Wyszukiwarka: dobre wychowanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­re wycho­wanie — zgromadziliśmy 698 tekstów.

patrząc sercem widzę więcej

jest ta­ka moc
miłość
łączy na dob­re

co złe precz

zawierzyłam
już nie liczę dni
ważne dziś

śnimy
ta­kie same

spełniły


Krys­ty­na Sz. 01.10.2015r. 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 2 października 2015, 00:15

Być blisko...

Cza­sami trze­ba dać z siebie troszkę więcej
niż dob­re słowo…
słowo, to tyl­ko skrzydło’
które bez wiat­ru czynów
niesie w so­bie je­dynie pocieszenie…

Cza­sami trze­ba poz­być się na­wet skrzydła,
nic nie mówić…
tyl­ko upaść obok
i leżąc,
wspólnie czerń za­mieniać w zieleń… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 28 stycznia 2012, 08:03

Dobre słowo...

Cza­sami wys­tar­czy jed­no dob­re słowo
by wzbudzić uśmiech
i po­konać smutek…

Dob­re słowo ma moc do­tyka­nia duszy
wyz­wa­la jej piękno
unosi…

Lęka­my się jed­nak wy­powiada­nia dob­rych słów
bo ich wydźwięk nie pasuje
do mu­zyki dzi­siej­szych czasów…

Oba­wiając się odrzucenia
wta­piamy się w krzyczący tłum
i jak on, go­nimy bez­na­miętnie by mieć więcej…

Umiera wrażli­wość z bra­ku dob­rych słów
umiera człowiek, poez­ja, mu­zyka dusz
zos­ta­je tyl­ko szczur… 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 2 marca 2012, 12:08

Życia smakuję
Ra­dość na dob­re wieści
Ma­mo dziękuję


Krys­ty­na Sz.25.12.2015r. 

haiku
zebrał 28 fiszek • 25 grudnia 2015, 20:41

bez oprawy

pełna treści
rozkładam się
przed Tobą

weź mnie
jed­nym tchem
pochłoń

aż skończy­my
na dobre. 

erotyk
zebrał 27 fiszek • 8 października 2015, 18:18

Moralność...

Na osied­lo­wym śmietniku
wy­wiesi­li tab­liczkę z napisem
„nie kar­mić ptaków”…
Trzy pa­nie siedzące na ławce
zbeształy chłop­ca, który
codzien­nie przy­nosił kromkę chleba
kar­miąc głod­ne gołębie…
„co za wycho­wanie” komentowały
gdy dzieciak od­chodził zapłakany…
Na­zajut­rz nie było już chłop­ca z chlebem
zbyt bar­dzo bał się pań…
tyl­ko pta­ki smut­nym wzrokiem
wpat­ry­wały się w pogrążone w dyskusji
trzy kobiety
i w ich pies­ki ob­sry­wające pobliski
plac zabaw… 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 25 czerwca 2011, 06:38

Wspom­nienia uśpij.
Uwierz piękno cze­ka cię.
Dob­re życie - bierz!


Krys­ty­na Sz. 05.11.2014r. 

haiku
zebrał 25 fiszek • 6 listopada 2014, 00:08

* * *

Tablica.
Te­mat lek­cji wczorajszej
z dzi­siej­szą datą.
Te­mat rze­ka: równanie
z jedną niewiadomą.

Nie wiado­mo, gdzie się podziewa.
Czy w ogóle i czy na nią czekać.
Na niego.
Skład­nik – bra­kujący element,
tworzący sumę
ra­dości i smutków.
Na dob­re i na złe.
(ta­ki so­bie, na szybko...) 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 13 czerwca 2011, 23:48

Płakała

Usiadła i płakała
za życie,
za śmierć,
za miłość,
ból i szczęście,
łzy płynęły,
ser­ce bolało,
płakała bo..
chciała, bo mu­siała.
Za dzieci w Afryce,
złe oceny,
za przy­jaciela nieszczęście,
za szczeście bo się skończy,
za wszys­tko co dob­re i za to co złe, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 14 grudnia 2012, 17:16

* * *

na mos­tach roz­stań padają
złe słowa

dziw­ne
po la­tach czułości szeptanej

kończy się etap
te­go co dobre
zaczy­na małość i szarpanie

dla­tego nie chcę
nie chcę tam być

mos­ty po­win­ny łączyć
nie dzielić 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 5 listopada 2011, 21:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]