Wyszukiwarka: dzień świra (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzień świ­ra — zgromadziliśmy 4036 tekstów.

Gdy okazujesz
każdy dzień jest jej świętem
bo czu­je miłość... 

haiku
zebrał 84 fiszki • 8 marca 2013, 18:44

Lis­tki zry­wa wiatr
je­sień barw im dodaje
tak krótki już dzień 

haiku
zebrał 61 fiszek • 3 października 2012, 14:11

Dzień wstał słoneczny
chmur­ki op­lotły niebo
je­sieni to czar 

haiku
zebrał 47 fiszek • 7 października 2012, 16:52

Cho­ciaż tulipan
z miłości na Dzień Kobiet.
Tu­li-Pan sercem. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 8 marca 2013, 20:22

powietrze pachnie kurzem

noc roz­dra­pana do krwi
niepot­rzeb­ny dzień

to­pią się anioły w naszych łzach 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 8 grudnia 2015, 21:56

kołysanka

c e n a 

her­me­tycznie po­zamy­kane w jedno
myśli biegnące z przesłania
zakodowanego
kradzieży poglądów
przywłaszczają
co­raz to bar­dziej nowe
granice
chaosu

dzień dob­ry państwu

głos spi­kera

dzień dob­ry no­wemu państwu
jeszcze bez granicy

(praw­dzi­wego obłędu...) 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 20 czerwca 2011, 02:37

Przy­ciąga nasz wzrok
W dzień i noc niebo ma moc
Nieziem­sko cudnie

K.A.Sz. 29.07.2015r.
 

haiku
zebrał 32 fiszki • 1 sierpnia 2015, 09:34

Choć złota je­sień
Dziś otu­lił pier­wszy śnieg
Sza­ro biały dzień

K.A.Sz. 12.10.2015r.
 

haiku
zebrał 31 fiszek • 12 października 2015, 16:02

Grud­niowe słońce
Pro­my­ka­mi wi­ta dzień
Swym cza­rem wabi

K.A.Sz. 03.12.2015r.
 

haiku
zebrał 28 fiszek • 4 grudnia 2015, 13:33

września pier­wszy dzień.
szkol­ny tor­nister rzuca
na za­baw­ki cień.
 

haiku
zebrał 27 fiszek • 5 października 2012, 23:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:17Cris sko­men­to­wał tek­st Choć po ple­cach dreszcz Sza­re [...]

dzisiaj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

dzisiaj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

dzisiaj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja