Wyszukiwarka: horyzont (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ho­ryzont — zgromadziliśmy 249 tekstów.

zamieszanie III

nie wierzyli
że można powstać
z martwych
po­pełniając je­den błąd
przewinienia
w ducha święte­go tajemnicę
obaloną
świętości
i pod­ważaną przez lata

gdzie Ci powstaje
inna
do­syć od­mien­na prawda
oszu­kująca istotę
świętości

i co podąża doktrynę
tego
co jak dotąd stanowi
fundament
opoki
świętego

...ich dro­gami kroczą
występni
i pom­ni na zniesławienie
wieczności

nad kra­job­ra­zem który zatacza
co­raz to now­sze kręgi

horyzont-u 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 2 maja 2011, 03:26

parasole

rozkładam ramiona
roz­ma­wiam z deszczem

wsiąkam w ziemie
zielo­nym spojrzeniem

po - za ho­ryzont
i świata zedrżenie 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 12 stycznia 2016, 18:06

* * *

W głębi­nie oceanu uczuć,
Aż po ho­ryzont spojrzenia.
Tak bar­dzo jes­teś mi bliski,
Czas ja­koś te­go nie zmienia.
Mo­je spoj­rze­nie jest smutne
I ser­ce żałośnie tak puka.
Poszedłeś w in­nym kierunku,
Mnie po­zos­tała tu pustka.
Tak bar­dzo chciałam iść z tobą
Lecz chy­ba nie nadążyłam.
Łączyło nas coś szczególne­go,
Ja­kaś ma­giczna siła…

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 23 października 2010, 21:48

wytyczamy cel

my ludzie wciąż na coś czekamy
sen­su szukamy

chce­my słuchać siebie
bez żalu

ze wscho­dem słońca
w je­go pro­mieniach przez życie

na­wet gdy już za horyzont
wciąż w szczęściu trwać

czy będzie tak
każdy ma swój czas


Krys­ty­na Sz. 29.10.2014r. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 października 2014, 23:38

bez śladu

skarżąc się na mdły horyzont
poz­wa­lam prze­ciekać przez pal­ce złudzeniom
niespójne ich drżenie
tchnieniu zarzu­ca szor­stkość uniesień

wyb­lakł Twój cień

błędy zroszo­ne wil­gotną zasłoną
pleśnieją 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 września 2011, 09:05

~~Wieczorny spacer~~

Spa­cerując sa­mot­nie
Za­myślam się znów
Za­pytując siebie
O sens różnych słów

Po stro­mych kamieniach
Pośród szu­mu fal
Ze swy­mi myślami
Wpat­rzyłam się w dal

Ciem­nieje horyzont
Czas nie spie­szy się
Zos­tać jeszcze chwilkę
W ta­kiej ciszy chcę

Chłod­ny po­wiew wiatru
Studzi sens mych słów
Jut­ro by pomyśleć
Przyjdę tu­taj znów

Za­pamiętam w sercu
Wyjątko­wy dzień
Kiedy już zrozumiem
Cze­go bar­dzo chcę. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 15 lipca 2013, 00:02

kilka wersów

byłaś tuż obok
sma­kowałem powietrze
zapachem
twym przesiąknięte
gdy szeptem
ser­ce w drżenie wprawiałaś

patrzę
w no­cy ciem­ny horyzont

byłaś tuż obok
gdy budził się świt 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 maja 2013, 11:42

wysznupane z hasioka mego życia ;)

przed na­mi szu­miały fale
słońce czer­wienią już zachodziło
cieniem umierał dzień
na opus­toszałej plaży

za­pat­rze­ni w niknący horyzont
szu­kaliśmy dłoni swych dotyku
wciąż łapiąc chłod­ny piasek
niczym mur dzielący dwa światy

odeszły dni miłością gorące
szept daw­no por­wała wie­czor­na bryza
nie ma już nas na pus­tej plaży
tyl­ko fa­le wciąż swoją śpiewają serenadę 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 18 sierpnia 2014, 11:31

ciepły wiatr

os­tatnim swym promieniem
słońce ma­luje mi twoją twarz
na gra­nacie ciem­niejące­go nieba
za ho­ryzont odchodzi
ko­lej­ny dzień życia

za­pada zmrok
ciszę mąci fon­tanny szum
w opus­toszałym par­ku samotnie
wi­tam noc
królo­wa mych zwiew­nych marzeń
i snów

siadasz obok mnie
moc­no wtu­lasz w ramię
i tak zas­tygli cze­kamy na świt
ciepły wiatr trąca liście drzew 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 3 października 2011, 20:07

* * *

Gdzie dni rze­ka kręgi zatacza
Po­między ra­mion ob­cych przepaścią
Anioł miej­sca spot­kań wyznacza
U stóp góry zwa­nej samotnością

Tam gdzie po ho­ryzont wzruszenia
drży w po­wiet­rzu żar jed­nej nocy
I od­dycha tobą jeszcze ta ziemia
A nad nią błękit swe króles­two roztoczył

Tam gdzie twej duszy ślady
Fa­la mej tęskno­ty zmyła
I ląd duszy nag­le zbyt obcy
i ziemia ser­ca niczyja... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 3 grudnia 2010, 09:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]