Wyszukiwarka: jestem (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem — zgromadziliśmy 5224 teksty.

Facet

Nie zaw­sze kwiaty dałem
Nie zaw­sze o imieni­nach pamiętałem
Nie zaw­sze ciepłem płynąłem
Nie zaw­sze ...
Bo po­mogłem in­nej kobiecie
Bo spoj­rzałem się za inną
Bo mam wiele koleżanek
Bo...
Jes­tem facetem
Jes­tem nienor­malny ?
Jes­tem jak in­ni ?
Jestem...
Kucharzem
Ojcem
Kochankiem
Sprzątaczką
Murarzem
...
Jes­tem fa­cetem z krwi i kości
A w tej całej swej nienormalności
Nie wstydzę się miłości 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 2 lipca 2013, 00:00

Jes­tem człowiekiem
Wspomnieniem
Marzeniem 

haiku
zebrał 61 fiszek • 2 stycznia 2013, 08:17

Nie tańczy­liśmy
a za­tem skąd wiesz jakim
jes­tem kochankiem..

$M 

haiku
zebrał 30 fiszek • 20 września 2012, 19:44

[cały świecie, apeluję]

nie py­taj o mnie
nie jestem

odpowiedzią 

wiersz dnia z 14 października 2014 roku
zebrał 29 fiszek • 11 listopada 2013, 21:12

Nierozsądnym jest
rozsądek swój osądzać.
Myślę bo jestem. 

haiku
zebrał 29 fiszek • 23 października 2012, 10:15

Kim jesteś?

Jestem.
Jes­tem kwiatem jaśmi­nu otu­lonym ciepłym pro­mieniem słońca.
Jes­tem rdza­wym lis­tkiem rwącym się do tańca.
Jes­tem sza­rawą chmurką mknącą po błękit­nym niebie.
Jes­tem sreb­rną gwiaz­dką płonącą dla Ciebie.
Jes­tem za­pachem bzów tulącym Two­je ramiona.
Jes­tem giętką struną w skrzyp­cach Anioła.
Jes­tem łuną księżyca po zmroku.
Jes­tem Twoją is­kierką w oku.
Jes­tem krzy­kiem no­cy i szep­tem dnia.
Jes­tem weną Twe­go życia. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 30 kwietnia 2014, 17:37

nie będę uważała
gdyż jes­tem jeszcze mała
cza­su nie popędzaj. 

haiku
zebrał 25 fiszek • 26 lutego 2013, 23:19

Miód Twoich oczu
ka­pie na mnie nieśmiało.
Jes­tem szczęśliwa... 

haiku
zebrał 24 fiszki • 15 kwietnia 2013, 21:14

Kocham, więc jestem...
Uk­ry­ta w Twoim sercu
Człowie­czeństwa blask 

haiku
zebrał 24 fiszki • 17 czerwca 2013, 00:21

Jestem...

Jes­tem myślą ze wzruszeń utkaną
kroplą ro­sy o świ­cie zbudzoną

Cichym westchnieniem
od­dechem duszy niespokojnej
po­wiewem wiat­ru,zat­rzy­maną chwilą

Jes­tem łzą w uśmie­chu skrywaną
ta­jem­nicą od­ległych przestrzeni..

Nieśmiałym gestem..
Sek­re­tem dłoni
życiu no­we wer­sy układam..

Nadzieją opętana...


Jestem..

Słowem wyszeptana. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 7 stycznia 2014, 21:41
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:03Pankreator sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 18:01rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi że nic [...]

dzisiaj, 17:52yestem sko­men­to­wał tek­st ogród ago­nii krwią zak­witły lwie [...]

dzisiaj, 17:42Salomon sko­men­to­wał tek­st Wskocz do je­ziora Gdy [...]

dzisiaj, 17:35None sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 16:50Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:47Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 16:07Indygoo sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

dzisiaj, 15:07...inna... sko­men­to­wał tek­st Nie jest mi do [...]