Wyszukiwarka: dla męża (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla męża — zgromadziliśmy 7596 tekstów.

Mężom z dolnej półki:)

Za­miast cham­stwem bombonierką
osłódź życie swo­jej Pani
bądź szar­man­cki i... oddany.
Nie jak większość mężów drani.

Poświęć żonie kil­ka drobnych.
Idź do skle­pu . Dział słodyczy.
Lecz pa­miętaj... że nie ilość
tyl­ko ja­kość się tu liczy.

Wiedz że skoro [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 56 fiszek • 15 listopada 2013, 01:20

sekundy, które zmieniły jej życie...

stojąc w oknie
spoglądała jak ko­ledzy męża
podążają na mszę barbórkową

po po­liczkach spłynęły łzy
powróciła wspomnieniami
do tam­te­go wieczoru
gdy z ko­lacją czekała

je­den telefon
zmienił całe jej życie

z brze­mieniem samotności
założyła sza­ry płaszcz
i poszła w to szczególne święto
za­palić światełko pamięci
na je­go grobie...* Wszys­tkim górni­kom w dniu ich święta życzę szczęśli­wych pow­rotów ze szychty do domu... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 4 grudnia 2012, 11:06

mis(s)ka


Rad­na z Wąchoc­ka na por­ta­lach cza­towała
ład­ne fot­ki ty­le że nie swo­je wkle­jała
chciała mie­szkać na Ba­hama
na męża wyb­rała cha­ma
swe­go wy­boru będzie ciężko żałowała 

limeryk
zebrał 38 fiszek • 7 września 2012, 14:25

Tytuł nie jest potrzebny

Na gru­powej terapii
płacze dziewczyna
bo mąż jej ciepła nie daje

Siedzę
milczę
i czuję się jej mężem
złym jak dżemo­wa pleśń
obojętnym
jak gałęzie cmen­tarnych lip
na błękit­nym niebie

W ciepłe dłonie
wypłakała życie
oj­ca który był jak kłoda
i matkę po­dającą w prze­ciągu picie

Więdnie miłość

Płacze dziewczyna
bo nie ma wsparcia
od męża swego
w zam­kniętym ko­le milczenie
nikt nit pot­ra­fi jej doradzić

Si­nieje prze­rażone niebo. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 18 lutego 2012, 19:37

garść limerykówtan­cerka na rurze

pew­na star­sza pa­ni z Kraśnika
gdy zo­baczy rurę to fika
na­wet o poranku
na każdym przystanku
aż ta­kiego ma od lat bzika

***

niewierząca

młoda da­ma z Białowieży
mówi że w cu­da nie wierzy
pew­ne­go ra­zu
poszła [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 32 fiszki • 17 lipca 2013, 14:37

wyb­redna

za męża Fran­cu­za mieć chciała
jak w ulęgałkach prze­bierała
Ja­siu był za bied­ny
Ed nieroz­garnięty
aż w końcu sin­gielką została 

limeryk
zebrał 29 fiszek • 29 sierpnia 2012, 09:52

Moje cuda

Lat siedem te­mu się narodziła
i mo­je życie tak rozjaśniła.
Była tak mała i tak piękniutka,
mo­ja córeczka Agat­ka malutka.

Kocha­na cząstka mo­jego ciała,
bo z miłości życie dostała.
Wszak na­rodzi­ny cud nad cudy,
byłem przy nich tak bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 30 stycznia 2012, 16:20

* * *

Bra­wa i gra­tulac­je; kro­cie życzeń…
Mi­liony buziaków;
Od mie­szan­ki za­pachów per­fum kręci mi się w głowie.
A może to jed­nak podekscytowanie?
Je­dyny w swoim rodza­ju tak up­ragniony chaos.

Ty stoisz tuż za Nami.
Nie obok;
A tak bar­dzo kiedyś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 22 sierpnia 2011, 18:24

* * *

jes­tem oddechem
ciepłą krwią
bijący­mi komorami

żyję dla umierania
od­dycham dla bezdechu
płynę po Styksie
biję dla wczo­raj

i chy­ba już umarłam
przed śmier­cią

tak szyb­ko żyłam
dla niej. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 20 września 2014, 20:25

Kochankowie...

Żar...tli się w oczach...
ciało...og­niem płonie...
tak wtu­leni w siebie...
przep­la­tają dłonie...

Na­tar­czy­wym wzrokiem
po so­bie wędrując...
us­ta w us­ta wbijają
na­miętnie całując...

Poz­nają dotykiem
urodę nagości...
rzu­cają się w otchłań
wzajemnej...miłości...

Uczu­ciami-na przemian
obydwoje...szarżują...
będąc jak dwa w jednym
wciąż się...delektują...

Tak uzupełniając
swo­je doświadczenia...
spełniają fantazje
i...wspólne marzenia...

Kar­miąc truskawkami...
sma­kują szampana...
kochają szaleńczo
do białego rana...

A potem...rozstają...
każde w swoją stronę...
bo Ona-ma męża...
a kochanek-żonę... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 20 stycznia 2012, 00:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.