Wyszukiwarka: miłego wieczoru (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłego wie­czo­ru — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Monsun

Tańcząca w deszczu niewin­na i skromna
przyg­ry­załaś us­ta gdy wzrok mój był głodny
wciąż czułaś się swo­bod­nie zbliżyłem się łagodny

Błysk w twoim oku i ser­ca me­go bicie
żądza dwóch ciał nie kończy się o świcie
dłonie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 54 fiszki • 26 kwietnia 2013, 00:51

Świeci już blaskiem,
prze­nika do serc naszych.
Ra­dos­ne Święta.Wszel­kiej po­myślności, ra­dości i zdro­wia. Ciepła rodzin­ne­go i ot­warcia się na bliźnich.
Niech ser­ca wszys­tkich Cy­tato­wiczów zapłoną miłością, ba Dzieciątko wkrótce się narodzi.
Szczęśli­wego No­wego 2013 Roku!

Do miłego już po świętach-) 

haiku
zebrał 29 fiszek • 22 grudnia 2012, 10:48

Na (nad)wrażliwą

Wrażli­wa była,
nad wy­raz czuła.
Dla­tego jednych
na dru­gich szczuła.

I żeby nie było, po­niżej wer­sja druga.
Dla każde­go coś miłego :

Wrażli­wy był,
nad wy­raz czuł.
Dla­tego jednych
na dru­gich szczuł. 

fraszka
zebrała 14 fiszek • 16 września 2014, 10:34

Spragnieni siebie

...wreszcie nad­szedł ten dlu­go ocze­kiwa­ny moment
gdy nasze us­ta wdarły sie w siebie,namolnie
na­miet­nie,szyb­ko,na oślep,pieknie
jak sprag­niona,kto­ra zachłys­tu­je sie szklanką wody
on mnie nie sma­kował...on mnie pochłaniał
brał jak chciał,a ja stałam sie te­go wieczoru
cichą pod­daną,nie wzbra­niałam sie
był niecier­pli­wy i tak głodny...muskał
zachłan­nie swy­mi wil­gotny­mi ustami
ogar­ne­la mnie błogosc,kto­ra pozbawia
całko­wicie władzy nad ciałem
spi­jałam po­całun­ki jak wo­de...gasząc pragnienie
prag­nienia kto­rego nie można ugasic...
cała Two­ja...na z a w s ze.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 10 fiszek • 22 października 2012, 21:46

Uczucie w rytmie jednego oddechu

Cze­kam na Ciebie
cała jes­tem przepełniona
Tobą.
Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia
wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły,
słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany...
Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele
Niech us­ta Two­je łączą się z moimi
Niech usłyszą tyl­ko nasz puls..

Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 8 lutego 2014, 18:08

"Decyzja"

Zos­ta­wiłam Cię już po­nad miesiąc temu.
Dlacze­go? Znów py­tam, lecz wciąż nie wiem czemu.
Każde­go wie­czo­ru tęsknię za Twym głosem
i za tym jak po­magałeś mi z moim mar­nym losem.
Ko­lej­ny deszcz jest co­raz bar­dziej słony
A [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 13 listopada 2014, 19:04

* * *

Oczy w oczy głębo­ko wpatrzone
w czer­wo­nych us­tach, ocieka kos­tka lodu
upał wie­czo­ru i two­ja de­likat­na halka

Poz­wa­lasz się uwieść i jes­teś rozpalona
kos­tka lo­du zos­ta­wia miłości szlak
ciało kocha je­go do­tyk, pożąda­nie nie działa wspak

Za­pada głęboka [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 18 marca 2015, 21:15

* * *

Ten wieczór codzienny,
nie był ta­ki jak inne,
Byłaś przy mnie,
tuż obok, w naszym łożu...

Ciepło było te­go wieczoru,
de­likat­nie Cię dotknąłem,
i ściągnąłem koszulkę
wdzięki roz­grze­wały bardziej...
Us­ta wędro­wały po Tobie,
Język sma­kował Cię dokładnie,
Oczy nies­krępo­wane patrzyły,
Na Two­je piękno...
Dotyk [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 27 lipca 2016, 20:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny

dzisiaj, 17:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]