Wyszukiwarka: dziękuje że jesteś (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzięku­je że jes­teś — zgromadziliśmy 16791 tekstów.

Tyś mój Boże

Tyś mój Boże dał mi serce,
bym wszys­tkich wokół kochała.

Dałeś mi uszy, dałeś mi ręce,
bym ich słuchała i pomagała.

Mam oku­lary, lecz widzę wy­raźnie
jak bar­dzo Ty Boże nas kochasz.

Zaw­sze po­cie­szasz, gdy jes­tem smutna.
Pod­no­sisz zaw­sze, gdy konam.

Gdy­byś Ty Je­zu nie żył na Ziemi,
tak niewielu by w Ciebie wierzyło.

Dzięku­je że byłeś, dzięku­je że jesteś,
że kochasz jak­byś nig­dy przez nas nie zginął. 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 19 stycznia 2013, 19:19

" Spełnienie..."

W sta­rym ro­ku os­tatnie życzenie
w myślach do nieba wysłałam
uśmie­chałam się z od­da­li do ciebie
pijąc za szczęście...
wszystkich
czer­wo­nego szampana

Za ok­nem ni­by zi­ma a pa­dał deszcz
i ni­by sylwester...był
a or­kies­tra jak na Ty­tani­ku grała
w oczach tęsknoty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 3 stycznia 2012, 18:50

* * *

po pier­wsze to dob­rze,
że cza­sem Cię nie ma
i zatęsknię...
bo wte­dy wiem,

po dru­gie,
że uwiel­biam, gdy jesteś. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 4 grudnia 2013, 18:01

" Dziękuję ci..."

Jeszcze wczo­raj była
ra­dos­na najpiękniejsza
wiosna
zak­witły kon­wa­lie i bzy
mu­zyka rozbrzmiewała
dookoła
spełniały się marzenia
spełniały się sny

dziś
spa­cerując wśród drzew
popląta­nych leśnych dróżek
dotykam
pier­wsze­go od­dechu jesieni
ba­bim la­tem otu­lony świt
ostatnim
let­nim pro­mieniem słońce
og­rze­wa ser­ce i myśli

uśmiechem
wra­cam do pięknych wspomnień
każde­go z mi­nionych dni
pogodzona
ze złotą je­sienią na­wet
w mroźną zimę z ra­dością powiem
dzięku­je ci życie że
jes­teś, że ja...
jestem

war­to było...spot­kać się
choiaż na chwilę.


Z de­dykacją dla....życia, bo na­dal wiele w nim pięknych chwil :)


Julka. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 5 września 2011, 19:04

Miniaturka

Człowiek umiera po kawałku
jak rośli­na na je­sień
by w zgliszczach
nędzy zmienić się.
To co było piękne
zacho­wało się
w niepamięci
zam­glo­nych oczu.

Odtwórz

Dzięku­je za to 
że by­liście :))
Pozdrawiam. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 1 lipca 2013, 00:01

Dla Przyjaciela

Chce podzięko­wać Ci
Za to że jes­teś, kiedy nie ma nic
Kiedy mało real­ne wy­dają się marzenia
a cały świat przysłaniają wspomnienia
Gdy po­tok łez po po­liczku spływa mi
Wte­dy przy­tulasz mnie, dzięku­je Ci
Kiedy życie da­je w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 10 lutego 2012, 19:07

Oddech...

Jes­teś dla mnie
moją burzą i spokojem
moim ob­ra­zem ze skóry i porcelany
ty jes­teś kimś,który decyduje
czy od­dychać dziś
jes­teś kimś kto inspiruje
jes­teś kimś kto decyduje
ale jak to możliwe
kto ty jesteś?
że bez ciebie mo­je ciało dryfuje
bez sen­su ...żebrzę
ścis­kając w objęciach twą przeszłośc.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 24 fiszki • 14 kwietnia 2014, 10:40

Marzenie..

Pat­rząc na la­zuro­we niebo,
gdzie słońce roz­le­wa długie
gorące promienie..
Wte­dy nad­chodzi mo­ment kiedy,
za­mykam oczy i czuję jak
prze­niosłam się
w zu­pełnie in­ny świat..
Gdzie wiejący let­ni wiatr
da­je uko­jenie i poczu­cie wolności..
A obok Mnie stoi wy­marzo­ne szczęście,
które [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 16 lipca 2013, 09:45

Oskarku...dziękuję

Ech...ja to mam szczęście.
Dziękuję Sy­nuś, że...jes­teś
Dzięku­je za ra­dość jaką
da­jesz mi każde­go dnia
za Twój słod­ki uśmiech,
za bałagan w pokoju,
za wspólne śniadanie,
za wszys­tkie niepoukładane
myśli, które ciągle
odkładasz na...kiedyś.
Dzięku­je Ci za wszystkie
nasze wspa­niałe chwile,
za Twoje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 1 czerwca 2011, 00:07

Kilka minut przed północą

na­wet nie wiesz
że rze­ka z której pi­jesz wodę
miała początek źródła
w mych skroniach
kiedy to sie­działem nad jej brzegiem
trzy­mając w dłoni os­tatnie zdjęcie

ut­kałem pajęczynę z uczuć
w której za­wisłem i trwałem
kołysa­ny na wiet­rze
by Cię kochać
by niena­widzić

na­wet piasek
nie pot­ra­fił prze­mie­rzać
mych palców
bez Ciebie

i to głupie serce
skamieniało
zziębło na deszczu
bez otuliny
Twych uczuć

Odtwórz

Dziękuje

06.11.2013 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 6 listopada 2013, 23:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]