Wyszukiwarka: dla mamy (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla ma­my — zgromadziliśmy 7804 teksty.

Sen.

Ma­gia spojżenia - wszys­tko się zmienia.
Siła słowa - życie od nowa.
Zaczy­namy się zmieniać i wszys­tko doceniać.
Tyl­ko czy się uda? Czy naj­gor­sze przetrwamy?
Od dzi­siaj siebie ma­my ! Wyg­ra­my !
Jes­tem tu dla Ciebie i Ty jes­teś tu dla mnie.
Po­woli się budze , oczy otwarte..
Płacz i krzyk .To wszys­tko mi­liony warte!
Sen marze­niem .Ja­wa koszma­rem . Ty moim czarem! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 kwietnia 2011, 18:32

* * *

ŻYCZE­NIA DLA MA­MY

Co chciałabym na Dzień Mat­ki?
od moich dzieci czynów kwiat­ki
a od in­nych dla dzieci pochwały
że ty­le z siebie bliźnim dały

I co jeszcze chciałabym ot­rzy­mać?
od Boga [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 maja 2014, 00:22

Faceci

Faceci..
Pot­ra­fimy uda­wać twardzieli,
zacho­wywać się jak świnie,
być ta­kimi ja­kimi nie jesteśmy,
a w tym wszys­tkim nie dos­trze­gać
naj­większe­go skar­bu ja­ki mamy
tu na ziem, a ja­kim jes­teście Wy-
-ko­biety, nasze uzupełnienia.
Lecz gdy w końcu,
naj­częściej przez przypadek
zawład­niecie naszy­mi sercami,
pot­ra­fimy to wszys­tko zmienić..
Dla Was..
O ja­cy my dziw­ni..
O ja­kie Wy wpływo­we..
Czymże by­libyśmy bez Was ? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 czerwca 2010, 17:45

~~Inel~~

To mój ko­tek ulubiony
Tu z cy­tatów oczywiście
Ma swych tek­stów cały roczek
Na­pisa­nych osobiście

Wier­sze ,myśli i cytaty
W kot­ka głowie się budują
Fajną książkę ma na głowie
Myśli pew­nie w niej harcują

Sie­dzi so­bie ten koteczek
I bez­troską minę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 listopada 2012, 00:03

Zmienić świat...

Z głowy i z ser­ca...za­pom­nieć mi trze­ba
Zo­baczyć nad sobą ka­wałek błękit­ne­go nieba
Poszu­kać w swej duszy coś co ciągle drze­mie
Od­na­leźć swą drogę...od­na­leźć siebie


Zastąpić marze­nia?...te­go sie nie da
Taką mamy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2011, 08:18

Nie znam cię...

...ja nie znam ciebie
ty nie znasz mnie
to jest to...co trzy­ma nas razem
czy jes­tem two­ja a ty mój?
od­naj­dziemy wszys­tko to co ma­my odnależć
w twoim zy­ciu i w moim życiu
są sek­re­ty zbyt mroczne
żeby wyszły na jaw
żeby je odpuścić
żeby so­bie z ni­mi poradzić
czy ja jes­tem two­ja a ty mój
proszę...bądż łas­kaw dla mych błędów.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 lipca 2013, 21:56

billing

na­wet gdy nie mamy
o czym rozmawiać
bez gadania
się nie obejdzie. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 kwietnia 2014, 17:03

Lubię, gdy piszesz wiersze

Lu­bię, gdy piszesz wiersze
Ot­wierając prze­de mą swe ser­ce
Wy­pełnione dokład­nie przez ciepła płomienie
Które uk­ry­wa ta­jem­nic wiele
Ale i dla mnie znaj­dzie się miejsce
Poz­wo­li to na pełne poznanie
Wszys­tkich uczuć doznanie
Wie­czne i na­miętne kochanie
Bez słów rozmawianie
Bo ta­ka jest miłość
Przyjaźń
I nadzieja
Że będziemy wie­cznie trwać
By wspólnie przez życie gnać
Chłód bijący od in­nych ludzi
Naszych serc nie ostudzi
Szu­kamy gwiaz­dy wspólne­go przeznaczenia
Bo już ma­my powód nasze­go istnienia


#6 15.12.11 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 grudnia 2011, 17:53

Szczęścia kwiat.

Pop­ro­siła Go o szczęścia kwiat
Prze­mie­rzył wiele krain
Rzec by można, cały świat
Lecz nie było ta­kich roślin

Szczęście dla Niej zna­leźć chciał
Wrócił, szczęścia zna­leźć nie zdołał
Po­wie­dział, że Kochał i skonał
W smut­ku pogrążyła się Ona


Mo­rał jest krótki i niektórym znany

Szczęście ma­my blisko
Ale i tak te­go nie zauważamy

Nie szczęściem, klej­no­ty i perły
Kwiaty ru­bino­we ze szkla­nych gór
Naj­większym skar­bem i szczęściem
Jest życie z Kochającym Nas ser­cem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 października 2014, 12:42

Nie mówmy o przemijaniu

Nie mówmy o prze­mija­niu.
Nie dla nas jest ono,
bo prze­miną starzy, młodzi,
głupi i mądrzy.

Um­rze wszys­tko
i zos­ta­niesz tyl­ko
ja i Ty 
na sreb­rnej krop­li krwi.

I choć por­wie nas [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 marca 2013, 08:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?