Wyszukiwarka: miłość dziecka (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość dziec­ka — zgromadziliśmy 397 tekstów.

Miłość jest rejsem
bo zaw­sze gdzieś odpływasz
gdy cię dotykam… 

haiku
zebrał 173 fiszki • 26 sierpnia 2013, 13:23

Złączo­ne dusze
us­ta stęsknione płoną.
Miłość dojrzewa. 

haiku dnia z 14 lutego 2017 roku
zebrał 100 fiszek • 18 września 2012, 00:34

Na sta­wie miłość
po­całun­kiem łabędzi
ser­ce rysuje. 

haiku
zebrał 99 fiszek • 16 kwietnia 2014, 20:15

Gdy okazujesz
każdy dzień jest jej świętem
bo czu­je miłość... 

haiku
zebrał 84 fiszki • 8 marca 2013, 18:44

Zachodzi słońce
ciepłe ziaren­ka piasku
prze­licza miłość… 

haiku
zebrał 78 fiszek • 7 lutego 2013, 15:58

Otwórz ser­ce swe
Miłość wielką wszys­tkim daj
Jes­teś człowiekiem 

haiku
zebrał 72 fiszki • 3 marca 2013, 09:53

Z bal­ko­nu spadłam.
War­kocze w miłość plotę.
Idę do ciebie.

Za­pach pościeli.
Płoną roz­grza­ne noce.
Is­krzą się serca.

Drży liść na zbroi.
Czai się miłość Twoja.
Dłonie rycerza.


Dla dam i ry­cerzy por­ta­lu ;) 

haiku
zebrał 71 fiszek • 24 września 2012, 23:21

Na­ga fotka.Net.
Szczęśli­wa mężat­ka śle.
Miłość ma kabel. 

haiku
zebrał 67 fiszek • 2 października 2012, 23:40

Sil­na ta miłość
co z korze­nia przyjaźni
drze­wem wyrosła 

haiku
zebrał 51 fiszek • 15 października 2012, 11:42

Mo­tyl­ki budzą...
Czy to już miłość..? Czu­le ?
głas­ka­ne serce.


Krys­ty­na Sz. 06.02.2014r. 

haiku
zebrał 51 fiszek • 16 marca 2014, 00:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:46Naja sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:36danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 19:24Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Odrzuć mnie mro­zem Za­pachem niena­wiści Nim [...]

dzisiaj, 19:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 17:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:04silvershadow sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 16:32Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st Wrażliwa dusza nieraz się [...]

dzisiaj, 16:31RozaR do­dał no­wy tek­st Tacy Żydzi