Wyszukiwarka: dla męża (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla męża — zgromadziliśmy 377 tekstów.

Trud­no jest odejść
gdy zos­tać powinienem
już nie dla ciebie. 

haiku
zebrał 123 fiszki • 28 września 2012, 09:00

Był dla niej wszystkim
nieod­gadnionym światem
pap­ro­ci kwiatem. 

haiku
zebrał 78 fiszek • 17 września 2012, 06:07

Dla zakochanych
nig­dy nie za­pada mrok.
Wiel­bią każdą noc.


Krys­ty­na Sz.  26.09.2013r. 

haiku
zebrał 42 fiszki • 8 października 2013, 11:56

mis(s)ka


Rad­na z Wąchoc­ka na por­ta­lach cza­towała
ład­ne fot­ki ty­le że nie swo­je wkle­jała
chciała mie­szkać na Ba­hama
na męża wyb­rała cha­ma
swe­go wy­boru będzie ciężko żałowała 

limeryk
zebrał 38 fiszek • 7 września 2012, 14:25

* * *

uciek­nijmy, Kochanie
w miej­sce, dotąd przez ni­kogo nieodkryte.
bądźmy tyl­ko dla siebie,
szczęśli­wi, jak nikt inny.
udo­wod­nijmy światu..
nie.
nie mu­simy nic udowadniać.
ważne, że mam Cię dla siebie.
trzy­mam włas­ne szczęście w objęciach
i dopóki twierdzisz,
że i ja jes­tem Twoim szczęściem,
nie puszczę.
jeśli zaś będziesz chciał odejść,
poz­wolę Ci.
jeżeli tyl­ko będziesz mógł zaz­nać większe­go szczęścia
idź
bo to jest dla mnie najważniejsze. 

erotyk
zebrał 38 fiszek • 12 listopada 2012, 00:46

Z tkli­wością gwiazdy
drogę miłości znaczą.
Nie dla mnie ta noc. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 14 października 2013, 21:26

Tam gdzie żegnamy
naj­wier­niej­sze przyjaźnie.
Cmen­tarz dla zwierząt.

Odtwórz  

haiku
zebrał 31 fiszek • 25 października 2014, 11:48

Bo kto jak nie ja
Do­da ci sen­su życia
Melancholijność


24.03.2015....dla M...


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 30 fiszek • 24 marca 2015, 14:34

wyb­redna

za męża Fran­cu­za mieć chciała
jak w ulęgałkach prze­bierała
Ja­siu był za bied­ny
Ed nieroz­garnięty
aż w końcu sin­gielką została 

limeryk
zebrał 29 fiszek • 29 sierpnia 2012, 09:52

W po­wiet­rzu jesień
Miłość tulą w ramionach
Ma­saż dla serca


Krys­ty­na Sz. 20.09.2014r. 

haiku
zebrał 27 fiszek • 20 września 2014, 20:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:48Grudniowy od­dech sko­men­to­wał tek­st takie so­bie

dzisiaj, 07:47Grudniowy od­dech do­dał no­wy tek­st Człowiek chciałby wie­dzieć więcej [...]

dzisiaj, 02:42Logos do­dał no­wy tek­st Mowy i ak­cja. Nie [...]

dzisiaj, 00:50Quanti18 do­dał no­wy tek­st Ludzie są jak świece- [...]

dzisiaj, 00:30SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Myśli to pętla niez­ro­zumiałych [...]

dzisiaj, 00:29SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Życie to la­birynt nies­podzianek [...]

dzisiaj, 00:28SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Skoro nie chcesz żyć [...]

dzisiaj, 00:17Persiasty sko­men­to­wał tek­st Czemu nie pot­ra­fimy po­godzić [...]

dzisiaj, 00:07Nölle sko­men­to­wał tek­st Kroplówka