Wyszukiwarka: mi�o�� potrzeba (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mi�o�� pot­rze­ba — zgromadziliśmy 20649 tekstów.

pozytywna energia

tych pa­re słów
ta luźna rozmowa
przy­jem­ne uczucie
wewnętrznej radości

uśmie­cham się sa­ma do siebie
te­go mi było potrzeba

bar­dzo Ci dziękuję. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 października 2013, 14:37

A kiedy

A kiedy ma­jem zak­witną kaszta­ny
I słońcem głębo­ko wej­rzysz w mo­je oczy
Jam onieśmielon i sponiewierany
Wyz­nam Ci mą miłość, co mnie z Tobą łączy…

A kiedy wiosną ma­tury zagrają
I py­taniami na­pełnisz po kres [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 marca 2013, 07:04

W deszczowy dzień

Jak mało pot­rze­ba, byś mi uchy­liła nieba
Wys­tar­czy tyl­ko, że dasz swe serce
A ja w podzięce....od­dam swe

Nie pot­rze­ba mi zachwytów, wys­tar­czy garść twych uśmiechów
Wys­tar­czy spoj­rze­nie, gest i już le­piej na ser­cu jest
Wiem, że kiedyś muszę wy­puścić cię, boś ty jak mo­tyl wolna
Sza­ry żywot dla ciebie klatką...wte­dy umierasz
Więc zas­pyiam myśląc, że uj­rzę cię
bo po­zos­tałaś tyl­ko snem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 stycznia 2012, 13:57

NIE WIEM

o czym pi­sać mam dziś wiersz?
czy mi po­wie mały świerszcz?
może tworzyć o miłości?
lecz pot­rze­ba w tym śmiałości...
o od­wadze? o potędze?
już mi opa­dają ręce...
nikt nie pro­si nikt nie wspiera
rymów nikt mi nie wybiera
może przes­tać pi­sać wreszcie
bo ktoś to przeczy­ta jeszcze...
na nic wiel­kie myśli w głowie
chy­ba we­na poszła sobie
po­ra kończyć te wy­mysły
chy­ba zacznę pi­sać listy... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 kwietnia 2013, 00:14

chwilka

Złapała w ręce ok­ruszek nieba
Myślała, że więcej już nie potrzeba

Tak piękne kłębiły się w jej głowie marzenia
Na chmu­rach jak ow­ce tęczo­wego słońca promienia

I zachwiało się jej ma­leńkie serce
I puściła to kruszące się szczęście

W oczach po­zos­tał błęki­tu nieba skrawek
Od­da­lał się i roz­bił o zieleń trawek 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 sierpnia 2013, 13:50

PRZYJAŹŃ

Aby świat zba­wić
nie pot­rze­ba wiele
wys­tar­czy zwyczaj­nie
być czyimś przy­jacielem

Wys­tar­czy płomyk za­palić
by og­rzać ja­kieś ser­ce
to tak mało prze­cież
nie pot­rze­ba nic więcej

Bo przy­jaźń jest 
z ludzką na­turą stworzo­na
i w każde­go z nas
nieroz­dziel­nie wto­piona

A człowiek nie może
ludzkim być wy­raźnie
jeśli się w nim nie zat­li
mała is­kier­ka przyjaźni  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2015, 20:30

Dość

Mam dość słów niepotrzebnych,
które niszczą mnie od środka.

Mam dość chcę skończyć te grę.
Po co da­lej łudzić się
sko­ro i tak wiem to,
że wszys­tko przepadło.

Za­bierz, od­bierz mi nadzieję.
Nie chcę jej,
nie pot­rze­ba mi już nic.

Proszę odejdź już.
Al­bo pozwól mi być... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 marca 2010, 10:50

na koniec

Cisza jak w noc - nieus­tannie ra­ni
Ty­siące myśli w og­niu je spalę..
wiele się stało nie ma nas już...
wy­bacz, że za­daje os­ta­teczny ból.
ty­le w nas jest niewy­jaśnionych spraw,
tak mu­si być to los tak chciał.
nie pot­rze­ba mi słów, nie pot­rze­ba łez..
słońce już zaszło, zmieniło się w deszcz.
Cały świat za­milkł, zat­rzasnął drzwi,
Zos­tałam ja, zos­tałeś Ty 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 stycznia 2013, 13:02

Dla Jarka

Ko­lej­ny piękny dzień za nami.
Ko­lej­na wspólna noc razem.
Ko­lej­ny po­ranek,przy ciepłej herbacie.
Ko­lej­ne chwi­le spędzo­ne razem.
Cóż więcej mi potrzeba?
Da­jesz mi wys­tar­czająco dużo ciepła.
Kochaj mnie tak jak wczo­raj,czy dziś.
Kochaj i sza­nuj z całych sił. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2010, 17:16

* * *

Nie pot­rze­ba mi więcej łez
Ani gorzkich myśli i słów pocieszenia.
Nie chcę pa­miętać już Ciebie
I Twoich ust, spoj­rzeń, i zapewnienia,
Że w każdej złej chwi­li obok mnie będziesz.
To, co zro­biłeś, to, jak odszedłeś
Złamało mnie w środku.
Lecz dość mam już
Tej tęskno­ty i żalu, więc …
Więc odejdź na zawsze
I że nie zos­tałeś - żałuj. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2010, 13:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]