Wyszukiwarka: koniec związku (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­niec związku — zgromadziliśmy 1254 teksty.

Samotni w związku...

Już nie widzą blas­ku swoich oczu
nie wpat­rują się jak kiedyś w ich niebies­ki kolor
re­gałem przedzieli­li duży pokój
za­miast miłości w do­mu za­gościł horror…

W lodówce wydzieli­li so­bie od­dziel­ne półki
w kuchni wy­wiesi­li listę obowiązków
jed­no, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 26 czerwca 2011, 06:50

Pla­my słoneczne
na nad­wiślańskich łachach
- mój ko­niec świata. 

haiku
zebrał 37 fiszek • 28 grudnia 2012, 12:55

Jeszcze nie koniec
na­dej­dzie dzień zaświeci
słońce - dot­knie cię

niespodziewane.
Każde­mu pi­sane jest
miodo­we szczęście.


Krys­ty­na Sz. 

haiku
zebrał 33 fiszki • 9 maja 2013, 00:13

Być może...

Być może Cię kiedyś zno­wu zobaczę,
po­dejdę do Ciebie i rękę Ci podam...
A po­tem nad lo­sem swym włas­nym zapłaczę,
gdy pójdziesz do niego... tak piękna i młoda...

I może spot­ka­my się po­tem raz jeszcze,
Ty będziesz już smut­na w tym związku zbyt pustym,
ja będę zachłan­ny, prze­biegną nas dreszcze
i ra­zem wej­dziemy w nasz ogród rozpusty? 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 16 kwietnia 2012, 19:20

Zu­pa grzybowa-
mucho­mory zebrane
ko­niec relaksu 

haiku
zebrał 28 fiszek • 6 października 2012, 13:40

o niczym

za dwadzieścia pięć ósma
wykręcam nu­mer do N.A.S.A
zamówię ko­niec świata 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 29 marca 2013, 19:38

Na ko­niec świata
Dob­ry los połączył was
Złote pierścionki


Krys­ty­na Sz. 27.05.2014r. 

haiku
zebrał 22 fiszki • 12 czerwca 2014, 09:43

Garść tego i owego

Garść fiołków zeb­ra­nych gdzieś w lesie,
Garść fiołków pachnących wyznaniem,
Tęsknotą za chwilą uniesień,
Prag­nieniem, że tak już zostanie.

Garść marzeń dos­tałam w prezencie,
Garść marzeń tak bar­dzo realnych,
Gdzieś na życiowym zakręcie,
Jak w związku nie całkiem formalnym.

Garść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 4 sierpnia 2011, 23:54

...

Idę pat­rząc przed siebie...
Ko­lej­ny raz po­tykam się...
Przew­ra­cam się...
Ra­nię się...
Ale pod­noszę się i idę dalej...
Idę co­raz szybciej...
Zaczy­nam biec...
Nie pat­rzę na nic...
Upadam...
Nie pod­noszę się...
To już chy­ba koniec...
Mój koniec... 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 18 marca 2010, 21:38

*** mini ***

Światło w ciemności
to Ja

ga­sisz mój płomień
to już jest ko­niec ...
10.10.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 10 października 2015, 11:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?