Wyszukiwarka: jestem (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem — zgromadziliśmy 5348 tekstów.

Facet

Nie zaw­sze kwiaty dałem
Nie zaw­sze o imieni­nach pamiętałem
Nie zaw­sze ciepłem płynąłem
Nie zaw­sze ...
Bo po­mogłem in­nej kobiecie
Bo spoj­rzałem się za inną
Bo mam wiele koleżanek
Bo...
Jes­tem facetem
Jes­tem nienor­malny ?
Jes­tem jak in­ni ?
Jestem...
Kucharzem
Ojcem
Kochankiem
Sprzątaczką
Murarzem
...
Jes­tem fa­cetem z krwi i kości
A w tej całej swej nienormalności
Nie wstydzę się miłości 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 2 lipca 2013, 00:00

Kim jesteś?

Jestem.
Jes­tem kwiatem jaśmi­nu otu­lonym ciepłym pro­mieniem słońca.
Jes­tem rdza­wym lis­tkiem rwącym się do tańca.
Jes­tem sza­rawą chmurką mknącą po błękit­nym niebie.
Jes­tem sreb­rną gwiaz­dką płonącą dla Ciebie.
Jes­tem za­pachem bzów tulącym Two­je ramiona.
Jes­tem giętką struną w skrzyp­cach Anioła.
Jes­tem łuną księżyca po zmroku.
Jes­tem Twoją is­kierką w oku.
Jes­tem krzy­kiem no­cy i szep­tem dnia.
Jes­tem weną Twe­go życia. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 30 kwietnia 2014, 17:37

♪ Sweet melody ♪

Jes­tem snem
z Twoich wspom­nień
stworzonym

jes­tem marzeniem
pragnieniem
nie spełnionym

jes­tem dla Ciebie
tajemnicą
słod­kim ob­ra­zem wymyślonym

jes­tem iskrą
w Twym sercu
płomień rozpalam

jes­tem nocą
w świet­le księżyca
po cichu nucę

To­bie

Słodką me­lodię życia... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 lutego 2014, 12:55

Jestem

Ja 
Rep­re­zen­tu­je biel i czer­wień
Mle­ko mat­ki i krew oj­ca
Do te­go mroczna czerń.
Jes­tem od­bi­ciem świata
Je­go całą dob­ro­cią i miłością
Jes­tem krzy­wym zwierciadłem
Całym cier­pieniem i nienawiścią.
Jes­tem światem, a świat jest mną...
I Tobą. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 lutego 2012, 19:28

Szukam argumentów,by potwierdzić siebie

Boję się
Więc człowiekiem jes­tem
Chyba

Z żeb­ra stałam się ludzka
Z ust i ciała grzeszna

Tyl­ko ser­ce mówi
Że człowiekiem jes­tem
Chyba

Pos­ta­wiłam stopę
I oplótł ją wąż

Po­tykałam się o siebie
I wzno­sił mnie wiatr

Może jes­tem ludzka
Może aż człowiekiem jestem

Szu­kam ar­gu­mentów, by 
Pot­wier­dzić siebie

Upa­dam i wstaję
Więc jes­tem ludzka

Jestem 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 4 lutego 2013, 18:48

Jestem jak...

Jes­tem jak wiatr
Który ciągle gna
Niezatrzymany
Przez życie i świat

Jes­tem jak skała
Która dziel­nie trwa
Nig­dy niezłamana
Przez żadną istotę

Jes­tem jak deszcz
Który omy­wa świat
On widzi wszystko
Lecz nikt go nie widzi

Jes­tem jak szczęście
Które jest wierne
Każde­mu kto pamięta
Że trwa na­wet w biedzie

#22 28.11.12r. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 28 listopada 2012, 21:28

Bez człowiecza wyspa - świat

Jes­tem egoistą.
Tak bar­dzo Ci wdzięcznym,
Tak pragnę dać ciepło tuląc do siebie,
Pragnę pomóc, jes­tem egoistą.
Wiele bym dał, by od­dać To­bie wszytko
Nie mam nic. Proszę, weź tyle.
Jes­tem egoistą.
Chcę, pragnę być dot­knięty Twoją dłonią,
Niech Two­je, moim się sta­nie.
Nie od­dam siebie, póki masz swo­je.
Jes­tem egoistą, więc Olu!
Ja sta­wiam kawę. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 października 2010, 06:53

odbicie

Myslisz,
że wiesz kim jestem.
Kar­miąc sie po­zora­mi mo­jej
rozwiązłości.
Myślisz,
żem do cna zep­su­ta.
Jes­tem na to głucha.
Znam swoją war­tosc,
po­dob­nie jak cenę.
I wiem kim jes­tem
Pat­rząc w lus­tro nie czuję wsty­du
i nicze­go nie muszę przed sobą uda­wac.
Świat jest ja­ki jest 
Więc jes­tem ja­ka jes­tem
Krzy­wym je­go...... od­bi­ciem.. 
Stojąc z bo­ku
przyglądam sie
jak przyglądasz się mi.
I nicze­go nie pot­ra­fisz dostrzec. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 3 kwietnia 2012, 14:26

Zło złem rozzłoszczone

Jes­tem jak dym z pa­piero­sa
uśpiony w bi­bułce i cze­kający na odpalenie
naj­pierw dam Ci przy­jem­ność
z wiekiem przy­niose cierpienie
jes­tem jak czyn nielegalny
naj­pierw dam Ci majątek
po­tem zam­kne za kraty
Jes­tem jak broń za Twym pa­sem
Bo czu­jesz sie ze mną bez­pie­cznie
Na­wet gdy obok nieprzyjaciel
Ja jes­tem zło co w To­bie sie­dzi
Jak trze­ba jes­tem uśpione
Gdy po­ra za­bieram Cie w swe szeregi. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 marca 2011, 15:55

O sobie samej nie Gawlińskiego

Jes­tem śmie­szna jak ten nieuda­ny clown w cyrku
i po­ważna jak sce­na spuszcze­nia zwłok do grobu.
Jes­tem cicha jak aro­mat ka­wy unoszący się z nad filiżanki
i głośna jak krzyk dziec­ka wy­dane­go na świat.
Jes­tem głupia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 10 listopada 2010, 20:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę