Wyszukiwarka: dla brata (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla bra­ta — zgromadziliśmy 372 teksty.

Smut­no mi wszędzie
Gdy tęsknię nie jem,nie śpię
Żyć mi się nie chce

26.04.2015....dla M...


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 24 fiszki • 27 kwietnia 2015, 13:42

Czy­ny Nas ra­nią
Smut­ny jest to czas dla Nas
W Nas jest nadzieja ......:(

17.03.2015.
..de­dy­ko­wa­ny dla M...


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 23 fiszki • 17 marca 2015, 21:12

Mów do mnie szeptem
Bądź znów mą jawą we śnie
Sny w real zmienię

02.05.2015....dla M...


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 23 fiszki • 2 maja 2015, 13:55

Spełniaj marzenia,
na pew­no masz pragnienia.
Po­karm dla duszy...


Krys­ty­na Sz. 18.05.2014r. 

haiku
zebrał 23 fiszki • 13 czerwca 2014, 10:14

Ser­cem ożyjesz,
roz­kwit­niesz dla mnie wiosną
w miłos­nych czarach... 

haiku
zebrał 21 fiszek • 25 lutego 2014, 16:15

Troszeczkę żalu
Dla tych niez­na­nych chwil żyj
Sma­kuj radości


Krys­ty­na Sz. 26.06.2014r. 

haiku
zebrał 20 fiszek • 28 czerwca 2014, 00:10

Szept, tylko dla Ciebie

Za­tańczmy miłości krokiem.
Piękny ba­let uczuć stwórzmy.
Jed­no ser­ce, z dwóch,
Utwórzmy...

Nie pot­ra­fię już słowem,
Opi­sać tych snów,
Więc czytaj.
Pros­to z serca,
Jak słońce wysoko,
Dla Ciebie się wzbija.
Słuchaj.
Jak ptaki,
Z de­dykacją dla Ciebie
Miłos­ne poema­ty śpiewają.
Jak drzewa,
Sze­les­tem prze­piękne arie
Dla Ciebie grają.

Usłysz szept wyznań
Go­rejących głęboko
Szept...
Tyl­ko dla Ciebie

Miłością...
Ubrany. 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 26 lutego 2013, 19:36

Mężczyz­na bywa
Zbyt słaby dla kobiety
Ta­kiej jak Hanka

Nie umie sprostać
Wul­ka­nom wiel­kich uczuć
Słabość kochan­ka

Dedykowane
 

haiku
zebrał 19 fiszek • 20 stycznia 2014, 18:03

Dla każde­go miód
To wo­la opatrzności
Nies­podzianek ful


Krys­ty­na Sz. 18.03.2015r. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 13 kwietnia 2015, 20:45

Na zejście

Przy­tyj cho­ry nieboraku,
bądź życzli­wy dla robaków. 

fraszka
zebrała 18 fiszek • 27 września 2015, 00:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jest dob­rze, ku***rwa

dzisiaj, 10:10onejka sko­men­to­wał tek­st nostalgią znaczą skle­pienie zbłąka­ne is­tnienia w [...]

dzisiaj, 10:08onejka sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:08carolyna sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:07fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:06onejka sko­men­to­wał tek­st Rasistowski gwałci­cielu biały

dzisiaj, 10:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

dzisiaj, 10:05AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:04onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st postanowienie no­woroczne