Wyszukiwarka: dzień świra (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzień świ­ra — zgromadziliśmy 178 tekstów.

Dotykanie...

Uwiel­bia, gdy do­tykam delikatnie
tak jak piórko mus­kające ludzką dłoń
tak jak drżący lis­tek pie­szczo­ny przez wiatr
w lek­ko wiet­rzny, po­god­ny dzień…
lecz niekiedy pro­si abym mocniej
pieścił i ścis­kał głod­ne do­tyku piersi
wy­doby­wał sza­lone dreszcze
i roz­koszne dźwięki…
Odtwórz  

erotyk
zebrał 89 fiszek • 21 kwietnia 2013, 07:40

Gdy okazujesz
każdy dzień jest jej świętem
bo czu­je miłość... 

haiku
zebrał 84 fiszki • 8 marca 2013, 18:44

Lis­tki zry­wa wiatr
je­sień barw im dodaje
tak krótki już dzień 

haiku
zebrał 62 fiszki • 3 października 2012, 14:11

Dzień wstał słoneczny
chmur­ki op­lotły niebo
je­sieni to czar 

haiku
zebrał 48 fiszek • 7 października 2012, 16:52

Wschód słońca i my 
Ka­wa pod gołym niebem
Sma­kujesz co dzień


Krys­ty­na Sz. 07.04.2013r. 

haiku
zebrał 44 fiszki • 29 czerwca 2013, 00:04

Początek je­sieni me­lan­cho­lię z sobą niesie,
a ja mam dob­ry dzi­siaj dzień,
i tak z Wa­mi nim dzielę.

Cytatowiczom
Bu­kiet życzeń z kokardką
Szczęścia na co dzień


Krys­ty­na Sz. 23.09.2014r. 

haiku
zebrał 40 fiszek • 23 września 2014, 19:30

Cho­ciaż tulipan
z miłości na Dzień Kobiet.
Tu­li-Pan sercem. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 8 marca 2013, 20:22

Jeszcze nie koniec
na­dej­dzie dzień zaświeci
słońce - dot­knie cię

niespodziewane.
Każde­mu pi­sane jest
miodo­we szczęście.


Krys­ty­na Sz. 

haiku
zebrał 33 fiszki • 9 maja 2013, 00:13

Przy­ciąga nasz wzrok
W dzień i noc niebo ma moc
Nieziem­sko cudnie

K.A.Sz. 29.07.2015r.
 

haiku
zebrał 32 fiszki • 1 sierpnia 2015, 09:34

Choć złota je­sień
Dziś otu­lił pier­wszy śnieg
Sza­ro biały dzień

K.A.Sz. 12.10.2015r.
 

haiku
zebrał 31 fiszek • 12 października 2015, 16:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]