Wyszukiwarka: lesie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: le­sie — zgromadziliśmy 246 tekstów.

Zakazana miłość...

Przy za­pom­nianym mostku
gdzieś w le­sie
nad wys­chniętym strumieniem
spot­kałem miłość
ona i ja 
wtu­leni w siebie
niewidoczni
z da­la od blichtru miast
i ludzkich osądów
w na­miętnym dotyku
chłonęliśmy skradzione chwi­le ...
a gdy nas­tała już noc
uwol­ni­liśmy miłos­ny łańcuch rąk
i pod osłoną gwiazd
roz­sta­liśmy się
wra­cając do miejsc
w których zaw­sze dłuży się czas
właśnie tam
do nie swoich domów... 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 2 sierpnia 2015, 18:21

Leśne opowieści...

Pochy­lam się nad krop­la­mi rosy
są krys­ta­licznie czys­te jak aniel­skie włosy…
Słucham wiat­ru, który po­liczki mo­je pieści
ty­le w nim leśnych opowieści…
Do­tykam drzew dłońmi obo­lałymi ciężką pracą
ich ener­gia siły mi przywraca…

Siadam i na pos­tać idącą w moją stronę czekam…
lecz…ten ktoś przyszedł tyl­ko zos­ta­wić w le­sie śmieci
a ja głupi chciałem uj­rzeć też piękno człowieka… 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 31 stycznia 2012, 07:55

cztery pory życia

jest ta­ki roz­dział w życiu
co w napięciu
trzyma

zima

są też dni w miłość ra­dos­ne
co w snach
wywróżą

wiosnę

jest czas gdzie młodość żyje
na bogato
słoneczne

lato

i si­we myśli w kołysance
kwiatów polnych
lesie

jesień

co łączy czte­ry po­ry
w jed­no źródło życia
epi­tafium na szczycie
we śnie do zdobycia 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 17 marca 2013, 01:00

Z kon­wa­lii miłość
swoją niewin­ność rodzi.
W le­sie szerokim. 

haiku
zebrał 37 fiszek • 6 maja 2013, 21:28

Ona

Pa­miętam jej oczy zielone
jak pęki traw
war­kocze wiat­rem plecione
czer­wo­ny płaszcz

lu­biła kłaść się wśród kwiatów
ma­lując pejzaże
chodziła po lesie
śpiewając z wiatrem

pa­miętam jej oczy zamglone
jak światy niez­na­ne dwa
war­kocze pogubione
czar­ny płaszcz

lu­biła kłaść się w jed­nym ze snów
składając ręce
chodziła po niebie
śpiewając os­tatni werset. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 9 sierpnia 2011, 00:50

...

Dziś na spa­cerze w lesie
Spot­kałam pa­nią Jesień.
Og­romną miała chętkę
Na bab­ską pogawędkę.
Ruszyłyśmy więc lasem
Przys­tając so­bie czasem.
Opo­wieść snu­je ona,
Ja trochę zamyślona,
Cza­sami uśmiechnięta,
Jej słowa chcę pamiętać.
Roz­pra­wia tak ciekawie,
Jak byśmy gdzieś przy kawie
Sie­działy przy stoliku
A nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 27 września 2011, 22:01

Cisza

Jak pięknie brzmi cisza
W ub­ra­nym mgłą lesie
Usy­piająca ból jak lekarstwo
Lecz szlachet­na jak cierpienie
Przeszy­wająca ciało
Od głowy aż po korzenie
Szczęśli­wa cho­ciaż samotna
Roz­dzierająca cho­ciaż spokojna
Cisza, która jest jak w duszy pustka
Tra­giczna i niez­ro­zumiale doskonała 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 21 października 2012, 23:41

Zagadkowy głos:)

Ja­ki czort po le­sie chodzi
i mnie... prześladuje?

Gdy ja wołam On upar­cie
także... nawołuje.

Słowo w słowo jak papuga
brzmienie jak­by... znane.

Może tyl­ko z lek­ka wiatrem
jest... rozkołysane.

Gdy ja raz On... ra­zy trzy.
Ba­wi się... słowami.

Kto mi po­wie kogóż to
skry­wa las przed nami?

:):):) 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 17 lipca 2013, 19:31

"Podejrzany"

„Podejrzany”

Wiel­kim la­sem ,,, polną drogą
Idzie człowiek,,, z siwą,,, brodą
A na ple­cach,,,, so­bie,,, niesie
Wiel­ki wo­rek,,,, w ciem­nym,,,, lesie

Tak po cichu,,, się,,, zakrada….
Jak­by pełen… obaw… ja­kichś …..
Wej­dzie do mnie ,,,, lub sąsiada
Któren,,,, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 10 października 2012, 06:51

Do Przyjaciela.

Ubo­gi śle­piec błądząc po lesie,
tar­gnąć się chciał na włas­ne życie.
Nie słyszał pieśni co wiarę niesie,
zaopat­rzoną w nadzieję obficie.
W roz­paczy krztu­sił się pośpiechem,
gu­biąc po drodze sens istnienia.
Wszys­tko co dob­re naz­wał grzechem,
w ciem­ności szu­kając so­bie schronienia.
Upar­cie wszys­tkie osiągał cele,
błądząc wśród cieni swych towarzyszy.
Od wte­dy zmieniło się niewiele,
bo zno­wu widzi-lecz nie słyszy. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 17 kwietnia 2012, 20:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie