Wyszukiwarka: erotyczne (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ero­tyczne — zgromadziliśmy 8 tekstów.

deszczowy Kraków

W deszczo­wym mieście ludzie przy­tulają się najczęściej.

Ma­my mok­re ramiona
zwiędłe dłonie
moc­niej pul­sujące serce

W deszczo­wym mieście ludzie całują się najczęściej.

Ma­my ciepłe usta
sza­lone gesty
bar­dziej ero­tyczne myśli

W deszczo­wym mieście ludzie kochają się najczęściej. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 lipca 2011, 15:37

Dobranoc.

Idzie ciem­na długa noc
A z nią tworze­nia snów moc
Cza­sem da­je nam koszmar
Atak złych i ok­ropnych Mar

Lecz są i ta­kie sny, że się cieszymy
I ma­my ra­dosną twarz, gdy się obudzimy
A i sny [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 lutego 2014, 21:53

Wspomnienia proktologa ( plus 18 )

W naszym pol­skim kraju
Ci, co mają swo­je święta
Lub to w grud­niu, lub w maju
Białych lub czer­wo­nych pacholęta

Ci z pra­wa i ci z lewa
Tym, co słoma z cholewa
Wys­ta­je, i ci na katedrze
W krawacie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 marca 2017, 12:50

bądz mą, za ...dużo MIŁOŚCI

za ero­tyczne po­dejście[ do sprawy]
za pie­szczo­ty, [za fig­le ..zabawy]
za łodzie na głodzie i stale
za wiosła...jak wios­na w upale
ze płomień i ser­ce strudzone
za łącza i plączą pawiana
za kle­kot i paszcze bociana
za dzieci jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 grudnia 2010, 20:43

* * *

Pod zielo­nym pa­raso­lem sreb­rne­go świerka
Kot nie mok­nie od ulewy
Wróblej wrzaskliwości
Bez­sze­les­tnie i ni­by beznamiętnie
Trwa o suchym pysku
At­mosfe­ra drze­wa zagęszcza się
Sreb­rno - zielo­ne igiełki zapełniają
Solówki ero­tyczne kosów
I jeszcze bar­dziej lubieżne
So­naty cukrówek
Wiatr sprag­niony wdziera się
I spi­ja os­tatnie krople
Wczo­raj­szej ulewy
Ko­ra pok­ry­ta żywicą
Jest pa­liwem dobrym
Dla roz­pa­lenia tych kil­ku chwil
W nieobojętność

30.03.2017r. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2017, 07:08

* * *

Je­den umysł jed­na dusza
cze­kające na zdziesiątkowanie
nie możemy już nicze­go zrobić
tyl­ko wal­czyć o kierunek
może byłam za sil­na na to wszystko
może za słaba aby to uzyskać
a może za upar­ta by powiedzieć...nie
staję się zbyt wrażliwa
mo­je ciało jak narkotyk
do­maga się co­raz więcej i więcej
myśli mo­je są automatycznie-erotyczne
ula­tuję drżąc, że jak dot­kniesz mej duszy
spłonę ...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 stycznia 2016, 10:14

Mamie

Z Twoim mle­kiem wys­sałem niepokój i bunt
Za­pat­rze­nie we wrześniowe kwiaty słonecznika
Umiłowa­nie lasów łąk i brzegów rzek
Zasłucha­nie w słowo i umiejętność przet­worze­nia go
W słowa jeszcze piękniej­sze i wstrząsające
Po­tem dałaś mi uf­ność w człowieka
Raz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2017, 09:41

Erotyki

Dla ko­biet posucha,

gdy chłop ga­da a nie....słucha.

**********

Już niejed­nej pękły wianki,

ot!z nor­malnej przytulanki.

**********

Chętnie mi­le cię popieszczę

kiedy wie­szcze wpad­na w kleszcze.

**********

Nic mi po two­jej ochocie,

gdy po szyję siedzę w błocie.

**********

Całkiem miłe opowieści,

kiedy wiet­rzyk szyję [...] — czytaj całość

fraszka • 18 października 2013, 22:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]