Wyszukiwarka: dziękuje (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzięku­je — zgromadziliśmy 6 tekstów.

***

Wni­kasz przenikasz
dud­nisz we mnie

drżę z rozkoszy
ciało me jak gąbka
wsiąka Cię

roz­le­wasz się
upi­jam się

cała w skow­ronkach ...

Kocha­ne­mu ...N ღ

01.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !


Odtwórz  

erotyk
zebrał 19 fiszek • 1 czerwca 2015, 19:46

***

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !


Na zielo­nej tra­wie
wi­sien­ka­mi się bawię

choć skosztuj
mej słodyczy

a ra­zem będziem
krzyczeć w tej dziczy ...;DDD


14.03.2015


Malusia_035 

erotyk
zebrał 17 fiszek • 14 marca 2015, 11:52

Two­je us­ta de­li­kat­nie
zak­reślają kontury
mo­je­go ciała

za­nurzo­na w otchłani
gorącej namiętności

do­cieram do bram rozkoszy

wodzisz języ­kiem po 
za­ka­mar­kach mo­je­go ciała

oczy zas­tygłe mienią
się pożądaniem

złącze­ni w tańcu Miłości
sączy­my chwi­le rozkoszy

Ukołysa­ni
spełnieni
zakochani...ღ

Kocha­ne­mu ...N ღ

12.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 12 czerwca 2015, 08:48

Na­gość naszych ciał
pod­sy­ca zmysły

ocierająca się
skóra o skórę
pod­nieca coraz
bardziej

wib­racje naszych ciał
pożądanie
od­dechy łapczywe

us­ta żądne pocałunków
sple­cione uda

fa­lujące biodra
dreszcz uniesienia
po­rywa nas

ciało w ciele
jedność
ukołysa­ni w sobie

za­sypiam spełniona ... ღ

Kocha­ne­mu ...N ღ

10.05.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 30 maja 2015, 11:17

***

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !


Będę Two­ja kotką
będę Ci mru­tać słodko

nie skończy się pieszczota
gdy Noc jeszcze złota

Oczy me namiętne
ciało Twe ponętne

Fu­ter­ko nas­troszo­ne
od­dechy przyspieszone

Widzę jak mnie pragniesz
po szyi wędru­jesz

ziemia zadrżała
w sza­le ciał dwóch uniesienie

poczuć chce jak otu­lasz mną swe ciało
i pragnę by nigdy
nam te­go nie brakowało...

Kocha­ne­mu ...N ღ

27.01.2015
Malusia_035
 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 27 stycznia 2015, 12:30

Tekst piosenki - "Smutek przeszłości"

Wra­cam w to miej­sce, gdzie mo­je wspomnienia
gwiazd z na­mi na niebie, a pośród nas już nie ma
jak chwi­la w miłości stała się pus­ta, tęsknię za Tobą nie od jutra
i znów od­wra­cam się [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 23 lipca 2013, 17:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:10onejka sko­men­to­wał tek­st nostalgią znaczą skle­pienie zbłąka­ne is­tnienia w [...]

dzisiaj, 10:08onejka sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:08carolyna sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:07fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:06onejka sko­men­to­wał tek­st Rasistowski gwałci­cielu biały

dzisiaj, 10:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

dzisiaj, 10:05AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:04onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st postanowienie no­woroczne

dzisiaj, 10:01AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy