Wyszukiwarka: erotyczne (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ero­tyczne — zgromadziliśmy 5 tekstów.

deszczowy Kraków

W deszczo­wym mieście ludzie przy­tulają się najczęściej.

Ma­my mok­re ramiona
zwiędłe dłonie
moc­niej pul­sujące serce

W deszczo­wym mieście ludzie całują się najczęściej.

Ma­my ciepłe usta
sza­lone gesty
bar­dziej ero­tyczne myśli

W deszczo­wym mieście ludzie kochają się najczęściej. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 lipca 2011, 15:37

Dobranoc.

Idzie ciem­na długa noc
A z nią tworze­nia snów moc
Cza­sem da­je nam koszmar
Atak złych i ok­ropnych Mar

Lecz są i ta­kie sny, że się cieszymy
I ma­my ra­dosną twarz, gdy się obudzimy
A i sny [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 lutego 2014, 21:53

bądz mą, za ...dużo MIŁOŚCI

za ero­tyczne po­dejście[ do sprawy]
za pie­szczo­ty, [za fig­le ..zabawy]
za łodzie na głodzie i stale
za wiosła...jak wios­na w upale
ze płomień i ser­ce strudzone
za łącza i plączą pawiana
za kle­kot i paszcze bociana
za dzieci jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 grudnia 2010, 20:43

* * *

Je­den umysł jed­na dusza
cze­kające na zdziesiątkowanie
nie możemy już nicze­go zrobić
tyl­ko wal­czyć o kierunek
może byłam za sil­na na to wszystko
może za słaba aby to uzyskać
a może za upar­ta by powiedzieć...nie
staję się zbyt wrażliwa
mo­je ciało jak narkotyk
do­maga się co­raz więcej i więcej
myśli mo­je są automatycznie-erotyczne
ula­tuję drżąc, że jak dot­kniesz mej duszy
spłonę ...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 stycznia 2016, 10:14

Erotyki

Dla ko­biet posucha,

gdy chłop ga­da a nie....słucha.

**********

Już niejed­nej pękły wianki,

ot!z nor­malnej przytulanki.

**********

Chętnie mi­le cię popieszczę

kiedy wie­szcze wpad­na w kleszcze.

**********

Nic mi po two­jej ochocie,

gdy po szyję siedzę w błocie.

**********

Całkiem miłe opowieści,

kiedy wiet­rzyk szyję [...] — czytaj całość

fraszka • 18 października 2013, 22:47
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.