Wyszukiwarka: dla brata (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla bra­ta — zgromadziliśmy 376 tekstów.

Czy­ny Nas ra­nią
Smut­ny jest to czas dla Nas
W Nas jest nadzieja ......:(

17.03.2015.
..de­dy­ko­wa­ny dla M...


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 23 fiszki • 17 marca 2015, 21:12

Spełniaj marzenia,
na pew­no masz pragnienia.
Po­karm dla duszy...


Krys­ty­na Sz. 18.05.2014r. 

haiku
zebrał 23 fiszki • 13 czerwca 2014, 10:14

Ser­cem ożyjesz,
roz­kwit­niesz dla mnie wiosną
w miłos­nych czarach... 

haiku
zebrał 21 fiszek • 25 lutego 2014, 16:15

Troszeczkę żalu
Dla tych niez­na­nych chwil żyj
Sma­kuj radości


Krys­ty­na Sz. 26.06.2014r. 

haiku
zebrał 20 fiszek • 28 czerwca 2014, 00:10

Szept, tylko dla Ciebie

Za­tańczmy miłości krokiem.
Piękny ba­let uczuć stwórzmy.
Jed­no ser­ce, z dwóch,
Utwórzmy...

Nie pot­ra­fię już słowem,
Opi­sać tych snów,
Więc czytaj.
Pros­to z serca,
Jak słońce wysoko,
Dla Ciebie się wzbija.
Słuchaj.
Jak ptaki,
Z de­dykacją dla Ciebie
Miłos­ne poema­ty śpiewają.
Jak drzewa,
Sze­les­tem prze­piękne arie
Dla Ciebie grają.

Usłysz szept wyznań
Go­rejących głęboko
Szept...
Tyl­ko dla Ciebie

Miłością...
Ubrany. 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 26 lutego 2013, 19:36

Mężczyz­na bywa
Zbyt słaby dla kobiety
Ta­kiej jak Hanka

Nie umie sprostać
Wul­ka­nom wiel­kich uczuć
Słabość kochan­ka

Dedykowane
 

haiku
zebrał 19 fiszek • 20 stycznia 2014, 18:03

Dla każde­go miód
To wo­la opatrzności
Nies­podzianek ful


Krys­ty­na Sz. 18.03.2015r. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 13 kwietnia 2015, 20:45

Na zejście

Przy­tyj cho­ry nieboraku,
bądź życzli­wy dla robaków. 

fraszka
zebrała 18 fiszek • 27 września 2015, 00:23

Biel wyz­nacza szlak,
dla dusz od­chodzących w dal,
cichnących jak wiatr. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 9 lutego 2017, 23:35

Poz­na­wać ciepło,
żyć wyłącznie dla ciebie,
od­da­wać siebie. 

haiku
zebrał 17 fiszek • 6 maja 2013, 17:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M