Wyszukiwarka: dobre wychowanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­re wycho­wanie — zgromadziliśmy 670 tekstów.

patrząc sercem widzę więcej

jest ta­ka moc
miłość
łączy na dob­re

co złe precz

zawierzyłam
już nie liczę dni
ważne dziś

śnimy
ta­kie same

spełniły


Krys­ty­na Sz. 01.10.2015r. 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 2 października 2015, 00:15

Dobre słowo...

Cza­sami wys­tar­czy jed­no dob­re słowo
by wzbudzić uśmiech
i po­konać smutek…

Dob­re słowo ma moc do­tyka­nia duszy
wyz­wa­la jej piękno
unosi…

Lęka­my się jed­nak wy­powiada­nia dob­rych słów
bo ich wydźwięk nie pasuje
do mu­zyki dzi­siej­szych czasów…

Oba­wiając się odrzucenia
wta­piamy się w krzyczący tłum
i jak on, go­nimy bez­na­miętnie by mieć więcej…

Umiera wrażli­wość z bra­ku dob­rych słów
umiera człowiek, poez­ja, mu­zyka dusz
zos­ta­je tyl­ko szczur… 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 2 marca 2012, 12:08

...::Uśmiechnięta::...

Znów cza­rujesz swym uśmiechem,
Jak ma­gik z cy­lin­dra wy­ciągasz królika.
Nie wiem, cze­go była to metafora
Ale chy­ba różdżki Ci potrzeba.

Jak ma­larz, masz pełną pa­letę barw:
Uśmiech, uśmie­szek, Mo­na lisa.
Chcesz, poświęcę się dla Ciebie – 
Za­maluj mnie całego swy­mi farbkami.

Możesz jak Miodek, wer­balnie chłostać,
Tyl­ko mów do mnie, swoimi ustami.
A kim ja dla Ciebie jes­tem ? 
Dob­re py­tanie – ktoś krzyknął w tłumie. 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 31 maja 2011, 13:33

Kręgi czasu

Przem­kną sny dob­re przez palce
Jak doj­rzałe ziar­na pszenicy
Pył złoty się wzniesie nad czasem
Godzin, których nikt z nas nie liczył

Prze­toczy się lo­su młyńskie koło
Tocząc pianę uczuć wzburzonych
Upad­nie ser­ce na dno jak kamień
Znikną kręgi na­miętności uśpionych

A gdy na­dejdą znów no­ce bez po­wiet­rza
Taflę wo­dy zmąci two­je westchnienie
I roz­stąpią się fa­le zwątpienia
Nad pul­sującym na dnie kamieniem 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 19 marca 2011, 09:50

Światło na progu

Cho­wam się w twoich dłoniach
jak biel opłat­ka w śniegu

Ok­ruchy chle­ba Aniołów
tęsknotą spa­dają z nieba
i świętą po­korą milczenia
klękają na duszy progu

Noc za­pali dziś świece
na człowie­czeństwa stołach

I na­wet ser­ce z kamienia
może być dob­re jak chleb
bo Cu­da rodzą się tam
gdzie zos­ta­wisz ot­warte drzwi Bogu


Ra­dos­nych Świąt życzę Każde­mu z osobna...
M.
 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 24 grudnia 2011, 10:20

Życia smakuję
Ra­dość na dob­re wieści
Ma­mo dziękuję


Krys­ty­na Sz.25.12.2015r. 

haiku
zebrał 28 fiszek • 25 grudnia 2015, 20:41

bez oprawy

pełna treści
rozkładam się
przed Tobą

weź mnie
jed­nym tchem
pochłoń

aż skończy­my
na dobre. 

erotyk
zebrał 27 fiszek • 8 października 2015, 18:18

Moralność...

Na osied­lo­wym śmietniku
wy­wiesi­li tab­liczkę z napisem
„nie kar­mić ptaków”…
Trzy pa­nie siedzące na ławce
zbeształy chłop­ca, który
codzien­nie przy­nosił kromkę chleba
kar­miąc głod­ne gołębie…
„co za wycho­wanie” komentowały
gdy dzieciak od­chodził zapłakany…
Na­zajut­rz nie było już chłop­ca z chlebem
zbyt bar­dzo bał się pań…
tyl­ko pta­ki smut­nym wzrokiem
wpat­ry­wały się w pogrążone w dyskusji
trzy kobiety
i w ich pies­ki ob­sry­wające pobliski
plac zabaw… 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 25 czerwca 2011, 06:38

Wspom­nienia uśpij.
Uwierz piękno cze­ka cię.
Dob­re życie - bierz!


Krys­ty­na Sz. 05.11.2014r. 

haiku
zebrał 25 fiszek • 6 listopada 2014, 00:08

* * *

Tablica.
Te­mat lek­cji wczorajszej
z dzi­siej­szą datą.
Te­mat rze­ka: równanie
z jedną niewiadomą.

Nie wiado­mo, gdzie się podziewa.
Czy w ogóle i czy na nią czekać.
Na niego.
Skład­nik – bra­kujący element,
tworzący sumę
ra­dości i smutków.
Na dob­re i na złe.
(ta­ki so­bie, na szybko...) 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 13 czerwca 2011, 23:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:11Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:10adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:02Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 14:59Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 14:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]