Wyszukiwarka: koniec związku (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­niec związku — zgromadziliśmy 1296 tekstów.

Pla­my słoneczne
na nad­wiślańskich łachach
- mój ko­niec świata. 

haiku
zebrał 37 fiszek • 28 grudnia 2012, 12:55

Być może...

Być może Cię kiedyś zno­wu zobaczę,
po­dejdę do Ciebie i rękę Ci podam...
A po­tem nad lo­sem swym włas­nym zapłaczę,
gdy pójdziesz do niego... tak piękna i młoda...

I może spot­ka­my się po­tem raz jeszcze,
Ty będziesz już smut­na w tym związku zbyt pustym,
ja będę zachłan­ny, prze­biegną nas dreszcze
i ra­zem wej­dziemy w nasz ogród rozpusty? 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 16 kwietnia 2012, 19:20

Zu­pa grzybowa-
mucho­mory zebrane
ko­niec relaksu 

haiku
zebrał 28 fiszek • 6 października 2012, 13:40

o niczym

za dwadzieścia pięć ósma
wykręcam nu­mer do N.A.S.A
zamówię ko­niec świata 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 29 marca 2013, 19:38

Na ko­niec świata
Dob­ry los połączył was
Złote pierścionki


Krys­ty­na Sz. 27.05.2014r. 

haiku
zebrał 22 fiszki • 12 czerwca 2014, 09:43

Garść tego i owego

Garść fiołków zeb­ra­nych gdzieś w lesie,
Garść fiołków pachnących wyznaniem,
Tęsknotą za chwilą uniesień,
Prag­nieniem, że tak już zostanie.

Garść marzeń dos­tałam w prezencie,
Garść marzeń tak bar­dzo realnych,
Gdzieś na życiowym zakręcie,
Jak w związku nie całkiem formalnym.

Garść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 4 sierpnia 2011, 23:54

...

Idę pat­rząc przed siebie...
Ko­lej­ny raz po­tykam się...
Przew­ra­cam się...
Ra­nię się...
Ale pod­noszę się i idę dalej...
Idę co­raz szybciej...
Zaczy­nam biec...
Nie pat­rzę na nic...
Upadam...
Nie pod­noszę się...
To już chy­ba koniec...
Mój koniec... 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 18 marca 2010, 21:38

*** mini ***

Światło w ciemności
to Ja

ga­sisz mój płomień
to już jest ko­niec ...
10.10.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 10 października 2015, 11:58

Ko­niec pew­ne­go świata ...

***
wyk­rzyczę szeptem
nienaz­wa­ne uczu­cia -
przet­rwać rozstanie 

haiku
zebrał 20 fiszek • 6 maja 2014, 10:43

Świętej Pamięci Wolność

To co świad­czy o To­bie ja­ko o mężczyźnie zacnym
Czys­te bu­ty, schlud­ny ubiór, zacho­wanie god­ne króla
Póki co wlazłeś w gówno i wyglądasz jak Al Bundy
Ma­niera­mi nie od­sta­jesz, żaden król, prędzej sługa

Nie uczy­ni Ciebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 9 stycznia 2012, 12:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.