Wyszukiwarka: dziękuje że jesteś (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzięku­je że jes­teś — zgromadziliśmy 17471 tekstów.

Tyś mój Boże

Tyś mój Boże dał mi serce,
bym wszys­tkich wokół kochała.

Dałeś mi uszy, dałeś mi ręce,
bym ich słuchała i pomagała.

Mam oku­lary, lecz widzę wy­raźnie
jak bar­dzo Ty Boże nas kochasz.

Zaw­sze po­cie­szasz, gdy jes­tem smutna.
Pod­no­sisz zaw­sze, gdy konam.

Gdy­byś Ty Je­zu nie żył na Ziemi,
tak niewielu by w Ciebie wierzyło.

Dzięku­je że byłeś, dzięku­je że jesteś,
że kochasz jak­byś nig­dy przez nas nie zginął. 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 19 stycznia 2013, 19:19

" Spełnienie..."

W sta­rym ro­ku os­tatnie życzenie
w myślach do nieba wysłałam
uśmie­chałam się z od­da­li do ciebie
pijąc za szczęście...
wszystkich
czer­wo­nego szampana

Za ok­nem ni­by zi­ma a pa­dał deszcz
i ni­by sylwester...był
a or­kies­tra jak na Ty­tani­ku grała
w oczach tęsknoty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 3 stycznia 2012, 18:50

Serdeczna pleśń w sercu mieszka

Sa­mot­ny Jan
w schro­nis­ku
spędza życie
a w szpitalu
sior­bie rosół
i Bo­gu dzięku­je za spożycie

Dos­ta­je większe porcje
bo kucharka
li­tość w ser­cu nosi
a on roz­gniata in­sekta na ręce
i zag­ry­za war­gi w złości

Kiedyś był zwykłym człowiekiem
lecz życie dało mu w kość
twarz napęczniała od łez
których nie wy­puścił wzrok

Sie­dzi i dzięku­je Bogu
za dru­gie danie
i jak zakręco­ny życiorys
mie­sza bi­gos z ziemniakami... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 kwietnia 2012, 20:40

***

Zapłaka­ny dzień
kro­pel­ki go­nią się
po szy­bie łapie je

ser­ce mok­nie na wskroś
tak da­leko od Ciepłych rąk

kap kap kap
kro­pel­ki kapią
mi­nuta po minucie

życie mi­ja sa­mot­nie ... :(


21.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 21 czerwca 2015, 12:27

" Dziękuję ci..."

Jeszcze wczo­raj była
ra­dos­na najpiękniejsza
wiosna
zak­witły kon­wa­lie i bzy
mu­zyka rozbrzmiewała
dookoła
spełniały się marzenia
spełniały się sny

dziś
spa­cerując wśród drzew
popląta­nych leśnych dróżek
dotykam
pier­wsze­go od­dechu jesieni
ba­bim la­tem otu­lony świt
ostatnim
let­nim pro­mieniem słońce
og­rze­wa ser­ce i myśli

uśmiechem
wra­cam do pięknych wspomnień
każde­go z mi­nionych dni
pogodzona
ze złotą je­sienią na­wet
w mroźną zimę z ra­dością powiem
dzięku­je ci życie że
jes­teś, że ja...
jestem

war­to było...spot­kać się
choiaż na chwilę.


Z de­dykacją dla....życia, bo na­dal wiele w nim pięknych chwil :)


Julka. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 5 września 2011, 19:04

Miniaturka

Człowiek umiera po kawałku
jak rośli­na na je­sień
by w zgliszczach
nędzy zmienić się.
To co było piękne
zacho­wało się
w niepamięci
zam­glo­nych oczu.

Odtwórz

Dzięku­je za to 
że by­liście :))
Pozdrawiam. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 1 lipca 2013, 00:01

Dla Przyjaciela

Chce podzięko­wać Ci
Za to że jes­teś, kiedy nie ma nic
Kiedy mało real­ne wy­dają się marzenia
a cały świat przysłaniają wspomnienia
Gdy po­tok łez po po­liczku spływa mi
Wte­dy przy­tulasz mnie, dzięku­je Ci
Kiedy życie da­je w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 10 lutego 2012, 19:07

* * *

Z
nocy
zrodzona
rozkwitam
blas­kiem
księżyca

czarna
or­chi­dea ...28.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 29 czerwca 2015, 14:33

* * *

Nie wy­magam byś widzieć codzien­nie mnie chciała
Nie żądam byś widząc mnie uśmiechała
I na­wet nie proszę o miłość Twą skrycie
Lecz pragnę jednego...
Byś, gdy śmierć nadejdzie
Szepnęła do ucha:
Dzięku­je Ci bar­dzo za całe me życie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 6 marca 2011, 05:51

Marzenie..

Pat­rząc na la­zuro­we niebo,
gdzie słońce roz­le­wa długie
gorące promienie..
Wte­dy nad­chodzi mo­ment kiedy,
za­mykam oczy i czuję jak
prze­niosłam się
w zu­pełnie in­ny świat..
Gdzie wiejący let­ni wiatr
da­je uko­jenie i poczu­cie wolności..
A obok Mnie stoi wy­marzo­ne szczęście,
które [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 16 lipca 2013, 09:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.