Wyszukiwarka: ludzie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 1570 tekstów.

nag­le nas­tał chłód
z po­godą nie pogadasz
mil­kną w niej ludzie 

haiku
zebrał 76 fiszek • 12 września 2015, 18:51

W sieci

Ludzie nie pająki
tkają ni­ci nies­pełnionych marzeń 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 28 stycznia 2016, 23:48

* * *

Są ludzie,
o których zaw­sze będziemy pamiętać!
Są ludzie,
których zaw­sze będziemy kochać!
Są ludzie...
a jed­nak czu­jemy się samotni... 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 17 sierpnia 2010, 09:53

Gdzie...

Gdzie są ci 
co tu byli
słowa pisali.

Gdzie ludzie
któryśmy znali
myśli historię.

Gdzie są słowa
wy­razem spisane
do­ras­tające w sercu.

Gdzie są Ci ludzie
od­chodzący na zawsze
bez pożeg­na­nia słowem.

Gdzie pozostali
już nie ci sami
zaj­mują miejsce. 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 11 marca 2013, 08:45

Ulica

Pat­rzę na ulicę
Ludzie biegną
In­ni jadą
Ktoś tańczy

Słucham ulicy
Ludzie krzyczą
In­ni milczą
Ktoś śpiewa

Lecz nikt
Zu­pełnie nikt
Nie idzie
Ani nie mówi 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 9 lipca 2011, 12:33

Ludzie złodzieje,
zys­kując ja­kiś przedmiot.
Tracą na wartości. 

haiku
zebrał 28 fiszek • 13 sierpnia 2015, 23:31

"Ludzie jak my"

ludzie codzienni
ludzie odświętni
kochający
jak my
i kochani
bar­dziej wierzący
i mniej
umierają...
bo in­ni
zabijają
dla Bo­ga
swojego 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 listopada 2015, 19:28

deszczowy Kraków

W deszczo­wym mieście ludzie przy­tulają się najczęściej.

Ma­my mok­re ramiona
zwiędłe dłonie
moc­niej pul­sujące serce

W deszczo­wym mieście ludzie całują się najczęściej.

Ma­my ciepłe usta
sza­lone gesty
bar­dziej ero­tyczne myśli

W deszczo­wym mieście ludzie kochają się najczęściej. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 lipca 2011, 15:37

No tak... Miniaturka czekająca na wiosnę

Dwudzies­ty pier­wszy marca
śnieg
ludzie resztka­mi węgla
kaf­lo­we piece karmią

po pa­rape­cie pta­ki tańczą
cze­kając na ok­ruchy chleba 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 22 marca 2013, 13:46

Inny świat

To był zu­pełnie in­ny świat.
Świat w którym nie było bólu,
a ludzie by­li dla siebie życzliwi.
Świat w którym nie było cierpienia,
bo ludzie go so­bie nie zadawali.
Świat w którym szczęście trwało wiecznie,
bo wszys­cy ludzie się kochali.
Piękny sen! 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 sierpnia 2015, 23:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście