Wyszukiwarka: jestem (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem — zgromadziliśmy 284 teksty.

Piętno dzieciństwa -
ciągłe udowadnianie
że jes­tem coś wart.
.......................................................................................................

Rodzi­com, którzy jeszcze nie zdają so­bie spra­wy z te­go jak wielką krzywdę ( na­wet na całe życie ) ro­bią swoim dzieciom pijąc. 

haiku
zebrał 87 fiszek • 23 stycznia 2013, 12:05

W dniu kobiet

Jes­tem mężczyzną, co się zowie.
Znikam.
A gdzie, żad­na się nie dowie. 

fraszka
zebrała 69 fiszek • 17 marca 2014, 00:36

Wiesz ... kiedy jes­tem bar­dzo smut­ny, lu­bię pat­rzeć w dal przez ok­no ...

***
oczy błyszczące
i od łez deszczu mok­re -
to­warzysz smutek 

haiku
zebrał 69 fiszek • 27 kwietnia 2014, 08:47

Jes­tem człowiekiem
Wspomnieniem
Marzeniem 

haiku
zebrał 61 fiszek • 2 stycznia 2013, 08:17

Jestem miłością i żądzą

Jes­tem miłością i żądzą

Spa­dam i unoszę się na przemian
Widzę twój smutek
Sa­ma pod prysznicem
Pieścisz ciało krop­la­mi wody
Czu­jesz mo­je dłonie, których nie ma 
Na twarzy ma­luje się oddanie
Miłość i żądza
Smu­tek mie­sza się z [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 44 fiszki • 21 maja 2013, 14:58

Oko w oko- szept
Gest- byłem, jes­tem, będę
Dogłębność uczuć


Krys­ty­na Sz. 17.09.2015r. 

haiku
zebrał 41 fiszek • 18 września 2015, 00:04

Noc

Gwiaździs­tooka noc
Otu­la mnie ramieniem
Zasłaniam na­gie ciało
Zasłonką rzęs
Jes­tem pełnią księżyca
Dochodzę na skraj nieba
By stać się jed­nym echem
Z blas­kiem i dwoistością
Ciał niebieskich.... 

erotyk
zebrał 38 fiszek • 18 czerwca 2011, 13:16

Tobie

Jes­tem miłosną krainą bez brzegów
za­nurzasz się
i wiesz,
że życia nie star­czy na wyz­nacze­nie szlaków,
a co do­piero je przedeptać... 

erotyk
zebrał 34 fiszki • 10 marca 2013, 03:59

Geometria uczuć

Od­liczam sekundy
Nim na Twym ciele
Spocznie je­go dotyk

Pok­ry­je Cię trąd
Które­go po raz kolejny
Nie uleczy już mo­ja miłość

Dłonie, które niosły
Aniel­ską błogość
Parzą jak ogień

Jak­bym czuł
Je­go dotyk
A jes­tem he­tero

A na Twej skórze
Zos­tał ślad perfum
Tej z dzien­nej zmiany


Tra­cisz szacunek
Do siebie samej
Nie jes­teś już sobą

Trójkąty, czworokąty
Wpi­sane w koło uczuć

A ja jes­tem półprostą
Bez figury
Która bieg­nie dalej

Szu­kałem kropki
By zbu­dować
Wspólny odcinek


Odtwórz  

erotyk
zebrał 33 fiszki • 4 sierpnia 2015, 21:00

Nie tańczy­liśmy
a za­tem skąd wiesz jakim
jes­tem kochankiem..

$M 

haiku
zebrał 30 fiszek • 20 września 2012, 19:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny