Wyszukiwarka: koniec związku (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­niec związku — zgromadziliśmy 49 tekstów.

* * *

Siedzę, pat­rzę, rozmyślam
Nad tym co było
Nad tobą
Uśmie­chniętą, rozpromienioną
Zakochaną
We mnie
I się smucę
Bo Ciebie już nie ma
Wyb­rałaś in­ne­go
Lepszego
Kiedy będąc z Tobą rozkwitałem
Te­raz więdnę
Z róży mo­jego życia opa­dają płatki
Co­raz bliżej końca
Jes­teś Piękną a ja Bestią
Tyl­ko Two­ja miłość może mnie uratować
Jed­nak Ciebie nie ma
Opa­da os­tatni płatek
A ty mnie nie widzisz
Nie myślisz o mnie
Umieram
A ty jes­teś z nim
Koniec
Do widzenia 

erotyk
zebrał 54 fiszki • 20 stycznia 2013, 00:08

Pla­my słoneczne
na nad­wiślańskich łachach
- mój ko­niec świata. 

haiku
zebrał 37 fiszek • 28 grudnia 2012, 12:55

Jeszcze nie koniec
na­dej­dzie dzień zaświeci
słońce - dot­knie cię

niespodziewane.
Każde­mu pi­sane jest
miodo­we szczęście.


Krys­ty­na Sz. 

haiku
zebrał 33 fiszki • 9 maja 2013, 00:13

Zu­pa grzybowa-
mucho­mory zebrane
ko­niec relaksu 

haiku
zebrał 28 fiszek • 6 października 2012, 13:40

Na ko­niec świata
Dob­ry los połączył was
Złote pierścionki


Krys­ty­na Sz. 27.05.2014r. 

haiku
zebrał 22 fiszki • 12 czerwca 2014, 09:43

Ko­niec pew­ne­go świata ...

***
wyk­rzyczę szeptem
nienaz­wa­ne uczu­cia -
przet­rwać rozstanie 

haiku
zebrał 20 fiszek • 6 maja 2014, 10:43

Nie ko­niec świata
Ko­walem swe­go losu
Wiara ratunkiem


Krys­ty­na Sz. 20.08.2013r. 

haiku
zebrał 17 fiszek • 21 sierpnia 2013, 00:24

ich dwoje

piego­wata dziew­czy­na i ru­dy chłopak. pa­ra dob­ra­na, idą przez mias­to objęci moc­no by nikt nie próbo­wał ich [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 20 czerwca 2015, 19:40

Prze­myśleń koniec
Dość charytatywności
Uśmie­chem żeg­nam
:)

K.A.Sz. 2015r.05.14.
 

haiku
zebrał 12 fiszek • 14 maja 2015, 21:08

Erotyk

Czując krop­le na swych skroniach
bro­nię ciepła uciekające­go od nas
włas­nej egzystencji.
Upa­jam się dziś Twą aurą
i chcę wciąż do­tykać Cię
pożądliwie.
Na­wet naj­piękniej­sze za­pachy lata
mruczące­go morza, sza­rego świata,
ga­lopujących ko­ni, pol­nych maków,
dro­gich per­fum, hucznych targów
niczym są przy [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 11 fiszek • 11 sierpnia 2012, 16:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:07fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:06onejka sko­men­to­wał tek­st Rasistowski gwałci­cielu biały

dzisiaj, 10:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

dzisiaj, 10:05AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:04onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st postanowienie no­woroczne

dzisiaj, 10:01AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:00RozaR do­dał no­wy tek­st Rasistowski gwałci­cielu biały

dzisiaj, 09:59onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 09:56AnimusLumen. do­dał no­wy tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka