Wyszukiwarka: miłość dziecka (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość dziec­ka — zgromadziliśmy 5064 teksty.

Siwy włos...

Do­tyka mnie czas
si­wym włosem
na skroni
a ty uśmie­chasz się
i szep­czesz
że to nic…
składasz z radością
wios­ny
wspólne marzenia
w mo­jej dłoni
i jakby
czas nie miał
dla ciebie
żad­ne­go znaczenia
za­mykasz oczy
przy­tulasz się
mocno
i z uf­nością dziecka
zasypiasz...
jes­teś bezpieczna
szczęśliwa
śnisz... 

wiersz
zebrał 138 fiszek • 1 czerwca 2013, 06:29

Dyskretnie obecna...

Nig­dy cię nie widziałem
lecz czuję, że zawsze
jes­teś blisko
jak­byśmy kiedyś wspólnie
od­kry­wali magię
w naj­piękniej­szych liściach
a później wpla­tali je
we włosy
ty mnie ja tobie
jak kwiaty
i czer­pa­li radość
że ty­le w nas z dziecka
i na przekór gapiom
na ich zdziwienie
od­po­wiada­liśmy uśmiechem
ciesząc się wiosną
mi­mo, że dla nich była to jesień… 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 10 listopada 2013, 10:11

Sku­piona buzia
ma­gia codzien­nych spotkań...
mod­litwa dziecka. 

haiku
zebrał 42 fiszki • 12 marca 2015, 18:53

Najgorsze są wieczory..

czuję od­dech na mej szyi
to nie Ty, poznałabym
pomóż mi, krzyczę
pomóż..

ach, sny..

z prze­rażeniem dziecka
tulę mo­je wspomnienia
zasypiam
powoli
w ten je­sien­ny wieczór
bez Ciebie
od­dech zwalnia
obudź mnie...


Odtwórz  

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 października 2012, 16:24

DDA

Była piękna, choć
uśmiech nie gościł na jej buzi…
Zaw­sze chodziła smutna
Jak­by lękając się ludzi…

Szu­kała spo­koju na łące
wśród traw i pol­nych kwiatów…
Lu­biła wsłuchi­wać się w szum drzew
I pat­rzeć w niebo, wy­pat­rując ptaków…

Można było od­nieść wrażenie
że coś w so­bie ma­giczne­go ta is­to­ta ma…
I miała…aniel­skie skrzydła
Dziec­ka DDA. 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 22 lutego 2011, 14:30

Przekładanka

Zam­knij mnie.

w pud­le na dnie. Między.

za­baw­ka­mi ba­wiłeś się,
Od dziec­ka różni cię tylko...

kil­ka lat minęło, A wciąż ta 
sa­ma. Mnie nic,
nie minęło.

Sa­mot­na, zam­knij mnie w pud­le na dnie.
Między za­baw­ka­mi.

Ba­wiłeś się.
Od dziec­ka różni cię tyl­ko kil­ka lat.

Minęło, a wciąż ta sa­ma.
Mnie nic nie minęło. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 1 października 2012, 11:45

ludzkie tragedie

ileż nienawiści
w świecie
jak wiele cierpienia
być musi
by ma­leńkie dziecię
wśród ruin porzucić

ileż lęku śmiertelnego
duszę du­sić musi
jak mało miłości
ser­ce rozgrzewa
by śmieciami przykryć
swe­go dziec­ka ciało

ileż tragedii
przez życie napisanych
jak wiele skarg
do nieba słanych
łza­mi miej­sc znaczonych
zniczy światełka­mi oświetlanych

i tak szyb­ko za­pomi­nanych ... 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 5 lutego 2012, 12:09

Piszę do Ciebie Synu... część I

Piszę do Ciebie Synu,
Bo myśli mi usnąć nie dają,
Bo Ser­ce wciąż tęskni i kocha
Bo wierzę, że nasza his­to­ria się jeszcze nie skończyła...

Pa­miętam Twe oczy pięciolatka,
Które­go porzu­ciła rodzo­na matka,
Gdy półrocznym byłeś dziecięciem
I płakałeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 marca 2013, 00:27

Miłosna wyliczanka

Miłość by­wa różna
Miłość świat zaludnia

Miłość nie wy­baczy zdrady
Miłość ma swo­je zasady

Miłość rodzi się nagle
Miłość na­biera wiat­ru w żagle

Miłość to uczu­cie dziwne
Miłość też poczu­cie naiwne

Miłość cza­sami by­wa wierna
Miłość jed­nak częściej jest niepewna

Miłość wszys­tko zniesie
Miłość i ciebie poniesie! 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 12 maja 2011, 20:35

Sny moje…

Miały być me­go spoczyn­ku strażnikami,
Wy­doby­wać piękno, kar­mić obrazami,
Wy­jaśniać, wska­zywać, być zaw­sze blisko,
Jak mat­ka nad dziec­ka ma­leńką kołyską,
Tym­cza­sem drwią ze mnie w twarz śmiejąc się,
I za­miast spo­koju jest we mnie lęk... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 30 września 2010, 13:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?