Wyszukiwarka: jestem (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem — zgromadziliśmy 5224 teksty.

Facet

Nie zaw­sze kwiaty dałem
Nie zaw­sze o imieni­nach pamiętałem
Nie zaw­sze ciepłem płynąłem
Nie zaw­sze ...
Bo po­mogłem in­nej kobiecie
Bo spoj­rzałem się za inną
Bo mam wiele koleżanek
Bo...
Jes­tem facetem
Jes­tem nienor­malny ?
Jes­tem jak in­ni ?
Jestem...
Kucharzem
Ojcem
Kochankiem
Sprzątaczką
Murarzem
...
Jes­tem fa­cetem z krwi i kości
A w tej całej swej nienormalności
Nie wstydzę się miłości 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 2 lipca 2013, 00:00

Jes­tem człowiekiem
Wspomnieniem
Marzeniem 

haiku
zebrał 61 fiszek • 2 stycznia 2013, 08:17

Nie tańczy­liśmy
a za­tem skąd wiesz jakim
jes­tem kochankiem..

$M 

haiku
zebrał 30 fiszek • 20 września 2012, 19:44

[cały świecie, apeluję]

nie py­taj o mnie
nie jestem

odpowiedzią 

wiersz dnia z 14 października 2014 roku
zebrał 29 fiszek • 11 listopada 2013, 21:12

Nierozsądnym jest
rozsądek swój osądzać.
Myślę bo jestem. 

haiku
zebrał 29 fiszek • 23 października 2012, 10:15

Kim jesteś?

Jestem.
Jes­tem kwiatem jaśmi­nu otu­lonym ciepłym pro­mieniem słońca.
Jes­tem rdza­wym lis­tkiem rwącym się do tańca.
Jes­tem sza­rawą chmurką mknącą po błękit­nym niebie.
Jes­tem sreb­rną gwiaz­dką płonącą dla Ciebie.
Jes­tem za­pachem bzów tulącym Two­je ramiona.
Jes­tem giętką struną w skrzyp­cach Anioła.
Jes­tem łuną księżyca po zmroku.
Jes­tem Twoją is­kierką w oku.
Jes­tem krzy­kiem no­cy i szep­tem dnia.
Jes­tem weną Twe­go życia. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 30 kwietnia 2014, 17:37

nie będę uważała
gdyż jes­tem jeszcze mała
cza­su nie popędzaj. 

haiku
zebrał 25 fiszek • 26 lutego 2013, 23:19

Miód Twoich oczu
ka­pie na mnie nieśmiało.
Jes­tem szczęśliwa... 

haiku
zebrał 24 fiszki • 15 kwietnia 2013, 21:14

Kocham, więc jestem...
Uk­ry­ta w Twoim sercu
Człowie­czeństwa blask 

haiku
zebrał 24 fiszki • 17 czerwca 2013, 00:21

Jestem...

Jes­tem myślą ze wzruszeń utkaną
kroplą ro­sy o świ­cie zbudzoną

Cichym westchnieniem
od­dechem duszy niespokojnej
po­wiewem wiat­ru,zat­rzy­maną chwilą

Jes­tem łzą w uśmie­chu skrywaną
ta­jem­nicą od­ległych przestrzeni..

Nieśmiałym gestem..
Sek­re­tem dłoni
życiu no­we wer­sy układam..

Nadzieją opętana...


Jestem..

Słowem wyszeptana. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 7 stycznia 2014, 21:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]