Wyszukiwarka: facet (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fa­cet — zgromadziliśmy 47 tekstów.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dotykam czu­le kla­wisze. Po­woli [...]

dzisiaj, 07:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:04Olusia0272 sko­men­to­wał tek­st To co naj­bar­dziej nas [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st Wypełniając przes­trzeń sta­jesz się [...]

dzisiaj, 00:00wdech sko­men­to­wał tek­st Nie, nie jes­tem cho­rowi­ta. [...] 

wczoraj, 23:51wdech sko­men­to­wał tek­st Wychyleni trzy­mają po­ziom.  

wczoraj, 23:50wdech sko­men­to­wał tek­st generalnie, wszys­tko wy­myślił diabeł, [...]

wczoraj, 23:46wdech sko­men­to­wał tek­st Miło jest czuć zain­te­reso­wanie [...]

wczoraj, 23:40wdech sko­men­to­wał tek­st Twojej obec­ność w moim [...]