Wyszukiwarka: ludzie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Niczym Herostrates

Za­pisać się w his­to­rii kar­tach zaszczyt nieopisany,

za­leży tyl­ko czy ja­ko szlachet­ni ludzie, czy ja­ko bałwa­ny .. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 7 czerwca 2013, 18:44

Em­pa­tia słowa
ludzie na wyczerpaniu
burza się zbiera
 

haiku
zebrał 11 fiszek • 12 stycznia 2013, 21:43

sa­mot­ni z lękiem
przed włas­ny­mi myśla­mi -
ludzie statyści 

haiku
zebrał 10 fiszek • 16 sierpnia 2014, 23:12

BUNT EXPRESSU

Zas­ta­nawiał się raz pociąg
cze­mu pędzić mu­si wciąż
cze­mu go na­zywają expressem
gdy on nie chce przecież
pędzić zaw­sze co tchu
i ro­bić wciąż "tuk tuk"
więc na tra­sie pewnej
da­lekiej przyz­nam się
zas­traj­ko­wał na torach
i stanęły mu koła
i ruszyć [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 9 fiszek • 8 sierpnia 2013, 00:35

Niech nasza bajka trwa...

Nasz baj­ka...niech trwa...
Boimy się o jutro...
tworzy­my swoją bajkę dzisiaj
w świecie iluz­ji i wyobraźni
ale pięknym, bo pełnym marzeń
w którym nie ma zła i bólu
po­między nas ciągle wtar­ga się rzeczywistość
wkraczają wspom­nienia, in­ni ludzie, inne [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 25 lipca 2015, 12:13

Ma­li ludzie A ta­cy wielcy..
Nies­ka­lane muszelki..
Ka­myczki..i Kabzelki..
Naj­czys­tsze stru­myczki
a Po­tem brud­ne rzeki..
Krew za­rażonej herki..
Ka­myczki..i Kabzelki..
Słodziut­kie uśmieszki
Cze­kające na metamorfozę..
Elżbiet­ki wchodzące w Elę..
Ka­myki..i Kabzele. 

limeryk
zebrał 8 fiszek • 25 listopada 2014, 14:35

PINOKIO

Dziś będę Świer­szczem, Ty bądź Pinokiem
Ja, Twe Su­mienie, coś Ci przypomnę
Zam­knij Swe oczy, w podróż Cię zabieram
Od­ległe cza­sy przed Tobą otwieram
Spójrz , widzisz Mamę co Chłop­ca za rękę trzy­ma z miłością
A Chłopiec [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 8 fiszek • 28 marca 2013, 12:11

Nim to wszystko skończy się

Świat
W którym ludzie
Jak bu­dyn­ki
Starzeją się
Gdzie wciąż kon­flik­ta­mi żyją
I wro­gość od­czu­wają do siebie wzajemną

Stojąc po środ­ku ognia
Spa­lam się
Na popiół

Widząc cię błagal­nie wy­ciągam dłonie
I błagam

Za­bierz mnie do świata twoich ramion
Gdzie
Bez­pie­czna czuję [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 8 grudnia 2012, 17:07

Kłótnie

Kłócę się z całym światem
z wszys­tkim do­koła mi nie po drodze
boczą się na mnie smutki
ra­dości gniewają się srodze
ludzie by­wają różni
często nie by­wam dla nich wcale
ale w su­mie ile to znaczy?
To ta­kie kruche, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 24 lipca 2013, 20:46

Ko­loro­wa plansza,
pion­ka­mi ludzie.
Życie sta­je się grą. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 1 grudnia 2013, 20:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M