Wyszukiwarka: dziękuje że jesteś (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzięku­je że jes­teś — zgromadziliśmy 880 tekstów.

Róża

W pieleszach mo­jego ser­ca
jes­teś drżącym oddechem.
Kiedy kar­misz sobą mo­je
wygłod­niałe us­ta,
roz­kwi­tam najpiękniej.
Bądź mi końcem
i początkiem dro­gi do ra­ju miłości. 

erotyk
zebrał 126 fiszek • 20 marca 2014, 12:56

Nig­dy nie odchodź
bo póki trwasz przy łóżku
jes­teś nadzieją. 

haiku
zebrał 118 fiszek • 22 maja 2013, 18:27

Otwórz ser­ce swe
Miłość wielką wszys­tkim daj
Jes­teś człowiekiem 

haiku
zebrał 72 fiszki • 3 marca 2013, 09:53

* * *

Siedzę, pat­rzę, rozmyślam
Nad tym co było
Nad tobą
Uśmie­chniętą, rozpromienioną
Zakochaną
We mnie
I się smucę
Bo Ciebie już nie ma
Wyb­rałaś in­ne­go
Lepszego
Kiedy będąc z Tobą rozkwitałem
Te­raz więdnę
Z róży mo­jego życia opa­dają płatki
Co­raz bliżej końca
Jes­teś Piękną a ja Bestią
Tyl­ko Two­ja miłość może mnie uratować
Jed­nak Ciebie nie ma
Opa­da os­tatni płatek
A ty mnie nie widzisz
Nie myślisz o mnie
Umieram
A ty jes­teś z nim
Koniec
Do widzenia 

erotyk
zebrał 54 fiszki • 20 stycznia 2013, 00:08

Jak ważka jesteś,
cza­rujesz lo­tem chwili.
Ma­jowy oddech. 

haiku
zebrał 47 fiszek • 17 maja 2014, 22:12

Nikogo tutaj nie ma

Za­pomi­nając o bra­ku chwy­tam się wyobrażenia
Pachnące­go roz­koszą i słońcem przejrzystego
Szu­kam, szu­kam .. wciąż przebudzenia
Sub­telną nies­krom­nością prawdziwego

Jes­teś przy gwiaz­dach ? Czy pod księżycami?
Tych mi­liardów niep­rze­nik­nionych światów
Błąkasz się po­między mgłami i planetami
A może w pie­szczo­tach o wo­ni kwiatów?

Ku­piłeś mi bi­lety do ra­ju , wiem że drogie
Krzy­ki, westchnienia,drżenia.
Śmierć od­dechów, końce złowrogie
Zos­tały głuche pragnienia 

erotyk
zebrał 40 fiszek • 7 października 2012, 00:08

Melancholia

Tęskno­ta wtu­la się w ramiona
mości so­bie gniazdo
gorzkie da­je ciepło
słone łzy
os­tre zad­ra­pania na sercu

Tęskno­ta ma wiele smaków
choć jest pustką
to wypełnia
osłabia
działa nie będąc

Tęskno­ta zab­ra­nia marzyć
pod groźbą ran wiel­kich, zakażonych
bez­radnością chwil

Tęsknota
to pew­ność, że czekasz
że jes­teś wciąż dla mnie
a Two­je ra­miona ot­warte zastanę
i us­ta go­towe by wys­sać jad tęsknoty

Tyl­ko po­wiedz mi czemu
los nas upar­cie rozdziela
im bliżsi sta­jemy się sobie? 

erotyk
zebrał 32 fiszki • 12 lipca 2013, 21:37

Przez ciepłą szybę
duch widzi łza­we krzyże.
Po­wiedz gdzie jesteś(?)
Odtwórz
Z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień. 

haiku
zebrał 29 fiszek • 4 czerwca 2013, 10:01

Dla Ciebie

Dla Ciebie

Sa­mot­nie spa­cerując księżycową nocą,
Wciąż widzę, jak Two­je włosy migoczą,
Jak Twój uśmiech rozświet­la wszys­tko dokoła
Dlacze­go w mrok znów cicho wołam…
Gdzie jesteś?
Gdzie mam się sta­wić na Twych dłoni spotkanie?
Co mam zro­bić by dać Ci oddanie?
By po­kazać, że jes­tem tym, ko­go szukasz,
Byś wie­rzyła, że miłość Cię nie oszuka,
Po­wiedz mi cichut­ko na ucho przed zaśnięciem,
Gdzie mogę Cię uszczęśli­wić moim objęciem. 

erotyk
zebrał 27 fiszek • 9 września 2012, 23:42

Noc za krótka jest
Jes­tem w pucho­wym niebie
Gdy jes­teś ze mną

21.06.2015


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 26 fiszek • 22 czerwca 2015, 06:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:10onejka sko­men­to­wał tek­st nostalgią znaczą skle­pienie zbłąka­ne is­tnienia w [...]

dzisiaj, 10:08onejka sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:08carolyna sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:07fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:06onejka sko­men­to­wał tek­st Rasistowski gwałci­cielu biały

dzisiaj, 10:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

dzisiaj, 10:05AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:04onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st postanowienie no­woroczne

dzisiaj, 10:01AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy