Wyszukiwarka: dla mamy (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla ma­my — zgromadziliśmy 8100 tekstów.

* * *

ŻYCZE­NIA DLA MA­MY

Co chciałabym na Dzień Mat­ki?
od moich dzieci czynów kwiat­ki
a od in­nych dla dzieci pochwały
że ty­le z siebie bliźnim dały

I co jeszcze chciałabym ot­rzy­mać?
od Boga [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 maja 2014, 00:22

Faceci

Faceci..
Pot­ra­fimy uda­wać twardzieli,
zacho­wywać się jak świnie,
być ta­kimi ja­kimi nie jesteśmy,
a w tym wszys­tkim nie dos­trze­gać
naj­większe­go skar­bu ja­ki mamy
tu na ziem, a ja­kim jes­teście Wy-
-ko­biety, nasze uzupełnienia.
Lecz gdy w końcu,
naj­częściej przez przypadek
zawład­niecie naszy­mi sercami,
pot­ra­fimy to wszys­tko zmienić..
Dla Was..
O ja­cy my dziw­ni..
O ja­kie Wy wpływo­we..
Czymże by­libyśmy bez Was ? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 czerwca 2010, 17:45

Mojej Mamy Mama

Mo­jej Ma­my Ma­ma, je­dyna ta­ka Pani
Star­sza, w oku­larach, ser­deczna jak nikt
Gdy­by nie ona z rodzi­cami by­libyśmy sami
Gdyż kli­mat świąt bez­powrot­nie by znikł

Mo­jej Ma­my Ma­ma, ukocha­na Babcia
Niepow­tarzal­na, Ko­bieta duchem wielka
Brak od­wa­gi, by powiedzieć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 sierpnia 2012, 09:40

Podobna krew

Tyl­ko krew ma­my po­dobną.
Na­wet grupę zgodną.
Niestety.
Uczuć nie da się prze­toczyć
Na stac­ji krwiodaw­stwa,
A szkoda. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 stycznia 2013, 18:40

Nie znam cię...

...ja nie znam ciebie
ty nie znasz mnie
to jest to...co trzy­ma nas razem
czy jes­tem two­ja a ty mój?
od­naj­dziemy wszys­tko to co ma­my odnależć
w twoim zy­ciu i w moim życiu
są sek­re­ty zbyt mroczne
żeby wyszły na jaw
żeby je odpuścić
żeby so­bie z ni­mi poradzić
czy ja jes­tem two­ja a ty mój
proszę...bądż łas­kaw dla mych błędów.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 lipca 2013, 21:56

billing

na­wet gdy nie mamy
o czym rozmawiać
bez gadania
się nie obejdzie. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 kwietnia 2014, 17:03

Lubię, gdy piszesz wiersze

Lu­bię, gdy piszesz wiersze
Ot­wierając prze­de mą swe ser­ce
Wy­pełnione dokład­nie przez ciepła płomienie
Które uk­ry­wa ta­jem­nic wiele
Ale i dla mnie znaj­dzie się miejsce
Poz­wo­li to na pełne poznanie
Wszys­tkich uczuć doznanie
Wie­czne i na­miętne kochanie
Bez słów rozmawianie
Bo ta­ka jest miłość
Przyjaźń
I nadzieja
Że będziemy wie­cznie trwać
By wspólnie przez życie gnać
Chłód bijący od in­nych ludzi
Naszych serc nie ostudzi
Szu­kamy gwiaz­dy wspólne­go przeznaczenia
Bo już ma­my powód nasze­go istnienia


#6 15.12.11 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 grudnia 2011, 17:53

czas.

Tu płynie czas,
tam mi­ja chwila,
my jes­teśmy wciąż ta­cy sami.
Co ma­my zro­bić by czas się zatrzymał,
byśmy mog­li wszys­tko nap­ra­wić ?. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 listopada 2010, 14:59

Szczęścia kwiat.

Pop­ro­siła Go o szczęścia kwiat
Prze­mie­rzył wiele krain
Rzec by można, cały świat
Lecz nie było ta­kich roślin

Szczęście dla Niej zna­leźć chciał
Wrócił, szczęścia zna­leźć nie zdołał
Po­wie­dział, że Kochał i skonał
W smut­ku pogrążyła się Ona


Mo­rał jest krótki i niektórym znany

Szczęście ma­my blisko
Ale i tak te­go nie zauważamy

Nie szczęściem, klej­no­ty i perły
Kwiaty ru­bino­we ze szkla­nych gór
Naj­większym skar­bem i szczęściem
Jest życie z Kochającym Nas ser­cem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 października 2014, 12:42

Kocham Cię, wiesz?

Roz­ple­cione dłonie,
złama­ne serca,
w oczach łzy.
Miłość odchodzi,
nie ma­my na to już wpływu.

Skąd ten żal?
Prze­cież tak miało być,
los te­go właśnie chciał.
nie ma już dla nas szans.

Wy­bacz mo­je błędy,
je wy­baczyłam Twoje.
"Kocham Cię, wiesz?"
Lecz los inaczej chce.
do zo­bacze­nia w lep­szym świecie. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 grudnia 2012, 20:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę