Wyszukiwarka: dnia (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dnia — zgromadziliśmy 105 tekstów.

` W polach rzepaku.

` De­likat­nym gestem,
Zsunął jej ramiączka.
Ona zdzi­wiona,
Stojąc w sa­mym środ­ku pola,
Po­la rzepaku.
Niepew­nie kiwnęła głową,
Na znak zgody.
Choć bar­dzo chciała,
Uciec boczną drogą.
Przed ocza­mi miała,
Ty­siące scenariuszy,
Ale nie ten.
Mul­tum myśli głowie,
Czy powinna,
Czy też nie.
Lecz [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 31 fiszek • 13 listopada 2012, 20:34

Odczucia .

Tęskno­ta ni­by smut­ne to słowo,
a jed­nak piękne mieć za kim tęsknić.
Wiem przy­tulisz i wszys­tko na nowo.
Od dnia jut­rzej­sze­go ,a dziś tyl­ko śnić.

W Twych ra­mionach tak nieobecna,
w Twych ra­mionach jak­by nie ja,
w Twych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 30 fiszek • 2 marca 2013, 14:51

Bolące serce
Ko­ronog­ra­fia uczuć
Dnia wczorajszego 

haiku
zebrał 26 fiszek • 14 lutego 2013, 07:42

"Poranek..."

Jest ta­ka chwi­la cu­dow­na,mie­dzy nocą a dniem,
Tak, między czer­nią i bielą, między jawą a snem.
Gdzie tęcza lśni, wszys­tki­mi ko­lora­mi szarości.
Gdzie jaźń się trze­pocze, choć sen jeszcze gości

Cały świat drży, ra­dością no­wego dnia [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 25 fiszek • 3 marca 2011, 00:06

Różowe niebo,
na za­kończe­nie dnia
noc­na tęsknota. 

haiku
zebrał 22 fiszki • 12 sierpnia 2015, 21:14

Opowieść O Dwóch Połówkach

Zain­spi­rowa­ne cytatem

Roz­dzieliła się pew­na dusza na dwie połowy
Wyglądała niczym dzi­woląg, co ma dwie głowy
Owe połowy udały się w in­nym świata kierunku
Pragnęły się ra­zem złączyć, lecz nie było ratunku

Opadły na świat, gdzieś [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 21 fiszek • 28 lutego 2012, 14:48

Biały puch okrył
nasze uśpione serca
zimną war­stwą dnia 

haiku
zebrał 20 fiszek • 1 kwietnia 2013, 11:09

w ramionach jest miejsce na przypływy

miałam być wodą
prze­lewać się między palcami

miałeś mnie pragnąć
brać do ust

mogłam spływać po tobie
zli­zując tru­dy dnia

wchodziłbyś w mo­je głębiny
a ja de­likatną falą
rzeźbiłabym ciebie w zdumienie

dziś tyl­ko mgłą jestem
pa­ruję
śla­dem po twoim spojrzeniu 

erotyk
zebrał 20 fiszek • 16 października 2013, 09:34

bez(Ciebie)sen

wy­pełnione po brzegi
Twoim imieniem usta
puchną – zagryzam

wy­pełnione po brzegi
Twoim ciałem dłonie
drżą – zaciskam

wy­pełnione po brzegi
Twoim wi­dokiem oczy
pałają – zamykam

wy­pełnione po brzegi
Twoim za­pachem nozdrza
wiet­rzą – za­ciągam się

przychodzisz mi do głowy
wśród tłumionych za ścianą
odgłosów miłości
by bo­leć następne­go dnia
po kolejnej
bez (Ciebie)
sennej
nocy

niech boli
sko­ro tyl­ko tak
możemy być
razem

Odys, sier­pień 2015
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/08/06/bezciebiesen/ 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 6 sierpnia 2015, 17:12

Chciałabym

Odtwórz
niczym lep­ka let­nia mgła
wta­piać się w ciepłotę ciała
prze­siąkać Tobą każde­go dnia
tak te­go właśnie bym chciała

jak miękki puszys­ty kocyk
otu­lać sobą na­tury dzieło
pod przyk­rywką ulot­nej no­cy
chcę aby nig­dy nie prze­minęło

aż do krańców [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 16 fiszek • 29 stycznia 2013, 12:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]