Wyszukiwarka: dni bez ciebie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni bez ciebie — zgromadziliśmy 15450 tekstów.

CISZA PO TOBIE

Zaklęta w milczeniu
Ak­sa­mit na ustach
Jej echo- westchnienie
Jej od­bi­cie- łza...rozpacz

Rzu­cam się w jej ramiona...
....zapominam
Jej klątwa ska­zuje na obojętność
Dłonie chi­rur­ga poz­by­wają mnie uczuć , serca..
Ser­ca , które na­leżało do ciebie, a te­raz jest martwe.

Zamykam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 kwietnia 2013, 11:17

Bez

Bez ciepła.
Bez życia.
Bez sensu.
Bez wiary.
Bez celu.
Bez nadziei.
Bez - kresny.
Bez czarny.
Bez Ciebie.

Be­ze mnie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 września 2015, 21:37

* * *

płonie niebo zacho­dami słońca
i nikt nie ga­si ko­nających dni

bez żalu gorączkują się spojrzenia
spi­jają ciepło płomieni
a niebo się zwęgla
i zsy­puje nam na głowy popiół

bez opa­mięta­nia żyje­my w płomieniach
na gru­zach nies­pełnionych pragnień

płoną dni
a my naiw­nie wierzymy
że zaw­sze będziemy się tlić 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 maja 2015, 23:10

Twój Ziemi Skrawek

Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas...
Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach....
Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji...
bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką
dos­trzeż mój ból ...
Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo...

*** *** *** *** ***
Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami
MP 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 17 stycznia 2016, 00:03

niechlujnie

za mało życia w mych prozach
za dużo uczuć nadziejnych
za mało mnie w mej poezji
za dużo chmur niesłonecznych
dni z Tobą za mało
bez Ciebie zbyt wiele
i ni­cość i pustka
w mym świecie niechwiejnym
snu przygnębiają
roz­my­wa się coś
bez naz­wy pod oczyma
twa słowa mijające
bezdźwięczne w czynach
nie od­chodź najdroższy
nie tędy, nie teraz
świat zatrzymaj
bym na wieki z Tobą była 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 stycznia 2011, 14:41

O D E S Z Ł A M

ODESZŁAM
Odeszłam
od marzeń o Tobie
odeszłam
po pros­tu sobie
i nie kuś mnie już
Tak bardzo
odeszłam...
Odeszłam już...
DAWNO!!!


No Proszę Cię Bardzo
Chcesz wiedzieć?
Dlacze­go -
odeszłam bez słowa...?
A ja nie będę CI przecież
Tłumaczyć te­go od nowa,
że Ciebie tak
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 września 2013, 17:36

BEZCHMURNE NIEBO

bez­chmur­ne niebo
błękit oczy poraża
tłum ludzi bez imienia
plaża

na pia­chu leżą ciała
żad­ne nie ma twarzy
two­ja tylko
w oczach została

tak da­leko do ciebie
szmat drogi
który nas rozdziela
jeszcze tyl­ko so­bota
niedziela

jeszcze dni kilka
żar z nieba
bez chmur

tak długo cze­kać trzeba

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 czerwca 2014, 00:11

Bez Ciebie

Bez Ciebie, to już nie byłoby to samo,
Bez Ciebie, za­waliłby się świat,
Bez Ciebie, życie nie miałoby barw,
Sen­su w nim by było brak.
Ty wiesz, jak bar­dzo Cię Kocham,
Ty wiesz, że pragnę Cię...
Dla­tego kot­ku, nig­dy nie zos­ta­wiaj mnie...
Bo umrę bez Ciebie.... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 czerwca 2011, 00:06

pt. pustka ( 13.08.2012r.)

w ser­cu za­mykam czas
przes­tało bić dla nas
odgłosy sa­mot­nych dni
cicho tu i pus­to
sny otu­la zim­na mgła
two­je dłonie bez do­tyku
bez gorącej krwi , ? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 sierpnia 2012, 21:09

* * *

Pa­miętam
Mglis­ty fi­nał dnia
Który skończył się Twą śmiercią
Wołanie Twe­go imienia
I mroczne echo
Krzyczące zgon , zgon !
Dzień
Który chla­pał łza­wym deszczem
Mie­sza­ny z pur­purą krwi…

Mo­je 366 dni bez Ciebie
Da­rek [*] 28.11.2012 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 listopada 2013, 09:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste