Wyszukiwarka: dla męża (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla męża — zgromadziliśmy 7359 tekstów.

Mężom z dolnej półki:)

Za­miast cham­stwem bombonierką
osłódź życie swo­jej Pani
bądź szar­man­cki i... oddany.
Nie jak większość mężów drani.

Poświęć żonie kil­ka drobnych.
Idź do skle­pu . Dział słodyczy.
Lecz pa­miętaj... że nie ilość
tyl­ko ja­kość się tu liczy.

Wiedz że skoro [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 56 fiszek • 15 listopada 2013, 01:20

sekundy, które zmieniły jej życie...

stojąc w oknie
spoglądała jak ko­ledzy męża
podążają na mszę barbórkową

po po­liczkach spłynęły łzy
powróciła wspomnieniami
do tam­te­go wieczoru
gdy z ko­lacją czekała

je­den telefon
zmienił całe jej życie

z brze­mieniem samotności
założyła sza­ry płaszcz
i poszła w to szczególne święto
za­palić światełko pamięci
na je­go grobie...* Wszys­tkim górni­kom w dniu ich święta życzę szczęśli­wych pow­rotów ze szychty do domu... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 4 grudnia 2012, 11:06

* * *

po­kochałem kiedyś
kogoś
dla kogo
nig­dy nie istniałem

umarłem
dla człowieka
który nie pa­mięta, że żyję 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 27 lutego 2013, 18:28

mis(s)ka


Rad­na z Wąchoc­ka na por­ta­lach cza­towała
ład­ne fot­ki ty­le że nie swo­je wkle­jała
chciała mie­szkać na Ba­hama
na męża wyb­rała cha­ma
swe­go wy­boru będzie ciężko żałowała 

limeryk
zebrał 38 fiszek • 7 września 2012, 14:25

prze­baczam chętnie
nie dla in­nych, dla siebie
czys­tość spoj­rze­nia

Odtwórz  

haiku
zebrał 38 fiszek • 30 marca 2014, 23:49

Tytuł nie jest potrzebny

Na gru­powej terapii
płacze dziewczyna
bo mąż jej ciepła nie daje

Siedzę
milczę
i czuję się jej mężem
złym jak dżemo­wa pleśń
obojętnym
jak gałęzie cmen­tarnych lip
na błękit­nym niebie

W ciepłe dłonie
wypłakała życie
oj­ca który był jak kłoda
i matkę po­dającą w prze­ciągu picie

Więdnie miłość

Płacze dziewczyna
bo nie ma wsparcia
od męża swego
w zam­kniętym ko­le milczenie
nikt nit pot­ra­fi jej doradzić

Si­nieje prze­rażone niebo. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 18 lutego 2012, 19:37

lepieje - humoreski

/le­pieje - małżeńskie/


Le­piej w modłach złożyć rączki
niż sprze­niewie­rzyć obrączki

***

Le­piej żyć ze swoim panem
niż za­dać się z donżuanem

***

Le­piej mieć czar­ne podwiązki
niż roz­bi­jać cudze związki

***

Le­piej piet­ruszkę hodować
niż z cudzym mężem całować

***

Le­piej mieć dziurę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 2 czerwca 2013, 08:58

Izba przyjęć...

Pra­ca jak każda inna…
No może trochę dziwna.

Tłus­ta sios­tra Honorata…
Jak zwyk­le przy­niosła ze sobą ka­wał pod­gar­dla i bochen chleba…
Cała noc przed nią…siły nab­rać trzeba….

Już na początku dyżuru przy­wieźli pa­nią na „szałówkę”
Zno­wu po­biła męża, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 17 lutego 2011, 09:46

garść limerykówtan­cerka na rurze

pew­na star­sza pa­ni z Kraśnika
gdy zo­baczy rurę to fika
na­wet o poranku
na każdym przystanku
aż ta­kiego ma od lat bzika

***

niewierząca

młoda da­ma z Białowieży
mówi że w cu­da nie wierzy
pew­ne­go ra­zu
poszła [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 32 fiszki • 17 lipca 2013, 14:37

wyb­redna

za męża Fran­cu­za mieć chciała
jak w ulęgałkach prze­bierała
Ja­siu był za bied­ny
Ed nieroz­garnięty
aż w końcu sin­gielką została 

limeryk
zebrał 29 fiszek • 29 sierpnia 2012, 09:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:10Banitka sko­men­to­wał tek­st Sangreal

dzisiaj, 13:09Banitka sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje poświęce­nie god­ne [...]

dzisiaj, 13:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trudno o porządek w [...]

dzisiaj, 12:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość by­wa śle­pa, ale [...]

dzisiaj, 12:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Poeta i myśli­ciel w [...]

dzisiaj, 12:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jest wiele dob­ra, które [...]

dzisiaj, 12:45krzyż sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje poświęce­nie god­ne [...]

dzisiaj, 12:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st zaplątanie

dzisiaj, 12:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Ludziom, którzy ze źródła [...]

dzisiaj, 12:30wdech sko­men­to­wał tek­st Stambulizacja pra­wa to je­dyna [...]