Wyszukiwarka: ludzie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 1570 tekstów.

My młodzi ludzie

My młodzi ludzie ma­my wiele wad
ty­siące kom­pleksów,bunt wewnątrz nas

My młodzi ludzie szu­kamy nieokreślonego
niczym pies tro­piący bez węchu
Cza­sami błądzi­my śle­po wierząc
w roz­krzycza­ne,wyjątko­we ideały

My młodzi ludzie mu­simy pat­rzeć w przyszłość
z tęsknotą za życiem wyśnionym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 listopada 2010, 19:20

Ludzi podział na gatunki

Mar­twi ludzie chodzą ulicami.
Nie ma w nich stron, uczuć, emocji...
Wciąż, cały czas po­zos­tają sami
po po­liczki w nies­kończo­nej wariacji.
Czy po­winienem ich zatrzymać?

Słabi ludzie chodzą ścieżkami,
tam, gdzie ka­mień nie ra­ni stopy...
Chcą uchodzić za mocarzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 września 2010, 14:53

jestem...

jes­tem snem duchem ducha
cieniem
przychodzę z nikąd i 
do nikąd podążam
drogą mą są ludzie
pot­rze­bujący mnie... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 maja 2011, 12:34

Chwila

War­to przys­tanąć na chwilę
by wspom­nieć chwilę
tę jedną chwilę

In­ni ludzie im zazdrościli
gdy w pośpie­chi gonili
te jedną chwilę 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 września 2015, 22:35

Szczera szczerość

Gdy­bym zaczęła być praw­dzi­wie szcze­ra ludzie przes­ta­li by się ze mną zadawać. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 grudnia 2013, 14:42

Marzenia ulotne

Marze­nia ulotne.
Jak bańka mydlana
prys­kają w oczy
uświada­miając o porażce.
Przy­latują wiel­ki­mi nadziejami.
Od­chodzą jak ludzie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 października 2012, 20:16

Nie ufność

Błyszczy się niebo
jak by płakać chciało,
do­my w mrocznej aurze
czyż by z nich życie uciekało.

Gdzie są ludzie co,
kiedyś w nich mieszkali
do­my miały wygląd weselszy
kiedy ludzie ludziom drzwi otwierali.
Te­raz niema sza­cun­ku niema zaufania,
tyl­ko pieniądz się kręci dla swo­jego przetrwania.
Boją się drzwi otworzyć
nie wiedząc kto tam stoi
te­raz ta­kie cza­sy że,
człowiek człowieka się boi. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 września 2012, 09:29

Pośredni świat.

Egzys­tu­je­my w 
pośred­nim świecie.

Tu­taj niebo z piekłem
mie­szają się.

Lecz nie ma demonów
czy aniołów.

Jes­teśmy tyl­ko my -
ludzie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 stycznia 2015, 00:45

To co nazywamy życiem.

Niena­wiść do świata. Do ludzi.
Be­zużyteczność. Be­zużyteczny ze­gar. Be­zużyteczne życie.
Zły świat. Źli ludzie.
Baj­ko­wa kraina prze­siąknięta gorzkim żalem.

Brak ser­ca. Brak miłości.
Zdradziec­ka kraina. Zdradziec­cy ludzie.
Ból głowy. Ból duszy.
Za­dośćuczy­nienie za bra­ki ?
Pus­te lu­ki w naszym życiorysie.
Pus­te ser­ca. Oka­leczo­ny umysł.
Zapłaka­ne oczy. Cicha desperacja.
Deszcz.
Jes­teśmy tak be­zużyteczni... be­zużyteczni w tym istnieniu. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 czerwca 2011, 11:13

Vendetta

Ludzie stworzy­li władzę,
Władza stworzyła niewolnika,
Niewol­nik stworzył ideę,
Idea zrodziła nadzieję,
A nadzieja obudziła człowieka. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 lutego 2014, 16:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście