Wyszukiwarka: dom rodzinny (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom rodzin­ny — zgromadziliśmy 598 tekstów.

Szczęśli­wy ten dom
gdzie ja­da się przy świecach
mi­mo, że jest prąd… 

haiku
zebrał 124 fiszki • 5 stycznia 2014, 10:15

Opuszczo­ny dom -
na za­kurzo­nej Biblii
niczyj różaniec. 

haiku
zebrał 90 fiszek • 8 października 2012, 06:27

Rodzin­ny mityng
Aż w ser­cu ra­dość gości
Plo­ny miłości


Krys­ty­na Sz. 22.09.2015r. 

haiku
zebrał 50 fiszek • 24 września 2015, 17:59

Dom z marzeń...

pa­letą barw
na­maluję nasz dom
dom marzeń

będą ok­na na świat
i drzwi
ko­minek, a w nim
będzie się pa­lić płomień
płomień miłości...

a przy kominku
dy­wan purpurowy
i czer­wo­ne wino
nasz mały świat


po po­liczku spływa łza
kro­pel­ka nadziei,
że kiedyś...

ra­zem zbudujemy
ten dom z marzeń
bo przecież...

ja nie umiem ma­lować farbami. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 16 września 2011, 00:04

Witraż z deszczem w tle

W zim­ne ma­jowe wieczory
inaczej pachną bzy
i dziw­na ta­jem­ni­ca
snu­je się w mlecznym szkle
pod odurzo­nymi mgłą
chwiej­ny­mi od łez lampionami

Aniołami otu­lam nasz dom
poświatą gwiazd łatam dach

By miłość w deszczo­we noce
nie wy­mykała się nam
wy­ciekając przy okiennicach
popęka­nych serc szczelinami 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 24 kwietnia 2012, 16:54

Ten Dom

Ten dom… który ser­ce pamięta
pok­ry­wa z wol­na sza­rawy kurz…
Nos­talgią dusza jest zaklęta
lecz nie powróci do niego już…

Ten dom… zaw­sze wsłucha­ny uważnie
w gwar śmie­chu, szept... szloch czasami
błahość żartów i dys­put na poważnie…
te­raz pustką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 41 fiszek • 20 września 2012, 07:40

Nigdzie

Za­mie­szkam w Nigdzie.
Drzwi da­lej - Dom Boga.
Anioł sko­si mi trawnik,
pod­le­je kwiaty w ogrodzie.

Będę wszystkim.
Niczym po trochu.
Bruzdą na twarzy star­sze­go człowieka.
Uczu­ciem osa­mot­nienia w tłumie.
Śla­dem bu­ta w błocie.

Zacznę od skończoności.
Od początku końca.
Od ra­dości łez lanych.
I łagod­ności sma­ku pieprzu.

Moim do­mem będzie Wszędzie.
Skar­bonka na jednogroszówki.
Dzieło bajkopisarza.
Chwi­la od­prężenia po uniesieniu. 

wiersz dnia z 24 grudnia 2014 roku
zebrał 35 fiszek • 22 listopada 2010, 20:35

idziemy

idziemy po horyzont
od­no­wy starego
dom budujemy
wa­row­nię symboli
w księgach fundamenty
daw­nej Pospolitej
idziemy jak zwiastun
biało -czerwonego
czynów naszych i przodków
krwią gorzką znaczeni
my dziedzice
Sy­biru i ,,bulu''
składa­my na nowo
w ser­cach prostych
Rzecząpospolitą 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 26 października 2015, 00:23

Ułudą uczuć
małżeństwo z rozsądku
Dom pełen złudzeń. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 18 czerwca 2015, 16:40

" Nierealny świat "

Zakłama­ny daw­no dom...
a w nim ty i on,
na pa­pie­rze jeszcze,
żona...mąż.
Ob­cy stół,
w fi­liżan­ce krop­le łez,
i na de­ser
zdra­dy... zachłanny
łyk.

Łóżko podzielo­ne na pół,
obok ktoś ob­cy... już
i dłonie niechciane.
Pod po­wieka­mi sen
o in­nym ukochanym,
a na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 21 października 2011, 00:11
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwcowesłońce

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]