Wyszukiwarka: gołąbek (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: gołąbek — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Lence

Gołąbek pop­ro­sił o ka­wałek chleba,
dać by mu trzeba.
Zi­ma sro­ga, dziel­my się chlebem,
prze­cie to za­lece­nie Boga.
Wtem i wro­na się dołączyła
i o chle­bek poprosiła:
Kra, kra,
zi­ma bar­dzo zła,
bo­li mnie brzuszek,
przy­dał by się
chlebka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 7 grudnia 2010, 11:46

...::gołąbki::...

Jak cu­dow­nie jest 
Budzić się każde­go dnia
Ze świado­mością spełnienia marzeń.

Nie wiem czy ro­zumiesz co mówię,
Bo prze­cież nie każdy ma ten fart
I chęci, by upar­cie dążyć do celu.

Od dziec­ka marzyłem o swym gołębniku,
O [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 sierpnia 2010, 10:23

SEN

Usiadł na moim ok­nie gołąb szczerbaty,
Spoj­rzał na mnie i machnął skrzydełkiem.
Za­pytał mnie, czy dam mu herbaty,
Zgodziłem się, pod jed­nym warunkiem.
"A cóż to ta­kiego?" - Spy­tał zdziwiony
Pew­nie po­myślał, że nie śmiem odmówić.
"No mów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 maja 2014, 12:12

(nie)Zawsze ufaj

Kot stra­piony chodził, nie mógł nic zna­leźć, a szu­kał jedzenia,
Wtem pat­rzy…mały, bez­bron­ny gołąbek pod drze­wem sie­dzi struchlały.
Pod­szedł do ptaszka i mówi „Zjem cię, ślin­ka mi ciek­nie od sa­mego patrzenia!”
„Nie jedz mnie!” krzyknął [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 maja 2010, 10:59

Garbaty Gienek (tautogram) ;D

Gar­ba­ty Gienek Gołąbek,
gos­po­darz gos­po­dy „Góra Głodu”
Gu­lasz grzy­bowy go­tował,
głośno ga­dając gestykulował
Gru­bej Grażynie gratulował…
ga­barytów god­nych góry.
Gos­po­sia Grażyn­ka gąsiora goniła,
gli­nianym gar­nuszkiem go grzmotnęła.
Gąsioro­wi gdy­ka gruchnęła!
Grażyna gąsiora go­towała,
Gien­ko­wi grill grzała…

Ga­jowe­go Gu­gałę,
głód gonił, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 czerwca 2012, 19:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?