Wyszukiwarka: grzyby (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: grzy­by — zgromadziliśmy 16 tekstów.

Takie tam...

Je­dyne, co miałem
to ko­minek przerobiony
z kaf­lo­wego pieca
kil­ka ru­pieci, ja­kieś łóżko
ku­pione na targu
w pośpiechu
stół a na nim zaw­sze świeca
by og­rzać pustkę
którą no­siłem w sercu
łazienkę i kil­ka płytek położonych
nieprofesjonalnie
kuchnię ma­lutką bez okna
na sznur­kach suszone [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 72 fiszki • 2 lutego 2014, 09:07

Las...

Hen nad la­sem dwa jastrzębie
za­taczają wiel­kie koła.
Krzy­kiem budzą las do życia.
Z głębi la­su... echo woła.

Coś zaczy­na trzeszczeć w lesie.
Dzięcioł stu­ka lecząc drzewa.
Pośród ko­ron słychać śpiew.
To nie pta­ki to... las śpiewa.

Pachnie grzyb­nia, mech, igliwie
za­pach noz­drza zwierząt pieści.
Cza­sem wiatr się zawieruszy
strąca liście... zaszeleści.

Przez gęstwinę pro­mień słońca
usiłuje się przedzierać
jak­by wska­zać chciał grzybiarzom
gdzie do­rod­ne grzy­by zbierać.

Mgły opadły i... gdzieniegdzie
wyłoniły li­la wrzosy.
Jeszcze tyl­ko ru­no leśne
sreb­rzy się od... krop­li rosy. 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 18 września 2014, 14:20

JAK WIATR POKOCHAŁ

zbudził mnie serenadą
za­kocha­ny wiatr
zachwy­ciła go szyba
na pa­rapet siadł
zaśpiewał o miłości
aż wzruszył się deszcz

stu­kając ni­by serce
uczu­ciem szalone
kro­pel­ka po kropelce
wy­lewał łzy słone
tak że na­wet parapet
pod­chwy­cił tę pieśń

mokła szy­ba szczęśliwa
pob­rzękując cichutko
słuchała serenady
by jej nie zakłócić
od­dała szkla­ne serce
już go wiatr nie zwróci

po­leci z nim pod chmury
szczęściem się rozśpiewa
scho­wa je w szu­mie lasu
zauroczy grzyby
roz­kołysze drzewa
i wróci do szyby

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 sierpnia 2014, 02:49

Jutro

Jut­ro pójdziemy ra­zem nad Wisłę
tyl­ko we dwo­je przytuleni
Jut­ro świat cały dla nas zniknie
w siebie będziemy zapatrzeni
Jut­ro usiądziemy do wspólnej kolacji
z na­mi świece te pachnące
Jut­ro ot­worzy­my naszą księgę baśni
o pięknej zielo­nej łące
Jut­ro obudzisz mnie ciepłym głosem
po­wiesz " kocha­nie, śniadanie"
Jut­ro po­dasz bułkę z ma­lino­wym musem
ta­ka szczęśli­wa wstanę
Jut­ro za­biorę cię na spa­cer po lesie
weźmiemy koszyk na grzyby
Jut­ro pójdziemy z deszczem w jesień
uśmie­chniemy się do zimy

Jut­ro so­bie wyśni­my ... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 listopada 2014, 16:18

Czasoprzestrzeń..

Dziec­kiem pochłaniałem las susami.
Lo­ki spląta­ne w krzewinkach.
Czar­ne ja­gody ścierałem językiem.
Grzy­by pachniały w mat­czy­nym sosie.
Przed la­ty in­styn­ktu nie cze­sała cywilizacja.
Brak cza­sop­rzes­trze­ni niewyobrażalny. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 września 2010, 16:42

wiosenna burza

dra­pacze chmur
wy­ras­tają niczym grzy­by po deszczu
rwąc niebo w strzępy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 czerwca 2014, 11:43

PO DRUGIEJ STRONIE

po dru­giej stro­nie szyby
można by iść na grzyby
al­bo do kina
kiedy właśnie pada
lub spoj­rzaw­szy przez okno
zo­baczyć sąsiada
jak się uma­wia z sąsiadką

po dru­giej stro­nie szyby
tam gdzie by­wam rzadko
wczo­raj widziałem
wróbli stadko
jak gołębiom wykrada
co smaczniej­sze ziarnka
hałaśli­wa hałastra

kiedy wios­na zastąpi zimę
po dru­giej stro­nie szyby
ta chwi­la radosna
us­krzyd­li myśli
nie będzie na niby
kiedy będę nareszcie
z dru­giej stro­ny szyby

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 lutego 2015, 19:46

* * *

z tobą, ta­to, łapałam swo­je pier­wsze ryby,
z tobą pływałam w rze­ce, chodziłam na grzyby.
wska­załeś mi kierun­ki na życiowych ścieżkach,
dla­tego, ta­to, zaw­sze w moim ser­cu mie­szkasz ! 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 listopada 2015, 13:45

Na niby

to wszys­tko jest na niby..
kras­no­ludy na nu­dy..ma­giczne grzyby..
deszczo­we ka­raiby..uśmiech zająca..
i dziewi­ca podniecająca..
zielo­ne słońca i zi­ma bez końca..
i ja jes­tem na ni­by..świat mój "na gdyby"..
i ni­by jest na niby....
różowe góry....zaklęte chmury.. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 października 2012, 22:57

Mgnienie

Pat­rzysz w dal,
Nie widzisz mor­skich fal,
Nie słyszysz góra­li chet,
Bo uciek­li stąd wnet.
Idziesz więc kawałek,
Mi­jasz kil­ka malarek,
Zbierasz grzy­by do koszyka,
A tam zając ci umyka. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 listopada 2010, 13:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?