Wyszukiwarka: ludzie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 1570 tekstów.

Nie widzą prawdy
ludzie zdeformowani
pryz­ma­tem swych wad 

haiku
zebrał 18 fiszek • 1 września 2014, 19:16

Narodziny człowieka

Każde dob­re słowo
Każda dob­ra rada
od­bi­je echo w świet­le przyszłości.
Może kiedyś ktoś powie
Dziękuję
a Pan Bóg się wte­dy dowie,
że is­tnieją ludzie…


Może kiedyś człowiek…
sta­nie się człowiekiem
spoj­rzy jed­nym okiem w zakątek duszy
i z nadzieją [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 1 grudnia 2011, 15:48

w hołdzie bajkopisarzom

w mo­jej baj­ce żyją sa­mi ludzie
wiem
trud­no uwierzyć
że człowiek człowieko­wi człowiekiem 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 marca 2016, 11:47

Nie dadzą sztuce być sztuką

Dziw­ni ludzie
nie dadzą być sztuką
tak po prostu
luźno

Ci ludzie
każą żyć
ale inaczej
tak jak nakazuje
muzyka
w dziw­nym świecie
dziw­ni ludzie
w gor­se­cie kobiety
te niszczą
ranną kawę
po­wielając marnotę!
równo, pew­nie z nocą
do roboty!
po­tem leżeć!
nie ro­zumiem dziw­nych ludzi
w dziw­nym świecie
to wbrew na­turze, sztu­ce, etykiecie
życie prze­nikających mozajek

szuf­la­dują sta­re mordy
zgorzkniałe piractwa
płyty z daw­nych lat
myślą, że przypomną

włosy po­wielają im na wietrze
dziw­ni ludzie
w dziw­nym świecie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 2 sierpnia 2011, 13:35

Dzi­cy jak wiatry,
Ma­lujący chmu­rami -
My - Ludzie Inni. 

haiku
zebrał 15 fiszek • 2 lipca 2015, 13:59

* * *

Są ta­cy ludzie co żyć nie potrafią
mogą mieć szczęście, lecz za­liczają gafę.
Są nieza­rad­ni i nie wal­czą o swoje
może łat­wiej byłoby im we dwo­je?

Są ta­cy ludzie co ufać nie potrafią
myślą, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 8 października 2011, 19:41

KING

Ko­go bym nie spy­toł, każdy to pa­min­ta
że w Pol­sce ju od daw­na rzun­dziły zwierzynta
Co sie dzieje te­ro, to do­piro tany...
Koalic­je tworzum osły i barany

Łoj da­na, łoj da­na prog­ram jak malina
Chce­ta żyć jak ludzie wybierzta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 marca 2015, 23:05

I ja się zmieniam

Ludzie tak bar­dzo się zmieniają
W złe stro­ny podążają
Ro­bią różne głupie rzeczy
Je­den kocha, dru­gi przeczy
Choć tak bar­dzo się zmieniamy,
Do złej me­ty podazamy
DO szma­lu, pieniędzy i kasy
To są ludzie gor­szej klasy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 maja 2011, 10:18

Wyciszenie

Ludzie są niebezpieczni.
Dla­tego właśnie
Pow­stało Chrześcijaństwo. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 listopada 2014, 23:16

* * *

Podobno
oczy są zwierciadłem
duszy
więc dlaczego
ludzie nie widzą
w moich oczach
te­go bólu
który czuję obserwując
wszechświat.

Jed­nak ja
odznaczam się
na tle świata czymś
szczególnym
nie jes­tem ta­ki ciemny
jak on
i chy­ba ludzie
nie dos­trze­gają tego
we mnie. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 listopada 2011, 20:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście