Wyszukiwarka: miłość dziecka (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość dziec­ka — zgromadziliśmy 400 tekstów.

Miłość jest rejsem
bo zaw­sze gdzieś odpływasz
gdy cię dotykam… 

haiku
zebrał 173 fiszki • 26 sierpnia 2013, 13:23

Złączo­ne dusze
us­ta stęsknione płoną.
Miłość dojrzewa. 

haiku dnia z 14 lutego 2017 roku
zebrał 100 fiszek • 18 września 2012, 00:34

Na sta­wie miłość
po­całun­kiem łabędzi
ser­ce rysuje. 

haiku
zebrał 99 fiszek • 16 kwietnia 2014, 20:15

Gdy okazujesz
każdy dzień jest jej świętem
bo czu­je miłość... 

haiku
zebrał 84 fiszki • 8 marca 2013, 18:44

Zachodzi słońce
ciepłe ziaren­ka piasku
prze­licza miłość… 

haiku
zebrał 78 fiszek • 7 lutego 2013, 15:58

Otwórz ser­ce swe
Miłość wielką wszys­tkim daj
Jes­teś człowiekiem 

haiku
zebrał 72 fiszki • 3 marca 2013, 09:53

Z bal­ko­nu spadłam.
War­kocze w miłość plotę.
Idę do ciebie.

Za­pach pościeli.
Płoną roz­grza­ne noce.
Is­krzą się serca.

Drży liść na zbroi.
Czai się miłość Twoja.
Dłonie rycerza.


Dla dam i ry­cerzy por­ta­lu ;) 

haiku
zebrał 71 fiszek • 24 września 2012, 23:21

Na­ga fotka.Net.
Szczęśli­wa mężat­ka śle.
Miłość ma kabel. 

haiku
zebrał 67 fiszek • 2 października 2012, 23:40

Sil­na ta miłość
co z korze­nia przyjaźni
drze­wem wyrosła 

haiku
zebrał 51 fiszek • 15 października 2012, 11:42

Mo­tyl­ki budzą...
Czy to już miłość..? Czu­le ?
głas­ka­ne serce.


Krys­ty­na Sz. 06.02.2014r. 

haiku
zebrał 51 fiszek • 16 marca 2014, 00:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny

dzisiaj, 17:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]