Wyszukiwarka: dla męża (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla męża — zgromadziliśmy 368 tekstów.

Trud­no jest odejść
gdy zos­tać powinienem
już nie dla ciebie. 

haiku
zebrał 123 fiszki • 28 września 2012, 09:00

Był dla niej wszystkim
nieod­gadnionym światem
pap­ro­ci kwiatem. 

haiku
zebrał 78 fiszek • 17 września 2012, 06:07

Dla zakochanych
nig­dy nie za­pada mrok.
Wiel­bią każdą noc.


Krys­ty­na Sz.  26.09.2013r. 

haiku
zebrał 42 fiszki • 8 października 2013, 11:56

mis(s)ka


Rad­na z Wąchoc­ka na por­ta­lach cza­towała
ład­ne fot­ki ty­le że nie swo­je wkle­jała
chciała mie­szkać na Ba­hama
na męża wyb­rała cha­ma
swe­go wy­boru będzie ciężko żałowała 

limeryk
zebrał 38 fiszek • 7 września 2012, 14:25

* * *

uciek­nijmy, Kochanie
w miej­sce, dotąd przez ni­kogo nieodkryte.
bądźmy tyl­ko dla siebie,
szczęśli­wi, jak nikt inny.
udo­wod­nijmy światu..
nie.
nie mu­simy nic udowadniać.
ważne, że mam Cię dla siebie.
trzy­mam włas­ne szczęście w objęciach
i dopóki twierdzisz,
że i ja jes­tem Twoim szczęściem,
nie puszczę.
jeśli zaś będziesz chciał odejść,
poz­wolę Ci.
jeżeli tyl­ko będziesz mógł zaz­nać większe­go szczęścia
idź
bo to jest dla mnie najważniejsze. 

erotyk
zebrał 37 fiszek • 12 listopada 2012, 00:46

Z tkli­wością gwiazdy
drogę miłości znaczą.
Nie dla mnie ta noc. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 14 października 2013, 21:26

Tam gdzie żegnamy
naj­wier­niej­sze przyjaźnie.
Cmen­tarz dla zwierząt.

Odtwórz  

haiku
zebrał 31 fiszek • 25 października 2014, 11:48

lip­co­we haiku


let­nim porankiem
sub­telny za­pach kwiatów
wa­bi motyle

w słońcu maliny
doj­rzałe swą czerwienią
po­kusa dla ust

lip­co­wy wieczór
za­pach ma­ciej­ki niesie
pod mo­je okno 

haiku
zebrał 31 fiszek • 15 lipca 2013, 15:56

Bo kto jak nie ja
Do­da ci sen­su życia
Melancholijność


24.03.2015....dla M...


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 30 fiszek • 24 marca 2015, 14:34

wyb­redna

za męża Fran­cu­za mieć chciała
jak w ulęgałkach prze­bierała
Ja­siu był za bied­ny
Ed nieroz­garnięty
aż w końcu sin­gielką została 

limeryk
zebrał 29 fiszek • 29 sierpnia 2012, 09:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:34eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Bez Ciebie... trud­niej będzie [...]

dzisiaj, 06:34eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o to­bie

dzisiaj, 06:33eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

dzisiaj, 06:15Quanti18 do­dał no­wy tek­st W wal­ce nie ma [...]

dzisiaj, 05:52Whitename do­dał no­wy tek­st W wyob­raźni wszys­tko jest [...]

dzisiaj, 03:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś miałam wszys­tko. Dziś [...]

dzisiaj, 03:03nicola-57 do­dał no­wy tek­st Kiedyś miałam wszys­tko. Dziś [...]

dzisiaj, 02:59Cris sko­men­to­wał tek­st kiedy marzysz o [...]

dzisiaj, 02:41Raspberry do­dał no­wy tek­st Moje marze­nia spełniają się [...]