Wyszukiwarka: ludzie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 1570 tekstów.

Postanowiłam sobie poradzić bez Ciebie...

Pos­ta­nowiłam so­bie po­radzić bez Ciebie
Odszedłeś
Zos­ta­wiłeś wspomnienia
Długo to trwało jed­nak zdołałam je wszys­tkie poukładać
W ko­loro­wych pudełkach,
Us­ta­wionych równo w pokoju,
Żeby ludzie z zewnątrz myśle­li, że są dobre...
I gdy już myślę że wszys­tko wróciło do normy
- wracasz
Roz­rzu­casz pudełka...
I muszę zaczy­nać od nowa...
I gdy ludzie py­tają co się stało -
Odpowiadam
To tyl­ko bałagan w pokoju... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 lutego 2011, 12:29

Nie pasuje

Py­tają ludzie
Co ona widzi
W chłopaku
Co ma twarz
Jak to oni mówią
"Dołna"

Mówią ludzie
On do niej
Nie pasuje
Bo urodziła ją
Pa­ni magister
A je­go matka
Ma osiem klas

Za­sypiają ludzie
Po serialu
W narodowej
Śniąc o miłości
Która do nich
Nie pasuje

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 kwietnia 2017, 11:50

Wielcy ludzie

Wspa­niali ludzie umierają młodo.
Lecz za­nim odejdą niejed­ne­mu pomogą.
I może to zbyt od­ważne stwierdzenie.
Ale każdy zos­tał w ja­kimś ce­lu zesłany na ziemię.

Są ludzie, którzy mogą zmienić świat.
Jeśli nie cały to cho­ciaż kil­ku z nas.
Mogą zos­ta­wić po so­bie ślad.
Za­nim ich ser­ce po­wie "pas".

Ludzie o wiel­kich ser­cach są bar­dziej pot­rzeb­ni tutaj.
Pot­ra­fią spra­wić, by człowiek ich słuchał.
Na ucztę w niebie jeszcze przyj­dzie czas.
Póki co niech nap­ra­wiają świat. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 maja 2013, 12:56

Dla nikogo

Dlacze­go
wszys­cy ludzie, których poznaję
chcieli­by zniknąć
Ko­niec świata przeżyć choćby jutro

Dlaczego
wszys­cy ludzie, którzy są w sta­nie dot­knąć mo­jej obojętności
Wolą niebyt
A rzeczy­wis­tość na­leży do ich słabych stron

Wnętrza mają szklane
Kiedy ich dotykam
Pękają jeszcze bardziej

Dlaczego
muszę stać
i na nich patrzeć
Z cy­niczną nadwrażliwością
Bez­czyn­nie
Nie mówiąc na­wet słowa

Obiecaj, że już nig­dy się nie przyśnisz
Wte­dy może zrozumiem 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 listopada 2015, 19:10

Zwykła chwila z mojego życia

Ludzie pochmurni
w auto­busie wyp­lu­tym z mgły
przez prze­tar­te bulaje
skrop­lo­nych oddechów
patrzą

Up­cha­ni nogą poranka
mu­sieli się tu zna­leźć
jak szczęśli­we liczby
lub śledzie w konserwie
za­lane pomidorami

Jest miej­sce w ich życiu
na tle wiel­kich kominów
gdzie wy­siadają i podążają
w stronę za­budo­wań i znikną

Mgła ok­lei przedmieścia
zos­ta­wi na drze­wach szadź
ludzie pochmur­ni nie widzą
cze­kają na te­lewi­zyj­ny serial... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 kwietnia 2017, 11:35

Wiosna

Wios­na przyszła, ludzie wyszli na ulice
Opus­toszały sta­re kamienice.
Młodzi mają nadzieję znów,
że ich los od­mieni cud. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 kwietnia 2013, 23:33

Ko­loro­wa plansza,
pion­ka­mi ludzie.
Życie sta­je się grą. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 1 grudnia 2013, 20:51

Na sprzedaż

Wszys­tko na sprzedaż
od es­tra­dy po wystawy
Ludzie to lu­bią, ludzie to kupią
Przyjdą
zobaczą
zapłacą
wyrzucą
Gdy nie mają
to
marzą
Gdy już mają
to naj­pewniej zostawią
Wszys­cy chcą
miękkie podłoże
życie w ciągłym ko­lorze
o każdej mieć wszys­tko porze
Gdy sprze­dasz już wszystko
Na życia zakręcie
na marzeń Eve­reście
powtórz sam do siebie
"Le­piej być nie może..."
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 września 2015, 17:16

* * *

klęczący ludzie szepcą pacieże
łapią strzępy wiary
z niedo­kończo­nymi nocami
łza­mi sma­gający­mi dłonie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 września 2016, 08:53

Przemijanie

I zno­wu spadł z drzewa
Liść kolorowy

Ludzie
Pochyl­cie nad nim głowy 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 października 2014, 21:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście