Wyszukiwarka: mój aniele (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mój aniele — zgromadziliśmy 3487 tekstów.

Aniele ....

Jes­teś moją wiado­mością z nieba
Przy To­bie nie ma rzeczy, które mnie zasmucą
Ty zaw­sze próbu­jesz zna­leźć naj­lep­szą drogę,
Żebym była uśmie­chnięta !
Podzi­wiam Two­je czys­te serce
Ty zaw­sze da­jesz mi całego siebie
i
Wszys­tkim którzy Cię otaczają
... modlę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 kwietnia 2010, 18:05

ty zawsze przy mnie stój

aniele mój
w za dużych obowiązkach
bu­duję wzro­kiem
apa­ryczną strefę
dot­knij czułością niebiosa w mych włosach
bym zbudził się jut­ro
twym echem
ra­no i wieczór przy mnie bądz
nocą ukołysz ciekawość
ja jes­tem stąd ty z in­nych stron
znasz mnie
ja znam twą łaskawość
pro­wadz mnie ścieżką czys­tych rąk
omi­jaj przys­tanki fantylne
kieruj w ten dom
ma­giczny dom
w marzeń ogrody
niewin­ne . 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 listopada 2011, 14:51

Aniele!

Mój de­likat­ny Aniele!
Pozwól, że Twy­mi skrzydłami me łoże uścielę,
By śnić o niebiosach, o ra­ju nad rajami,
By de­likat­ne piórka, łas­ko­tały mnie swy­mi skra­jami.

O mój Aniele!
Po­każ mi niebo, raj nad raje.
Niech obłoki muskają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 marca 2011, 02:36

Siło miłości,
bez­li­tos­ny Aniele,
wyjść Ci naprzeciw? 

haiku
zebrał 10 fiszek • 15 października 2012, 16:55

Anioł

Mój Aniele życia.
Przychodzisz do mnie codziennie,
Do­dajesz mi chęci do bycia
Kimś, kim jes­tem niezmiennie.

Aniele mej codzienności.
Gdy ciągnie mnie ja­koś w dół
Za­siadasz wśród moich gości,
Wykładasz swe rac­je na stół.

Aniele dob­rej rady
W dni, kiedy uciekam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 marca 2010, 00:27

Sielsko anielsko

mój ty mały
mój ty święty
aniołku z ko­dem do odkrycia
nikt nie wie
ile masz siły w sobie

bo gdy tyl­ko patrzeć
to za mało - by wiedzieć
a jeśli już wiedzieć
wte­dy zbyt małe są słowa

mój ty mądry
mój ty wielki
aniele
nic nie wiesz
o mnie

więc tyl­ko so­bie bądź
i patrzPS. Wszys­tkiego wiosen­ne­go dla Was 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 kwietnia 2015, 13:07

Kawa z Aniołem.

Piłem kawę dziś
Zja­dałem też pączka
A na­wet zjadłem dwa

Mam sta­re okna
Ra­my terkoczą
Uciążli­we ta­kie okno

Ciężarówki i pociągi
Nie dają spać nocą
Pachy mi się pocą

Mu­zyka gra cicho
Mu­zyka gra głośnio
Dzień za dniem

W dzień jes­tem cieniem
Nie będę bohaterem
Mrużę czoło, czu­je gniew

Piję kawę, pączka jem
Je­dyne, co wiem
A wiem niewiele

Broń Aniele Stróżu Mój
Od krzyw­dy, jaką wyrządzić
Człowieko­wi bym mógł

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 lutego 2016, 16:00

* * *

Hu­ragan wspomnień
Sztorm łez
Gry­mas bólu i cierpienia
Czy to os­tatnie chwi­le Twe­go is­tnienia ?
Czy już po­ra ?
Czy już czas ?
Śmierć wydziera mi Cię z łask
Śpij , śpij mój Aniele
Ja tym­cza­sem
Wtulę się w dłoń
Twe­go stygnące­go ciała… 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 czerwca 2013, 14:27

Dark Angel

Odejdź piekiel­ny aniele,
Nie kuś mnie swym wdziękiem.
Bo z zewnątrz jes­teś uroczy,
Lecz ser­ce twe piekielne.
Więc opuść me myśli,
Zejdź z mo­jej głowy.
Pozwól by mój świat,
Znów był kolorowy.

Odejdź aniele,
Nie za­bieraj mej duszy w mrok.
Nie spłonę, nie upadnę,
Jak reszta tych, których rzu­ciłaś na stos.

Odejdź piekiel­ny aniele,
Gdyż nie zaufam ci więcej.
Zos­ta­wiasz tyl­ko zgliszcza,
W miej­scu zwa­nym sercem.
Zwodziłaś mnie od początku,
Te­raz to ko­niec me życie,
Ko­lej­na ofiara two­jego horroru. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 września 2013, 08:51

Pomyłka

Mój aniele złoty
Mój, je­dyny … 
Gdzie kończy się cier­pienie a zaczy­na życie
Wszys­tko spo­wite mgłą tak bar­dzo ob­fi­cie
Zat­ra­cona w słowach, w tych słowach z przeszłości
O tym jak było ci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 sierpnia 2015, 18:58
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:03Pankreator sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 18:01rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi że nic [...]

dzisiaj, 17:52yestem sko­men­to­wał tek­st ogród ago­nii krwią zak­witły lwie [...]

dzisiaj, 17:42Salomon sko­men­to­wał tek­st Wskocz do je­ziora Gdy [...]

dzisiaj, 17:35None sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 16:50Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:47Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 16:07Indygoo sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

dzisiaj, 15:07...inna... sko­men­to­wał tek­st Nie jest mi do [...]