Wyszukiwarka: dla brata (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla bra­ta — zgromadziliśmy 7637 tekstów.

I NAS ZABIJĄ...

Ma­musiu kocha­na ...
po­pat­rz na to słońce
po­pat­rz na te ciała
w słońcu konające...

Ma­musiu mo­ja powiedz
dlacze­go tak już jest ?
dlacze­go Ten tam w niebie
tak niew­rażli­wy jest ?

Czym im zawiniliśmy?
gdzie sios­tra ?
Gdzie mój ta­ta ?
dlaczego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 lipca 2015, 02:15

marnotrawny

ociężałe ciała
z niena­wiścią do świata
śmier­dzące sie­dze­nia w zim­nych autobusach
z miłości do dziew­czy­ny
z ra­dości że znów uj­rzysz brata
pow­ra­casz zza wieków
na najświętsze
łono rodziny

i za co cię kochać ?
niez­na­ny człowieku
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 stycznia 2012, 17:08

Krzyk

Ten krzyk mnie gnębi
Ten krzyk jest w głębi
Wżyna się głęboko
Mając na mnie oko
Jest w głębi, na dnie
i niepowstrzymany
On niema bra­ta, siostry
oj­ca, ani mamy
Wie, cze­go się boimy
Przed czym uciekamy,
nie w miej­scu stoimy 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 maja 2011, 13:35

Ja, mały człowiek

Jak to jest być po tam­tej stro­nie życia?
Gdzie jest ludzka gra­nica bycia?
Co się znaj­du­je u podnóża śmierci?
Czy ser­ce w pier­si bi­je, czy tyl­ko się wier­ci?
Czy można być mar­twym nie leżąc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 maja 2010, 13:22

* * *

przeszłość i przyszłość
dwa różne pytania
choć każde ja­kieś taj­ni­ki odsłania
to są nies­te­ty nie do porównania

ta pier­wsza przepadla
godzi­ny dni la­ta
minęły i zgasły
jak sta­ra latarnia
a nasze piękne marze­nia wyśnione
te za­gubione i te spełnione
do kosza wspomnień
zos­tały wrzucone

dru­giej nie znamy
jest gdzieś przed nami
i cze­ka na ciebie
sios­trę czy brata
w ja­kimś uk­ry­tym kąci­ku świata
tam jas­ne światło na drogę świeci

przyszłość
czy wrzu­cisz ją
jak wspom­nienie przeszłości

do śmieci... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 sierpnia 2010, 10:18

Magia duszy co kona….

ma­gia duszy, co ko­na w ot­chłani pus­telnych myśli
za­topiły się w chwi­li przeszłości wdzięki
nie czas pro­sić o na­mias­tkę dobytku
lecz o siłę żywiołów by sta­wić czoła sprośnej rzeczy­wis­tości

roz­proszyły się marze­nia w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 lipca 2011, 22:03

Dwa razy znieczulica

Je­den raz...

Wiszę na poręczy
wy­soko nad litością
uporczywie
ktoś uderza młotkiem
w mo­je palce
-nie bij - proszę

on wy­mie­rza policzek
w mordę i mówi
- to z miłości

proszę
przestań
błagam
a on z uśmie­chem iro­nii niemej
łas­kocze mnie po stopach
i mówi
- jak dob­rze, uśmie­chnij się
bo to za­goi ra­ny, śmiech...

wiszę na zębach


Dwa razy...

Żydow­skie wy­danie miłości


Miałem pieniądz - alem wydał
jużem nabył
Miałem bra­ta - alem wydał
i tak przeżyliśmy okupację...

Pocho­wałem go jak brata
czy dob­rze?
Przet­rwałem okupację.


Marka 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 29 czerwca 2010, 21:32

Słowo

Lśniąca gwiaz­da z nieba spadła
Roz­jaśniła ciem­ność Ziemi
Ta co władze królom skradła
Tej co słowo świat odmieni

W wiel­kiej chwa­le głos podnosi
Czy­nem swym rozświet­la mroki
Ludziom życie w praw­dzie głosi
Uka­zuje bos­kie kroki

Wśród występków te­go świata
Wśród chyt­rości wszel­kiej złości
Wszys­tkich ludzi z sobą brata
Uka­zuje sens miłości

Obok Ciebie tu­taj gości
Człowieko­wi w duszy puka
Czy ot­worzysz drzwi miłości?
Czy mi po­wiesz że to tyl­ko ser­ce stuka? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 kwietnia 2011, 14:57

[...]brata mi zabrała.

jadąc z podróży,
nie widząc te­go znaku
skręcałam w lewą stronę .
Nat­ra­fiłam na śmierć.

Nie chciała mnie u siebie,
bra­ta mi zabrała.
Spo­dobał jej się.
Bru­net, oczy piwne
ha ha , czys­ty Azjata.

Od­wie­dzam ich,
często.
Rozmawiam,
czasami.
Drażni mnie tyl­ko,że za­miast wina..

Znicz mu przy­noszę z wieńca­mi .

Ariel[*] 8.6.10 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 lipca 2011, 09:51

Głowa Chmur.

Żyję w świecie
pełnym chmur...
w chmu­rach owych
mi­lion bzdur.

Zaśpiewaj mi
i zagraj
daj nadziei
gramów pięć

Żyję w świecie
pełno chmur
woła do mnie
dum­ny chór

Śpiew­nie woła
ręką macha
światła tunel
- tu­nel brata.

Żyję w świecie
kłęby chmur
spa­dam w przepaść
w życia dół... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 czerwca 2013, 00:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

dzisiaj, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

dzisiaj, 07:53zofija do­dał no­wy tek­st Utworzono wiel­ki krąg z [...]

dzisiaj, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 06:49$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st gdyby słowa niosły prawdę, [...]