Wyszukiwarka: księżyc (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: księżyc — zgromadziliśmy 887 tekstów.

* * *

Me­lodia duszy gra
po cichu
de­likatną nutą przytula

po­rywa w marzenia
gdzie Ty i Ja
cza­su nie liczymy

gwiaz­dy swym czarem
drogę oświetlają
księżyc nam piosenkę
cichym szep­tem nuci

zaz­naczam ten moment
ra­dosną myślą
ma­giczną chwilę zatrzymam
w ser­cu głęboko

Nim księżyc zgaśnie
me­lodia ucichnie

za­tańcz raz jeszcze

ze mną kochany.. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 stycznia 2014, 15:16

Umarł ze starości świat

Za ho­ryzon­tem usnęło wzburzo­ne morze
Me­lodyj­ne dźwięki spo­koj­nych fal
Sreb­rny blask księżyca otu­la za­pom­niany szum
Na pias­ku, suchym brze­gu... śla­dy wiodą w dal
Tam odeszło os­tatnie wspom­nienie, zat­ra­cił się czas
Słońce gdy usy­pia budzi księżyc w bieli
By [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 lutego 2012, 19:09

tarczy blask nie daje spać

księżyc pan wśród gwiazd
myśli spacer
echo niesie tamtą jesień

ko­lej­na wios­na już

K.A.Sz. 21.04.2016r.
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 kwietnia 2016, 09:02

Nadal

nocą jak księżyc
poz­wa­lasz dostrzec
włas­ny cień
przywracasz
stra­cone światło

tyl­ko tu
nie czuję wstydu
za słowo miłość

tu
przy tobie
w sercu 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 sierpnia 2015, 18:31

Księżyc na słońce patrzy.

Lu­bię te dni, gdy
Księżyc na słońce
Tak ma­gicznie patrzy

Gdy słońce już ze snu wstało
I się jas­ne całko­wicie stało
A księżyc opuścić nieba nie chce
I spoglądają na siebie nawzajem
Jak oczy świeżo zakochanych

Za­kocha­nych, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 31 sierpnia 2013, 14:47

* * *

Księżyc przechy­lił dziś głowę
i wygląda jak­by chciał odpocząć
tak jak ja od­poczy­wam przy Tobie
tyl­ko, że ja muszę odejść
ale nie wiem dokąd 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 2 listopada 2014, 22:34

* * *

Słońce się kładzie za nieboskłonem,
Słońce spać idzie tym dniem zmęczone,
Słońce usy­pia, ja spać nie mogę,
Jeszcze chwi­leczka i ruszę w drogę.

Księżyc na niebie gwiaz­dy rozsiewa,
Księżyc się sreb­rzy na czer­ni nieba,
Księżyc, jak psot­nik ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 sierpnia 2013, 23:13

* * *

póki nie wej­dziesz w mój świat, nie będziesz
w sta­nie zro­zumieć, dlacze­go tak bardzo
fas­cy­nuje mnie fa­la łamiąca księżyc

roz­bi­jając się o brzeg

z wyrzu­tem,

od­biera piękno 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 kwietnia 2013, 10:20

Ciemno już.

Ciem­no już
Pta­ki za­kończyły koncert
Księżyc wyszedł na bis
Lecz mias­to śpi
Chłod­niej­sze po­wiet­rze
Lżej­sze i rześkie
Choć ciężej na powiekach
Sen ata­kuje człowieka
Sen się budzi
Księżyc da­lej stoi
Swo­je od­stać musi
No­we przed­sta­wienie już niebawem
Ja­wa za­mienia się w sen
Słońce tym ra­zem wyj­dzie na bis
Świ­tem tuż, tuż przed dniem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 4 czerwca 2015, 00:49

Dziś ?

Czar­ny sce­nariusz na biały dzień,
jas­ny księżyc na ciemną noc.

Dom z cegły,
świat z kontrastów.
Ho­tele dla za­gubionych dusz
szu­kających powołania.
Zbul­werso­wane wyglądają przez okno,
załama­ne spuszczają rolety,
a wol­ne opuszczają wnętrze.

Gorzkie łzy z świet­listych oczu
uświęcają wybory,
ma­lino­we us­ta za­dają ból,
zdra­da wycho­wuje dzieci:
ne­nawiść i zazdrość,
przew­rotność sta­je się normą
war­tość tra­ci na znaczeniu.

Czar­ny sce­nariusz na biały dzień,
jas­ny księżyc na ciemną noc. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 listopada 2011, 18:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę