Wyszukiwarka: erotyczne (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ero­tyczne — zgromadziliśmy 5 tekstów.

deszczowy Kraków

W deszczo­wym mieście ludzie przy­tulają się najczęściej.

Ma­my mok­re ramiona
zwiędłe dłonie
moc­niej pul­sujące serce

W deszczo­wym mieście ludzie całują się najczęściej.

Ma­my ciepłe usta
sza­lone gesty
bar­dziej ero­tyczne myśli

W deszczo­wym mieście ludzie kochają się najczęściej. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 lipca 2011, 15:37

Dobranoc.

Idzie ciem­na długa noc
A z nią tworze­nia snów moc
Cza­sem da­je nam koszmar
Atak złych i ok­ropnych Mar

Lecz są i ta­kie sny, że się cieszymy
I ma­my ra­dosną twarz, gdy się obudzimy
A i sny [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 lutego 2014, 21:53

bądz mą, za ...dużo MIŁOŚCI

za ero­tyczne po­dejście[ do sprawy]
za pie­szczo­ty, [za fig­le ..zabawy]
za łodzie na głodzie i stale
za wiosła...jak wios­na w upale
ze płomień i ser­ce strudzone
za łącza i plączą pawiana
za kle­kot i paszcze bociana
za dzieci jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 grudnia 2010, 20:43

* * *

Je­den umysł jed­na dusza
cze­kające na zdziesiątkowanie
nie możemy już nicze­go zrobić
tyl­ko wal­czyć o kierunek
może byłam za sil­na na to wszystko
może za słaba aby to uzyskać
a może za upar­ta by powiedzieć...nie
staję się zbyt wrażliwa
mo­je ciało jak narkotyk
do­maga się co­raz więcej i więcej
myśli mo­je są automatycznie-erotyczne
ula­tuję drżąc, że jak dot­kniesz mej duszy
spłonę ...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 stycznia 2016, 10:14

Erotyki

Dla ko­biet posucha,

gdy chłop ga­da a nie....słucha.

**********

Już niejed­nej pękły wianki,

ot!z nor­malnej przytulanki.

**********

Chętnie mi­le cię popieszczę

kiedy wie­szcze wpad­na w kleszcze.

**********

Nic mi po two­jej ochocie,

gdy po szyję siedzę w błocie.

**********

Całkiem miłe opowieści,

kiedy wiet­rzyk szyję [...] — czytaj całość

fraszka • 18 października 2013, 22:47
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwcowesłońce

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]