Wyszukiwarka: cisza (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1431 tekstów.

Moja cisza, moja przystań ...

Mo­ja cisza
sze­leści we włosach

mo­ja cisza
mo­ja przystań

jest jak wiatr
co tańczy z myślami

mo­ja cisza
mo­ja przystań

jest jak pro­myczek słoneczka
wi­tający mnie co dnia

mo­ja cisza
mo­ja przystań

ma­luję tęczę
w sza­rej rzeczy­wis­tości

mo­ja cisza
mo­ja przystań

prze­nosi mnie
w głąb siebie

i tworzy marze­nia
na całe życie ...15.11.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 16 listopada 2015, 09:28

Cisza

ta cisza męcząca
krzycząca
od­kry­wająca na nowo
każde­go z nas

ta cisza analizująca
pro­wokująca
by rozprostować
popląta­ne w supły myśli

ta cisza nostalgiczna
uka­zująca lęki
pro­wadząca dialo­gi
z włas­ny­mi za­lewający­mi nas emocjami

ta cisza usypiająca
relaksująca
wi­rująca w obłokach
drze­miących w nas prag­nień i marzeń

ta ciszą lecząca
uspokajająca
błoga
poz­wa­lająca na by­cie człowiekiem 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 11 września 2011, 10:39

I *

cisza
moim
wszys­tkim - 

nie spóźniona - sięgam

pakuję
ciężkie
zas­ta­nowienie - 

uciek­nijmy - na ko­niec deszczu 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 18 stycznia 2016, 22:54

Cisza też milknie.
Lu­bi od­począć czasem.
Wszędzie głucho jest.


Krys­ty­na Sz. 19.06.2013r. 

haiku
zebrał 23 fiszki • 21 czerwca 2013, 00:10

Cisza

Cisza cza­sem brzmi jak odgłos przeg­ra­nej wojny
jak za­wie­dzione nadzieje,
jak naiw­ność wieczności.

Cisza jest bra­kiem roz­wiąza­nia kłopotu,
spoj­rze­niem na mil­czący telefon,
is­tnieniem w niepewności.

Cisza by­wa zdradliwa
jak spokój fal morza,
jak czas koło północy,
jak słowa w ko­lorze miłości.

Cisza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 listopada 2010, 10:35

Pomiędzy wersami

Gdy­by nie cisza,
wy­rażająca ob­ra­zy pomiędzy,
utonęłabym w deszczu
słów niepotrzebnych.

Więc żyję.
Choć często pada. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 września 2013, 20:57

* * *

cisza niczym tiul
otu­la na­gie ra­miona drzew
idzie jesień 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 8 września 2013, 13:33

bezkreśnie

cisza roz­wiera mnie
ze wszys­tkich uko­jeń

wta­piam ją
po­między cier­nie

chłonąc głębiej
krwiobiegiem

by począć siebie
na nowo 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 7 stycznia 2016, 19:08

światła w oddali
jak myśli niezgłębione -
cisza, noc i Ja 

haiku
zebrał 18 fiszek • 5 maja 2014, 09:28

cisza pulsuje
tańczy od­dech z pragnieniem
niebem wi­ru­je świat*nieśmiała próba haiku 

haiku
zebrał 16 fiszek • 26 sierpnia 2012, 11:28
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]