Wyszukiwarka: ludzie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Ulegam

Uśmie­cham się i ulegam.
Nie ma nic, po­za teraźniejszością.
Nie ma nic po­za tą nitką,
Dzielącą niena­wiść z miłością.
Za­mykam oczy, widzę obrazy.
Wy­raźniej­sze, niż gdy nap­rawdę patrzę.
Ko­lory i wzo­ry układają się w mo­jej głowie.
Co dob­re i [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 15 grudnia 2013, 22:36

Pus­tka została
Ludzie, którzy odeszli
Są we wspomnieniach. 

haiku
zebrał 4 fiszki • 23 października 2016, 21:33

Wyznanie

Niech ludzie mówią, że to naiw­ne myślenie.
Niech osądzają mą wiarę w zja­wis­ka te­go istnienie.
Ale Ja całym ser­cem wierzę w miłość od pier­wsze­go wejrzenia.
Wierzę, że chodź la­ta mi­jają to ona się nie zmienia.
Wierzę [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2015, 22:02

Bezsens

Bez­sens sen­su poz­ba­wiony bez­sens z pra­wej z le­wej stro­ny z przo­du z ty­lu sen­su nie ma sens sie w bez­sens ciągle zmienia.
Za­raz wszys­tko stra­ci sens i za­mieni się w bez­sens. Bezsensowni [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 22 kwietnia 2014, 17:28

Znałeś mnie...

Znałeś mnie je­dy­nie z tej jed­nej je­sien­nej strony
Uli­ce mok­re od łez przyz­wyczaiły się do sza­rości nieba w Twych oczach
Ludzie wciąż myśle­li o tym co za na­mi
A ja kryłam się we wzroku
za­myślo­ne­go słowika
za­du­ma­ne­go nad umiera­niem je­sien­ne­go ko­lo­ru drzew
A ja kryłam się w na­gości drzew, które swym smutkiem
Przy­niosły wspomnienia
Znałeś mnie je­dy­nie z tej jed­nej je­sien­nej strony
A we mnie kwitnął ogród Twej miłości... 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 30 stycznia 2014, 11:59

"Własna Droga"

Wier­sze, muszą byc przemyślane
-Mo­je nie!
Trze­ba zyc według zasad
-Ja nie musze!
Ludzie umierają, umierają dusze
-Ja zos­ta­ne !
Mo­wią: czas leczy rany
-To kłam­stwo !
Mówią : wal­cz o to co kochasz
-Chcą, byś sie odpieprzył
Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą
Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala
Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości
Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!! 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 9 grudnia 2013, 21:34

prosta przyszłość

Naj­lep­szym kan­dy­datem na pre­zyden­ta jest An­drzej Duda!
Nie no, żar­to­wałem- to czys­ta ułuda
Zos­ta­nie tak sa­mo- prze­piękne obietnice
tych po­pulizmów dziś nie zliczę

Naj­lep­szym kan­dy­datem na pre­zyden­ta jest Bro­nisław Komorowski!
W zma­nipu­lowa­nym świecie ta­kie krążą pogłoski
Oby­ty, światły, [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 18 kwietnia 2015, 14:59

Szczęśli­wi ludzie
Których oczom kłaniają
Się słoneczniki 

haiku
zebrał 3 fiszki • 5 października 2017, 08:47

Mówili mi, że miłość jest czerowna

Czer­wo­ne ma­ki,
czer­wo­na krew,
czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody.

Ale miłość?
Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice,
nocą szu­kające moich.
Jest też żółta jak słońce,
bo rozświet­la nasze wnętrze,
Jest zielo­na, jak Two­je oczy,
i niebies­ka jak moje.
Cza­sem jest szara,
ale to wciąż miłość.

Mówi­li mi że miłość jest czerwona.
Mówi­li też, że boli.
Mówi­li, że nie przetrwa
Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności
Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 31 marca 2016, 23:19

* * *

Ludzie mądrze głupi.
Ni ta­cy, ni jacy.
Nieg­rzeszący, sielankowi.
Ni ta­cy, a jacy?
Więręśmy normalni.
Iżechmy się lu­buje­my
Nig­dy sprzeczać nie próbujemy.
Toć życie zbyt krótkiem bywa.
Je­den mądrze słuchając,
Dru­gi głupio odpowiadając.
Ta­kie je­no nasze maliny
Po­lityczne wyczyny. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2015, 15:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M