Wyszukiwarka: dni bez ciebie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni bez ciebie — zgromadziliśmy 830 tekstów.

* * *

bez ciebie nic nie widzę nie słyszę i nie czuję
nic mnie nie zachwy­ca nic mnie nie ujmuje
nic nie rozwesela
smut­ku karuzela

bo kiedy jes­teś obok to siłę mam istnienia
i chcę by przeć i dążyć [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 30 stycznia 2016, 13:19

atrament

w deszczo­we dni myślę o tobie
at­ra­men­to­wymi łza­mi zdo­bię pościel
za­sypuję po­całun­ka­mi cienie
sa­mot­ność do ser­ca tulę
w deszczo­we dni gdy deszcz po szy­bach drapie
w dłoniach cicho prze­sypuję wspomnienia

01.05.2012 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 17 września 2013, 22:38

Od­najdę drogę
Do swe­go szczęścia.
Bez drogowskazów. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 21 marca 2013, 22:39

Tru­dy dni dzisiaj
Pa­miętaj, że to minie
Ze wscho­dem słońca.

Odtwórz  

haiku
zebrał 7 fiszek • 24 lutego 2013, 21:04

Cierpienie
w ser­cu ślad
zbyt wiele łez
by przy tym trwać
Wolność
da­rowa­na znow
bez słów
bez zbędnych słów 

haiku
zebrał 7 fiszek • 25 sierpnia 2014, 06:16

Słońce już zaszło,
gwiaz­dy wi­tają uśmiechem.
Nie zasnę bez Ciebie. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 7 lutego 2016, 23:56

Je­zioro bez fal
Nieroz­wiany wiat­rem smog
Zobojętnienie 

haiku
zebrał 6 fiszek • 14 kwietnia 2016, 10:39

Nie mogę

Kocha­nie,skar­bie, kot­ku
wiem że to cię ra­ni
ale ja po pros­tu nie mogę
nie mogę za­pom­nieć o miłości
która daw­no te­mu ro­zer­wała mi ser­ce
nie mogę za­pom­nieć o nas ra­zem w miłości [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 maja 2013, 01:25

Czytaj mnie

Czy­taj mnie Brail­le’m uważnie,
Czy­taj z sze­roko zam­knięty­mi źrenicami,
Czy­taj opuszka­mi palców ko­lor mo­jej duszy,
Czy­taj mnie zaw­sze, bez pośpiechu,
Czy­taj kiedy tańczy­my tan­go ,
Czy­taj niep­rzer­wa­nie do końca naszych dni. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 3 lutego 2013, 17:50

Bezdźwięcznie ją twórz
Me­lodie dni naszych- tu!
Szep­tem do mnie mów. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 24 listopada 2013, 21:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:46rastanatusia do­dał no­wy tek­st Danse ma­cab­re już daw­no [...]

dzisiaj, 15:27Logos do­dał no­wy tek­st Na prawdę? muszę chodzić [...]

dzisiaj, 15:06Nina K do­dał no­wy tek­st (19-24XI) do M 

dzisiaj, 14:42Nina K sko­men­to­wał tek­st (14-18XI) do M 

dzisiaj, 14:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 14:31cyt.adela do­dał no­wy tek­st zzz