Wyszukiwarka: dni bez ciebie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni bez ciebie — zgromadziliśmy 847 tekstów.

Tru­dy dni dzisiaj
Pa­miętaj, że to minie
Ze wscho­dem słońca.

Odtwórz  

haiku
zebrał 7 fiszek • 24 lutego 2013, 21:04

Cierpienie
w ser­cu ślad
zbyt wiele łez
by przy tym trwać
Wolność
da­rowa­na znow
bez słów
bez zbędnych słów 

haiku
zebrał 7 fiszek • 25 sierpnia 2014, 06:16

Słońce już zaszło,
gwiaz­dy wi­tają uśmiechem.
Nie zasnę bez Ciebie. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 7 lutego 2016, 23:56

Je­zioro bez fal
Nieroz­wiany wiat­rem smog
Zobojętnienie 

haiku
zebrał 6 fiszek • 14 kwietnia 2016, 10:39

Nie mogę

Kocha­nie,skar­bie, kot­ku
wiem że to cię ra­ni
ale ja po pros­tu nie mogę
nie mogę za­pom­nieć o miłości
która daw­no te­mu ro­zer­wała mi ser­ce
nie mogę za­pom­nieć o nas ra­zem w miłości [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 maja 2013, 01:25

Czytaj mnie

Czy­taj mnie Brail­le’m uważnie,
Czy­taj z sze­roko zam­knięty­mi źrenicami,
Czy­taj opuszka­mi palców ko­lor mo­jej duszy,
Czy­taj mnie zaw­sze, bez pośpiechu,
Czy­taj kiedy tańczy­my tan­go ,
Czy­taj niep­rzer­wa­nie do końca naszych dni. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 3 lutego 2013, 17:50

Bezdźwięcznie ją twórz
Me­lodie dni naszych- tu!
Szep­tem do mnie mów. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 24 listopada 2013, 21:21

płonie wszys­tko czym jes­tem
cze­kam świ­tu bez ciebie 

haiku
zebrał 6 fiszek • 26 stycznia 2014, 21:37

Tabula rasa

On umarł dla mnie
I żad­na cząstka już nie istnieje
I tak bez słowa i sentyment
Pat­rze na przeszłość
Niewi­doma jestem
Odeszły wraz z nim wspomnienia
Za­goiły się rany
Bliz­ny zniknęły
Ule­ciała gdzieś w przes­trzeń nadzieja
Spi­sane pla­ny wy­myło marzenie
Niczym morze fa­lami na piasku
I zos­tałam ja
Sa­ma bez smutku
Bez echa
Wraz z nim umarła i dusz
Mo­ja dusza
Zos­tało tyl­ko ciało, czys­ty umysł
I ser­ce, które­go bi­cia nie czuje
I idę tak przed siebie
Bez celu
Bez planów
Bez żalu
Sama 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 29 marca 2013, 07:55

Bos­ki sen

dziś Bo­gowie też ma­ja swo­je gry
kil­ka dróg ( nie ) czys­te sny
ma­gia dni , mod­litwy i mglis­te .............. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 6 kwietnia 2014, 23:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]