Wyszukiwarka: dnia (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dnia — zgromadziliśmy 2640 tekstów.

Z nieba rzęsisty
Gwiaz­da dnia złotem błyszczy
Skąpa­ni w tęczy


Krys­ty­na Sz. 07.06.2015r. 

haiku
zebrał 36 fiszek • 28 czerwca 2015, 11:02

Dziękuję

złama­nym skrzydłem
unosisz

na lep­sze wscho­dy mo­jego dnia

mało dziękuję
Ty na­dal wiele robisz,
Aniele Stróżu 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 16 sierpnia 2014, 21:16

Och nie! Czerń i biel
dzi­siej­sze­go dnia, cicho
ogar­niają mnie. 

haiku
zebrał 32 fiszki • 22 września 2012, 11:12

* * *

w ciągu pra­cowi­tego dnia
złoty liść pod sto­py spadł
nie przy­niósł bogactwa 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 18 kwietnia 2014, 18:24

* * *

Cień dnia kładzie się 
Uśmie­chem księżyca
Na sto­le nocy

Tuż obok herbaty
Gorzkiej jak Ty
Tam­te­go dnia

Zwiędły cienie
Dzieci się porodziły

A ja da­lej nic nie słodzę
Wychodzę nocą i patrzę 
Na te sa­me gwiazdy 

Co i Ty.  

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 lutego 2011, 20:27

23:44:50

schyłek dnia złocił
przyszła ciem­ność zasrebrzył
ma­giczny księżyc

dziś przed północą wi­doczny w pełni

K.A.Sz. 25.11.2015r.
 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 25 listopada 2015, 21:43

skazany za życia

zni­kam każde­go dnia
pogrążam w nicości
słów i zdarzeń
piekła i ra­ju
współis­totnych bytów

zak­li­nacz duchów
przy­wołuje mnie skinieniem
od­wra­ca się i odchodzi
chce bym szedł
mleczną drogą oczyszczenia
wśród zbłąkanych

w mro­ku końca dnia
zim­nych dreszczy detoksu
błaga­niem o kil­ka ziarenek
oszu­kuję tą która jest
i cze­ka zapatrzona
w męki ska­zane­go za życia 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 27 marca 2012, 19:41

Bolące serce
Ko­ronog­ra­fia uczuć
Dnia wczorajszego 

haiku
zebrał 26 fiszek • 14 lutego 2013, 07:42

Noc

Sa­mot­na noc,
cichy krzyk,
kaj­da­ny przemocy,
ko­lej­ny wzdryg.
Przy­tul mnie
szep­ce zgaszona.
I przy­tula mnie
Pus­tka dnia.
Wiarą się ok­ry­wam,
Nadzieją utu­lam,
a po­tem wsta­je Ranek
i Koszmar dnia. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 6 kwietnia 2011, 13:17

Różowe niebo,
na za­kończe­nie dnia
noc­na tęsknota. 

haiku
zebrał 22 fiszki • 12 sierpnia 2015, 21:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste