczebnie.
Gdy pot­rze­ba nas więcej,
jes­teśmy co­raz lepsi
w wyt­warza­niu fuzji,
naszych na­gich ciał.
Zmecha­nizo­wani technologią,
pniemy się ku górze,
szczy­tując obficie,
we wszys­tkich kierunkach.
Gdziekol­wiek pójdziemy,
będziemy tam razem,
nierozłączni jak pierwiastki,
te­go sa­mego atomu.
Miłości nie zaznamy,
bo uczuć nie mamy,
lecz wyt­rwa­my razem,
by tworzyć historie.
Potężne­go państwa,
które się rozrasta,
dzięki naszej woli
i niez­wykłej płodności. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2014, 14:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]