Wyszukiwarka: ludzie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Len

Mgła wie­czor­nej ciszy otu­lała umysły
Ludzie wie­czor­ni sta­dami bieg­li przez miasto
Bez­myślnie i nieus­tannie za­myka­li swo­je oczy
Nie pat­rzy­li na natłok me­lod­ra­matu ulicy

Każde z nich, ja­koby po­marańczy połowa
Okręgi za­tacza­li dookoła siebie
Piętno miłości jed­nocześnie niezelżywe przytaczać
W [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 12 listopada 2015, 00:09

NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 24.04.2016r.

Cie­szy się głaszcząc
Mod­litwą ulew­ny deszcz
Wier­ny Ogrodnik

Ludzie wolności
Będąc w kościele są
Po­za Kościołem

Ziemią owładną
Chłód po­wiet­rza i wody
Ogień jest we mnie 

haiku
zebrał 2 fiszki • 24 kwietnia 2016, 13:47

Miłością do ciebie

Cze­kam w miłości,
że kocham cię.
Ludzie życie,
ide na świat.


Każde­go dnia,
ciebie brak.
Cudznych dni i nocy,
kocham cię. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2013, 19:00

Rozkochaj

Roz­kochaj w so­bie tego
Co nie wie o Twoim istnieniu
Roz­kochaj w so­bie tego
Co pała do Ciebie nienawiścią
Roz­kochaj w so­bie tego
Które­go nie ob­chodzi Two­je dobro
Roz­kochaj w so­bie tego
Który pat­rzy na Twoich przy­jaciół z pogardą
Rozkochaj [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 14 października 2013, 00:09

Kolory

Py­tam "Masz marzenia?"
Często przeczą mi szarzy ludzie.
Ko­loru jest tak niewiele,
W tym naszym dzi­siej­szym świecie. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 26 listopada 2017, 20:26

Błagam

Widzę od­bi­cie Two­jej smut­nej twarzy,
po­woli odpływające w fa­lach nies­po­koj­ne­go jeziora.
Tracę Cię...
Czym so­bie zasłużyłem, Boże?

Jes­teś dla mnie wszystkim.
Niewy­nag­rodzo­nym snem.
Nieosiągal­nym celem,
Niereal­nym do zdobycia.

Wszys­tkie nasze wspólne chwi­le zostały
Zam­knięte w szka­tułce i scho­wane na dnie naszych serc.

Ludzie mówią:
"Jeśli ko­goś kochasz, daj mu odejść"
Mądre słowa,
Jed­nak ja Cię kocham.
Nie odchodź!
Błagam! 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 28 sierpnia 2016, 00:17

Pod bez­krwa­wym choć
Czer­wo­nym świ­tem niebem
Kochają ludzie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 6 kwietnia 2016, 06:54

LUZIK

Idę drogą
Powłóczę nogą
Ludzie mi nas­koczyć mogą


-Ivo Vuco- 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 2 sierpnia 2014, 21:34

Połączeni niebem

I look in the sky
I could see if you cry
you don't ha­ve to be near
be­cause I feel you here

The sky doesn't change
though I'm trap­ped in a cage
my soul could be still free
thanks [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2012, 20:11

Erotyki

Dla ko­biet posucha,

gdy chłop ga­da a nie....słucha.

**********

Już niejed­nej pękły wianki,

ot!z nor­malnej przytulanki.

**********

Chętnie mi­le cię popieszczę

kiedy wie­szcze wpad­na w kleszcze.

**********

Nic mi po two­jej ochocie,

gdy po szyję siedzę w błocie.

**********

Całkiem miłe opowieści,

kiedy wiet­rzyk szyję [...] — czytaj całość

fraszka • 18 października 2013, 22:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M