Wyszukiwarka: dom dziecka (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom dziec­ka — zgromadziliśmy 861 tekstów.

Szczęśli­wy ten dom
gdzie ja­da się przy świecach
mi­mo, że jest prąd… 

haiku
zebrał 124 fiszki • 5 stycznia 2014, 10:15

Opuszczo­ny dom -
na za­kurzo­nej Biblii
niczyj różaniec. 

haiku
zebrał 90 fiszek • 8 października 2012, 06:27

Dom z marzeń...

pa­letą barw
na­maluję nasz dom
dom marzeń

będą ok­na na świat
i drzwi
ko­minek, a w nim
będzie się pa­lić płomień
płomień miłości...

a przy kominku
dy­wan purpurowy
i czer­wo­ne wino
nasz mały świat


po po­liczku spływa łza
kro­pel­ka nadziei,
że kiedyś...

ra­zem zbudujemy
ten dom z marzeń
bo przecież...

ja nie umiem ma­lować farbami. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 16 września 2011, 00:04

Sku­piona buzia
ma­gia codzien­nych spotkań...
mod­litwa dziecka. 

haiku
zebrał 42 fiszki • 12 marca 2015, 18:53

Ten Dom

Ten dom… który ser­ce pamięta
pok­ry­wa z wol­na sza­rawy kurz…
Nos­talgią dusza jest zaklęta
lecz nie powróci do niego już…

Ten dom… zaw­sze wsłucha­ny uważnie
w gwar śmie­chu, szept... szloch czasami
błahość żartów i dys­put na poważnie…
te­raz pustką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 41 fiszek • 20 września 2012, 07:40

Najgorsze są wieczory..

czuję od­dech na mej szyi
to nie Ty, poznałabym
pomóż mi, krzyczę
pomóż..

ach, sny..

z prze­rażeniem dziecka
tulę mo­je wspomnienia
zasypiam
powoli
w ten je­sien­ny wieczór
bez Ciebie
od­dech zwalnia
obudź mnie...


Odtwórz  

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 października 2012, 16:24

Ułudą uczuć
małżeństwo z rozsądku
Dom pełen złudzeń. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 18 czerwca 2015, 16:40

Dla zagubionych

Jeśli gdzieś istnieje
ideal­ny świat
nie za­bieraj mnie tam
tu­taj jest mój Dom

* Chciałabym Was zachęcić do in­ter­pre­tac­ji;) Jak ro­zumiecie mój przekaz? 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 18 listopada 2011, 10:22

Przekładanka

Zam­knij mnie.

w pud­le na dnie. Między.

za­baw­ka­mi ba­wiłeś się,
Od dziec­ka różni cię tylko...

kil­ka lat minęło, A wciąż ta 
sa­ma. Mnie nic,
nie minęło.

Sa­mot­na, zam­knij mnie w pud­le na dnie.
Między za­baw­ka­mi.

Ba­wiłeś się.
Od dziec­ka różni cię tyl­ko kil­ka lat.

Minęło, a wciąż ta sa­ma.
Mnie nic nie minęło. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 1 października 2012, 11:45

Płoną uczucia.
Har­mo­nia gra melodię.
Dom, og­nisko, chleb.


Krys­ty­na Sz. 10.08.2013r. 

haiku
zebrał 22 fiszki • 2 września 2013, 00:46
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]