Wyszukiwarka: księżyc (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: księżyc — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Erotyk 1997

Te­lewi­zor srebrny
Księżyc
Zam­knięty ja w kineskopie
I Ty
Pod­nosząc się
wdycha­my swój pot
I ja wdycham
Two­je piersi
....dwa księżyce 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 18 września 2012, 19:30

Er.

Kiedy się nurzam w odmętach pościeli,
Nieśmiało księżyc zagląda do ok­na.
Zam­glo­nym od­dechem na­gość ud bieli
Gdy zmie­rzam ku to­bie - już cała mok­ra...

Mok­ra od deszczu - we śnie rzew­nie leje [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 9 fiszek • 20 kwietnia 2013, 00:23

*

Na no­wo od­kry­te piękno bliskości.
Szczęście prze­nika do szpi­ku kości.
W chwi­lach pa­ru zam­knięte szczęście.
Uno­si w górę, ścieżką świetliście.
Za­pachy zmie­sza­ne nas odurzają.
Dłonie sprag­nione cze­goś szukają.
Po­całun­ki szyb­kie, zachłanne.
Nie­chaotyczne, lecz nieustanne.
Pościel wy­mięta gdzieś na podłodze.
Nie skrępowane [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 9 fiszek • 13 czerwca 2013, 12:55

„Natura w objęciach”

Słońce i Księżyc rytm spot­kań wyznacza.
Ru­tyny nieu­chron­nej jak pra­wo ciążenia.
Kon­fron­tu­je nas siłą pierwotną
dzi­kiej na­tury, szu­kającej ujścia.
Nie­wzruszo­ne w niej mo­je miejsce.
…jak Twój przypływ…

Cze­kam Cię zaw­sze gotowy.
Wmu­rowa­ny w ho­ryzont prze­pas­tne­go błękitu
którym na mnie spozierasz [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 13 lipca 2014, 19:46

* * *

Za krótkie mi z tobą noce
nad ra­nem pat­rzysz mi w oczy
jeszcze us­ta gorące
od pocałunków
księżyc mówi
naszym ciałom dzień dobry
i sąsiad z uchem przy ścianie
jest świadkiem
krzy­ku moich bioder
a two­ja dłoń, mo­je łono
na­ga ta nasza miłość
ty i ja
za ok­nem deszcz
niech patrzy 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 9 czerwca 2012, 13:15

Porwana przez Marzenia

Kiedy od­da­je się marzeniom,
Nie pozwól mi spaść,
Być może marzę o to­bie.
Wy­nieś mnie w górę jak swo­jego anioła
Ro­zed­rzyj jak dziwkę
Wiesz że kocham taką grę.
Roz­koszu­je się twoim głosem
A więc śpiewaj dla mnie…
Bo [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 25 sierpnia 2012, 12:54

Oddanie...

...świat po­woli ucicha
kosztując wi­na z kielicha
je­den twoj szept,jes­li chcesz
tyl­ko po­wiedz a wejdę w ciebie
pierw cicho,po­woli..prawdą twą jestem
i twoim prag­nieniem,krzy­kiem wiosny
i gniaz­dem so­kolim,spa­cerem
po liściach złotych...pamiętasz?
dłonie sple­cione,gdy jecha­liśmy nad morze
z twoich ra­mion chce [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 11 listopada 2012, 09:03

Skradzione noce

Skradzionych no­cy ocze­kuję niecierpliwie
Jest ich za mało by uga­sić mój żar
Mo­je ciało wzy­wa Cię gdy księżyc na niebie lśni
Wycze­kuje godzi­ny w której się zja­wisz
Dot­kniesz swoimi dłońmi mo­jej skóry
Języ­kiem wyz­naczysz ścieżki [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 29 kwietnia 2014, 22:47

Mamy siebie

Jes­teśmy tu reali­zując wszys­tkie nasze wiel­kie plany
Skacząc na głęboką wodę
Hej dziew­czy­no, odejdźmy wieczorem
Spa­kuj­my się i jedźmy dopóki się dro­ga skończy
Czuję jak­by to był ten moment
Cze­kaliśmy na to całe nasze życie

Wiemy, że jesteśmy [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 16 czerwca 2013, 18:59

A my leżymy

A my leżymy -
- bez­czel­nie zakochani.
Księżyc oświet­la nasze wyznania.
Zmieniamy gra­nice oddania.

A Ty pat­rzysz - 
- roztargniony.
Szep­czesz po­całunek pros­to w mo­je usta.
Namiętna [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 31 lipca 2015, 12:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny