Wyszukiwarka: mój aniele (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mój aniele — zgromadziliśmy 209 tekstów.

Na nietuzinkowość:

Co pros­tej myśli zwyczaj­nie się wymyka;
Umysł mój jest kla­syczny, dusza romantyka. 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 23 października 2012, 13:10

Burzo­wa noc.
Tańczy ogień niebieski.
Mój cud natury.


z po­mocą D.M. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 26 sierpnia 2012, 18:13

oh

roz­pal mo­je noz­drza swoim za­pachem
do cna pożąda­niem chce uno­sić się dziś
po­nad nieboskłon z wiat­rem hu­lać

roz­top lód spo­wity, zimę roz­krusz
niech sto­pi się cała, swą wo­nią pod­nieci
fe­romo­ny wirują [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 11 fiszek • 27 października 2012, 00:36

tęsknota mnie zjada

ja ci to wszys­tko wy­baczę kochany
gorzkie łzy na po­duszce
zdep­ta­ne kwiaty
grzeczne uśmie­chy i pus­ty wzrok
ja ci to wszys­tko wy­baczę mój drogi
no­ce bez nadziei
dni bez serca
miesiące bez wartości
i każdą połamaną część mo­jej duszy
tyl­ko ob­syp mnie uśmiechem
otul mnie oddechem
kochaj mnie
kochaj nas 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 11 września 2013, 00:28

Wodospady

...Kochan­ku,nie jed­nej nocy
uwiel­biam,kiedy roz­bierasz mnie z nagosci
jes­tem wte­dy,gdzis w srod­ku two­jej wilgoci
i zaz­droszcza nam morza
i wszys­tkie blis­kie wodospady
kochan­ku mój ...do twarzy ci w roz­koszy łez
ub­ra­ny w na­miętne pocałunki
sma­kujesz jak gorzka czekolada
kto­ra zlizuje [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 10 fiszek • 4 listopada 2012, 10:10

Mok­ry zim­ny nos
Bez­gra­niczne oddanie
Mój przy­jaciel pies
Z okaz­ji Dnia Psa :) 

haiku
zebrał 10 fiszek • 1 lipca 2015, 20:33

relaks z tobą (erekcjato)

pot­ra­fisz jak nikt in­ny
lać wodę
uwiel­biam to
od­prężasz mnie
uwal­niasz ze zmęczenia
zaw­sze kiedy zapragnę
jes­teś go­towy na igraszki
wkra­dając się w każdy zakamarek
mus­kając delikatnie
pieścisz moją skórę
od­dając się twoim pieszczotom
za­mykam oczy
po­padając w błogość

...mój prysznicu 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 8 maja 2012, 10:00

Siło miłości,
bez­li­tos­ny Aniele,
wyjść Ci naprzeciw? 

haiku
zebrał 10 fiszek • 15 października 2012, 16:55

Anioł Stróż

Byłem przy To­bie jak Anioł Stróż,
w każdej chwi­li i w każdych snach
byłem zaw­sze z Tobą,cóż...
lecz chy­ba ze mną i był też strach.

Słuchałem Ciebie jak Anioł Stróż
na­wet jeśli mówiłaś w myślach
a z moich [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 9 fiszek • 26 marca 2014, 19:15

* * *

Drżenie Twoich rąk
miłować pragnę jak Ty
mój wzrok uciekający

Po­korną Ci być
mil­czącą,mdlejącą w ramionach
z rozkoszy

Wielbić
usłane Twe ciało z mych pocałunków
i pośpie­sznych pie­szczot łaknące 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 11 stycznia 2013, 17:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:25StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:20Paladin sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:01Irracja sko­men­to­wał tek­st myśliwy również zos­ta­wia śla­dy

dzisiaj, 14:59Irracja sko­men­to­wał tek­st paździerz który przechodzi niezłe [...]

dzisiaj, 14:57Irracja sko­men­to­wał tek­st co paździe­rzo­wi wychodzi dob­rze [...]

dzisiaj, 14:54Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 14:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia