Wyszukiwarka: dobre wychowanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­re wycho­wanie — zgromadziliśmy 30 tekstów.

Życia smakuję
Ra­dość na dob­re wieści
Ma­mo dziękuję


Krys­ty­na Sz.25.12.2015r. 

haiku
zebrał 28 fiszek • 25 grudnia 2015, 20:41

bez oprawy

pełna treści
rozkładam się
przed Tobą

weź mnie
jed­nym tchem
pochłoń

aż skończy­my
na dobre. 

erotyk
zebrał 27 fiszek • 8 października 2015, 18:18

Wspom­nienia uśpij.
Uwierz piękno cze­ka cię.
Dob­re życie - bierz!


Krys­ty­na Sz. 05.11.2014r. 

haiku
zebrał 25 fiszek • 6 listopada 2014, 00:08

Smu­tek rozwiany
Jut­ro nad­chodzi dobre
Los drogę wskazał

Nies­podzianie wręcz
Zas­po­koi pragnienie
Spełni kaprysy


Krys­ty­na Sz. 19.09.2013r. 

haiku
zebrał 19 fiszek • 29 listopada 2013, 12:55

* * *

Pew­nie za­raz zasnę
wtu­lona w pościel
ze wspom­nień utkaną
a może tyl­ko pobłogosławioną
Tobą
Za­raz pew­nie zasnę
odpływając za ko­tarę snów
w których bieg­niemy ku sobie
bo na jawie
boję się myśleć o za-pięć-minut
Pew­nie za­raz zasnę
za kil­ka se­kund się spotkamy
tak tęskniłam

Spijam [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 11 fiszek • 11 kwietnia 2013, 23:24

Kil­ka dob­rych słów.
Dob­re słowa są dobrem.
Dob­ro - owoc serc. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 27 czerwca 2015, 09:18

Błądzące myśli.

Dlacze­go od­chodzę dlacze­go mijam
to co dob­re co piękne co z serca
od­rzu­cam mar­nością życia się upijam
co dwo­je dla siebie uśmierca.

Wytłumacz jeżeli potrafisz
działania prze­ciw so­bie głupie
miłość świado­mie przetracisz
da­lej będziesz trwać chlub­nie .

To nie chlu­ba i nie radość
nie miłość i gorące serce
z przy­sięgą wszys­tkiego za dość
reszta w smut­nej poniewierce. 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 19 kwietnia 2013, 23:36

NAMALUJĘ

choć namaluję
moimi myślami
obraz
na­piszę wiersz
tak bez okazji
tak poprostu
mam dob­re myśli
chodź po­kolo­ruję to­bie
życie
to będzie bezcenne
bo z ser­ca i sercem.
E.G 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 2 października 2015, 16:01

* * *

Do­tyk twoich warg
spra­wia,że upa­dam na kolana
przeszłam przez zle czasy
przeszałam przez dobre
gdzieś głębo­ko we mnie
mój umysł krzyczy
weż mnie...szaleńczo,namiętnie
wdzierając się w ciebie
wid­mo łez jest da­le­ko stąd
ból...czy nap­rawdę to czuję
krwa­wię...rzeczy roz­szar­pują się we mnie
ręce wznoszę ku tobie
ciało opa­da jeszcze ciepłe pod twoim dotykiem
drży i pro­si o więcej.
Odtwórz  

erotyk
zebrał 8 fiszek • 16 marca 2015, 19:24

Ostatnie szepty panny

Us­ta pus­te od słów
w po­zie oczekiwania
na po­całunek od chłodu

wątłe palce
nieobjęte złotym metalem
nieproporcjonalne

nikt nie ukląkł
przed cza­row­nicą wyblakłą

ser­ce dos­ta­je ciepło
od fut­ra w plamy
źre­nice na dob­re utkwiwszy
w męskich plecach

nie ma siły szepnąć
od­wróćcie się
...
za późno 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 23 września 2014, 22:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]