Wyszukiwarka: dom dziecka (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom dziec­ka — zgromadziliśmy 37 tekstów.

Szczęśli­wy ten dom
gdzie ja­da się przy świecach
mi­mo, że jest prąd… 

haiku
zebrał 125 fiszek • 5 stycznia 2014, 10:15

Opuszczo­ny dom -
na za­kurzo­nej Biblii
niczyj różaniec. 

haiku
zebrał 90 fiszek • 8 października 2012, 06:27

Sku­piona buzia
ma­gia codzien­nych spotkań...
mod­litwa dziecka. 

haiku
zebrał 42 fiszki • 12 marca 2015, 18:53

Ułudą uczuć
małżeństwo z rozsądku
Dom pełen złudzeń. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 18 czerwca 2015, 16:40

Płoną uczucia.
Har­mo­nia gra melodię.
Dom, og­nisko, chleb.


Krys­ty­na Sz. 10.08.2013r. 

haiku
zebrał 22 fiszki • 2 września 2013, 00:46

* * *

Na początku było słowo
Za­nim spojrzałem
Głębiej w Two­je oczy
Poczułem pod sercem
Jak­by ruch motyla

Pa­miętam, to był grudzień
Pier­wszy wy­raz, zdanie
Poczęła się miłość
Jak­by od pier­wsze­go słowa

Rosła pod ser­cem
La­tami kar­miona nadzieją
Zda­na na bezdomność
Miłość małego motyla

Pa­miętam wciąż [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 19 fiszek • 11 listopada 2015, 21:32

* * *

FRASZKA NA DENTYSTĘ

Tak mu się marzył dom, ba­sen wspaniały,
że częściej pos­ta­nowił szu­kać dziury w całym.


FRASZKA NA LISTONOSZA

Niosły się lis­ty ale niemym krzykiem
gdy je doręczał parze nad czajnikiem.


FRASZKA NA POWOŁANIE

W kie­sze­ni nędza,
pójdę na księdza. 

fraszka
zebrała 18 fiszek • 11 sierpnia 2012, 20:25

Ka­tarzy­na spod pol­skiej sfery
wykręcała cy­tatom numery.
Choć eOs to imię
opar­te na minie
dziec­ka, częściej jed­nak megiery. 

limeryk
zebrał 12 fiszek • 11 września 2012, 20:54

Gdybym był bogaty

Gdy­bym był bogaty...
Ku­piłbym Ci kwiaty
Bo jak ku­puję Ci różę,
Ty chcesz bu­kiety duże.

Gdy­bym był bogaty
Wyszedłbym z mo­jej chłop­skiej chaty
I pos­ta­wił Ci dom prawdziwy
W ko­lorach tęczy, całkiem urodziwy.

Ale ja jes­tem biedakiem.
Wy­cieram noc po­dar­tym frakiem.
I je­dyne co mi pozostało
To pa­lić swoją fajkę
Nie dużą, nie małą.

Z gi­tarą w ręku prze­mie­rzam park.
Pieniądze grą zarabiam.
Na jedną różę.

Gdy­bym był bogaty
Zos­ta­wiłbym Cię na dzień na dworze.
A wpuścił do­piero wtedy
Jak przy­niosła byś mi różę. 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 11 czerwca 2013, 16:24

* * *

Wyrzeźbiłem Cię z mych pragnień
Wy­malo­wałem Cię bar­wa­mi marzeń
I wysłałem do Bo­ga ja­ko życzenie

Zesłał mi Cię Bóg lis­tem niepo­leco­nym
Błądziłaś po ob­cych kątach
Szu­kając ciepła i schronienia

A ja pro­siłem Bo­ga o anioła [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 3 marca 2015, 10:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:21yestem sko­men­to­wał tek­st *** Przed­wiośnie

dzisiaj, 18:20yestem sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 18:18yestem sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny

dzisiaj, 17:59Moon G do­dał no­wy tek­st RAJ

dzisiaj, 17:36Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

dzisiaj, 17:26yestem sko­men­to­wał tek­st W dzi­siej­szym świecie stało [...]

dzisiaj, 17:25I.Anna sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

dzisiaj, 17:25yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy zatęsknisz za słońcem [...]

dzisiaj, 17:23yestem sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]