Wyszukiwarka: herbert (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: her­bert — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Balonik Warszawski

Lachy uszły z Pol­ski, z powietrzem
Zos­tały Laszki, niebiańsko piękne
I Herbert.

W Ryn­ku gwar wokół lodowiska
Pies przem­knął pod Ba­zyliszkiem
I Her­mes

Cień mknie scho­dami do Wisły
Po zgu­bione klucze do szczęścia
I gwiazdę.

La­tar­nia w ka­mien­nym zaułku
Ćmi kochan­kom sen­ne marzenia
I szansę

Na sgraf­fi­to po­wab­ne mie­szczki
Szy­kują się na bal maskowy
Et dancè.

Pod Zyg­muntem dziec­ku ba­lonik
Od­frunął i płynie wpław gwaru
Uśmie­chu wiosny

Har­mo­nia gra starą melodię
Za­pom­nianej jak świat Edit Piaf
Piosenki. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 22 marca 2014, 12:55

Strugana wyobraźnia

In­spi­rowa­ne: Ju­la Gin­trow­ska - "Kołatka"
Mot­to: "Mo­ja wyob­raźnia to ka­wałek des­ki." (Z. Herbert)
Dedykowane...Wys­tru­gam ci z wyobraźni
mej naj­piękniej­szy medalion
na szyi za­wiśnie twej rzemyk
z zapętlo­nym w niego trudem.

I już nig­dy nie uczujesz,
że osa­mot­niłam cię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 2 marca 2012, 00:30

Z herbatą dwanaście lat temu

Her­bert zmarł
cóż...
drze­wa schną
poeci boso
w brud­nych sta­nikach chodzą
po torowiskach
bez­radnie wołając - mamo!

Prze­rażeni w no­cy
pow­tarzają alfabet
a ja z katarem
moczę no­gi w wodzie
po­solo­nej łzami
i splu­wam na podłogę
za­miast do 
śmier­dzących toalet
na dwor­cu ko­lejo­wym we Wrocławiu


marka

(kil­ka dni temu
powrócił do mnie wier­sz i od­tworzyłem go
po dwu­nas­tu la­tach od napisania) 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 czerwca 2010, 09:07

Guziki

[ Pa­mięci kapitana
Ed­warda Her­berta ]


Tyl­ko gu­ziki nieugięte
przet­rwały śmierć świad­ko­wie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię
je­dyny pom­nik na ich grobie

są aby świad­czyć Bóg policzy
i uli­tuje się nad nimi
lecz jak zmar­twychwstać mają ciałem
kiedy są lepką cząstką ziemi

prze­leciał ptak przepływa obłok
upa­da liść kiełku­je ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dy­mi mgłą ka­tyński las

tyl­ko gu­ziki nieugięte
potężny głos za­milkłych chórów
tyl­ko gu­ziki nieugięte
gu­ziki z płaszczy i mundurów

Zbig­niew Herbert 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 kwietnia 2010, 21:55

Pamięć jest drogowskazem

Pa­mięć jest dro­gow­ska­zem . 

-Kto pa­mięta jak Bar­toszew­ski (po­dob­nież pro­fesor) op­lu­wał Po­laków do­pomi­nających się o uczci­we śledztwo smo­leńskie ? Ta­kie słowo mu przeszło przez gardło .,,BYDŁO”
- Ja pamiętam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 listopada 2015, 11:49

Dwie krople

La­sy płoneły-
a oni
na szy­jach spla­tali ręce
jak bu­kiety róż....... ( Zbig­niew Herbert) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 maja 2010, 09:32

Piękna choroba

Her­bert na­de mną płacze
Niebo ro­bi się cias­ne od je­go łez
Jes­tem chora
Cho­ra na poezje
Poez­ja we mnie tkwi
Poez­ja rodzi się z mo­jego ciała
Jes­tem matką poezji
Sok­ra­tes wyszedł już z mody
Ko­per­nik zes­tarzał się
Mo­ja poez­ja jest młoda
Rozwija [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 października 2013, 17:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę