Wyszukiwarka: dom dziecka (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom dziec­ka — zgromadziliśmy 861 tekstów.

Szczęśli­wy ten dom
gdzie ja­da się przy świecach
mi­mo, że jest prąd… 

haiku
zebrał 124 fiszki • 5 stycznia 2014, 10:15

Opuszczo­ny dom -
na za­kurzo­nej Biblii
niczyj różaniec. 

haiku
zebrał 90 fiszek • 8 października 2012, 06:27

Dom z marzeń...

pa­letą barw
na­maluję nasz dom
dom marzeń

będą ok­na na świat
i drzwi
ko­minek, a w nim
będzie się pa­lić płomień
płomień miłości...

a przy kominku
dy­wan purpurowy
i czer­wo­ne wino
nasz mały świat


po po­liczku spływa łza
kro­pel­ka nadziei,
że kiedyś...

ra­zem zbudujemy
ten dom z marzeń
bo przecież...

ja nie umiem ma­lować farbami. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 16 września 2011, 00:04

Sku­piona buzia
ma­gia codzien­nych spotkań...
mod­litwa dziecka. 

haiku
zebrał 42 fiszki • 12 marca 2015, 18:53

Ten Dom

Ten dom… który ser­ce pamięta
pok­ry­wa z wol­na sza­rawy kurz…
Nos­talgią dusza jest zaklęta
lecz nie powróci do niego już…

Ten dom… zaw­sze wsłucha­ny uważnie
w gwar śmie­chu, szept... szloch czasami
błahość żartów i dys­put na poważnie…
te­raz pustką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 41 fiszek • 20 września 2012, 07:40

Najgorsze są wieczory..

czuję od­dech na mej szyi
to nie Ty, poznałabym
pomóż mi, krzyczę
pomóż..

ach, sny..

z prze­rażeniem dziecka
tulę mo­je wspomnienia
zasypiam
powoli
w ten je­sien­ny wieczór
bez Ciebie
od­dech zwalnia
obudź mnie...


Odtwórz  

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 października 2012, 16:24

Ułudą uczuć
małżeństwo z rozsądku
Dom pełen złudzeń. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 18 czerwca 2015, 16:40

Dla zagubionych

Jeśli gdzieś istnieje
ideal­ny świat
nie za­bieraj mnie tam
tu­taj jest mój Dom

* Chciałabym Was zachęcić do in­ter­pre­tac­ji;) Jak ro­zumiecie mój przekaz? 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 18 listopada 2011, 10:22

Przekładanka

Zam­knij mnie.

w pud­le na dnie. Między.

za­baw­ka­mi ba­wiłeś się,
Od dziec­ka różni cię tylko...

kil­ka lat minęło, A wciąż ta 
sa­ma. Mnie nic,
nie minęło.

Sa­mot­na, zam­knij mnie w pud­le na dnie.
Między za­baw­ka­mi.

Ba­wiłeś się.
Od dziec­ka różni cię tyl­ko kil­ka lat.

Minęło, a wciąż ta sa­ma.
Mnie nic nie minęło. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 1 października 2012, 11:45

dwie osobowości:

pod­ci­nasz skrzydła
ka­mieniujesz szkla­ny dom
poz­ba­wiasz marzeń

słowa­mi wzgardy
strze­lasz w szkla­ne domy
... kuloodporne

Odtwórz  

haiku
zebrał 23 fiszki • 21 marca 2013, 08:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:04Banitka sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje poświęce­nie god­ne [...]

dzisiaj, 12:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podaruj so­bie luz

dzisiaj, 11:54JaiTy sko­men­to­wał tek­st Szept

dzisiaj, 11:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątanie

dzisiaj, 10:31życie1 sko­men­to­wał tek­st Podaruj so­bie luz

dzisiaj, 10:24życie1 sko­men­to­wał tek­st Szept

dzisiaj, 10:04zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Szept

dzisiaj, 09:42giulietka sko­men­to­wał tek­st jedynie for­ma ka­muf­lu­je ta­jem­ni­ce [...]

dzisiaj, 09:29życie1 sko­men­to­wał tek­st Mówiłaś

dzisiaj, 08:50życie1 sko­men­to­wał tek­st Nadeszła noc