Wyszukiwarka: dni bez ciebie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni bez ciebie — zgromadziliśmy 14911 tekstów.

pustka

po wszys­tkich nocach
ta bez ciebie

tygodniami
świer­szczy w głowie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 lutego 2015, 15:35

Bez

Bez ciepła.
Bez życia.
Bez sensu.
Bez wiary.
Bez celu.
Bez nadziei.
Bez - kresny.
Bez czarny.
Bez Ciebie.

Be­ze mnie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 września 2015, 21:37

Twój Ziemi Skrawek

Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas...
Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach....
Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji...
bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką
dos­trzeż mój ból ...
Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo...

*** *** *** *** ***
Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami
MP 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 17 stycznia 2016, 00:03

niechlujnie

za mało życia w mych prozach
za dużo uczuć nadziejnych
za mało mnie w mej poezji
za dużo chmur niesłonecznych
dni z Tobą za mało
bez Ciebie zbyt wiele
i ni­cość i pustka
w mym świecie niechwiejnym
snu przygnębiają
roz­my­wa się coś
bez naz­wy pod oczyma
twa słowa mijające
bezdźwięczne w czynach
nie od­chodź najdroższy
nie tędy, nie teraz
świat zatrzymaj
bym na wieki z Tobą była 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 stycznia 2011, 14:41

* * *

Szczątki mnie
W pus­tym mieszkaniu
Ta­ka niekompletna
Bez ciebie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 grudnia 2015, 16:27

O D E S Z Ł A M

ODESZŁAM
Odeszłam
od marzeń o Tobie
odeszłam
po pros­tu sobie
i nie kuś mnie już
Tak bardzo
odeszłam...
Odeszłam już...
DAWNO!!!


No Proszę Cię Bardzo
Chcesz wiedzieć?
Dlacze­go -
odeszłam bez słowa...?
A ja nie będę CI przecież
Tłumaczyć te­go od nowa,
że Ciebie tak
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 września 2013, 17:36

BEZCHMURNE NIEBO

bez­chmur­ne niebo
błękit oczy poraża
tłum ludzi bez imienia
plaża

na pia­chu leżą ciała
żad­ne nie ma twarzy
two­ja tylko
w oczach została

tak da­leko do ciebie
szmat drogi
który nas rozdziela
jeszcze tyl­ko so­bota
niedziela

jeszcze dni kilka
żar z nieba
bez chmur

tak długo cze­kać trzeba

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 czerwca 2014, 00:11

[ja]

czas teraźniejszy
is­tnienie i niebyt
po­wiet­rze ciężkie pustką
bez za­pachu twych włosów
niebies­ka­wa poświata chloru
de­zyn­fe­kuje za­raz­ki myśli
co­raz więcej trucizny
a one są
bez­nadziej­na walka
ba­sen pełen ciebie
za mgłą załza­wionych oczu

wczoraj
orzecho­we niebo świtu
i deszcz po­całunków nadziei
dni znaczo­ne odchodzeniem
i powrotami
klat­ka snów na jawie
i bez­sennych nocy
tra­wionych gorączką by­cia tu i teraz
zim­ny do­tyk wczo­raj­sze­go zauroczenia

jut­ro będzie zni­kaniem mnie
prze­pojo­ne tobą
bo ty
to mo­je ja
a ja 
to pus­tka zni­kająca w kosmosie
twych oczu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 listopada 2010, 14:54

pt. pustka ( 13.08.2012r.)

w ser­cu za­mykam czas
przes­tało bić dla nas
odgłosy sa­mot­nych dni
cicho tu i pus­to
sny otu­la zim­na mgła
two­je dłonie bez do­tyku
bez gorącej krwi , ? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 sierpnia 2012, 21:09

* * *

Pa­miętam
Mglis­ty fi­nał dnia
Który skończył się Twą śmiercią
Wołanie Twe­go imienia
I mroczne echo
Krzyczące zgon , zgon !
Dzień
Który chla­pał łza­wym deszczem
Mie­sza­ny z pur­purą krwi…

Mo­je 366 dni bez Ciebie
Da­rek [*] 28.11.2012 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 listopada 2013, 09:54
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]