Wyszukiwarka: dziękuje (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzięku­je — zgromadziliśmy 190 tekstów.

Tyś mój Boże

Tyś mój Boże dał mi serce,
bym wszys­tkich wokół kochała.

Dałeś mi uszy, dałeś mi ręce,
bym ich słuchała i pomagała.

Mam oku­lary, lecz widzę wy­raźnie
jak bar­dzo Ty Boże nas kochasz.

Zaw­sze po­cie­szasz, gdy jes­tem smutna.
Pod­no­sisz zaw­sze, gdy konam.

Gdy­byś Ty Je­zu nie żył na Ziemi,
tak niewielu by w Ciebie wierzyło.

Dzięku­je że byłeś, dzięku­je że jesteś,
że kochasz jak­byś nig­dy przez nas nie zginął. 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 19 stycznia 2013, 19:19

Bluszcz

Otoczo­ny murem
Z sa­mych dob­rych ludzi
Pnę się w górę
Niczym bluszcz
W chłod­nym życia ogrodzie
Na ich bar­kach op­la­tam ręce
Garść osób na pal­cach dłoni zliczę
Pójdą wszędzie, gdzie sam diabeł nie dotrze
Bez strachu, słów, wys­tar­czą spojrzenia
Prze­nikające w krew, budzące śpiącą siłę
Która nie wygaśnie
Nig­dy nie zginie

Dziękuje.
09.11.2011 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 9 listopada 2011, 10:44

Serdeczna pleśń w sercu mieszka

Sa­mot­ny Jan
w schro­nis­ku
spędza życie
a w szpitalu
sior­bie rosół
i Bo­gu dzięku­je za spożycie

Dos­ta­je większe porcje
bo kucharka
li­tość w ser­cu nosi
a on roz­gniata in­sekta na ręce
i zag­ry­za war­gi w złości

Kiedyś był zwykłym człowiekiem
lecz życie dało mu w kość
twarz napęczniała od łez
których nie wy­puścił wzrok

Sie­dzi i dzięku­je Bogu
za dru­gie danie
i jak zakręco­ny życiorys
mie­sza bi­gos z ziemniakami... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 kwietnia 2012, 20:40

***

Zapłaka­ny dzień
kro­pel­ki go­nią się
po szy­bie łapie je

ser­ce mok­nie na wskroś
tak da­leko od Ciepłych rąk

kap kap kap
kro­pel­ki kapią
mi­nuta po minucie

życie mi­ja sa­mot­nie ... :(


21.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 21 czerwca 2015, 12:27

Miniaturka

Człowiek umiera po kawałku
jak rośli­na na je­sień
by w zgliszczach
nędzy zmienić się.
To co było piękne
zacho­wało się
w niepamięci
zam­glo­nych oczu.

Odtwórz

Dzięku­je za to 
że by­liście :))
Pozdrawiam. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 1 lipca 2013, 00:01

***

Bo życie to nie tyl­ko pros­te dro­gi ,
czy łat­we wybory

to także za­wiłe zakręty
wy­boje , zdar­te kolana

potłuczo­ne Serca
i od­ro­bin­ki Nadziei na dłoniach ...

z szuf­la­dy

5.03.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 5 marca 2015, 13:27

* * *

I zro­biło się zimno
i zro­biło się ciemno

pus­to ja­koś na duszy

smak go­ryczy dusi
smu­tek mój wylewam

czy jeszcze we­soło zaśpiewam ...


16.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 16 czerwca 2015, 10:11

* * *

Z
nocy
zrodzona
rozkwitam
blas­kiem
księżyca

czarna
or­chi­dea ...28.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 29 czerwca 2015, 14:33

Ta kliniczna...

Wzięła go za rękę…
Wyz­wo­leniem kusząc
Ka­sacją trosk, kojąc mękę
ciszą pod­stępnie dusząc.

Je­den tyl­ko krok…
Jed­no oczu zmrużenie
A tak wiel­ki skok
pop­rzez przeznaczenie.

Dot­knął mi­nutą wieczności…
lecz nie wszedł z nią w zażyłość
By zawrócić z chłodu nicości…
W ciepło życia… tu gdzie miłość.*On Dzięku­je za zawróce­nie dr.Ru­demu i eki­pie Szpi­tala Miej­skiego w Pieka­rach Śląskich. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 5 sierpnia 2012, 08:49

* * *

Nie wy­magam byś widzieć codzien­nie mnie chciała
Nie żądam byś widząc mnie uśmiechała
I na­wet nie proszę o miłość Twą skrycie
Lecz pragnę jednego...
Byś, gdy śmierć nadejdzie
Szepnęła do ucha:
Dzięku­je Ci bar­dzo za całe me życie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 6 marca 2011, 05:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie