Wyszukiwarka: cisza (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 1526 tekstów.

Oczy zmęczone błękitem

ta cisza
budzi ze snu
odłam­kiem snów ser­ce kaleczy
i połama­nymi skrzydłami
ma­luje styg­ma­ty na niebie

ta cisza
pow­ro­zem krępuje
różańcem z łez hiobowych
niewy­powie­dziane mod­litwy kołysze

i łamie się w nas niepewność
gdy ziemia jest zbyt odległa
a niebo
umiera najciszej
w sza­rości o której nikt nie wie 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 31 sierpnia 2012, 11:25

Pożegnanie

Cisza
Złote is­kry tańczące w jej oczach
Nag­le słychać
Szum krwi płynącej w żyłach
Do te­go dochodzi
Łomot serca
Niemy szept
Dłonie się splatają
Od­dechy łączą się
W gorzkim po­całun­ku pożegnania
Spoj­rze­nia os­tatni raz
Do­tykają siebie wzajemnie
Łzy to­pią wspomnienia
W żałos­nym cieniu zdrady
Dlaczego?
Bo to już koniec
Cisza 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 20 czerwca 2011, 10:23

Cisza

ta cisza męcząca
krzycząca
od­kry­wająca na nowo
każde­go z nas

ta cisza analizująca
pro­wokująca
by rozprostować
popląta­ne w supły myśli

ta cisza nostalgiczna
uka­zująca lęki
pro­wadząca dialo­gi
z włas­ny­mi za­lewający­mi nas emocjami

ta cisza usypiająca
relaksująca
wi­rująca w obłokach
drze­miących w nas prag­nień i marzeń

ta ciszą lecząca
uspokajająca
błoga
poz­wa­lająca na by­cie człowiekiem 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 11 września 2011, 10:39

Cisza

Cisza cza­sem brzmi jak odgłos przeg­ra­nej wojny
jak za­wie­dzione nadzieje,
jak naiw­ność wieczności.

Cisza jest bra­kiem roz­wiąza­nia kłopotu,
spoj­rze­niem na mil­czący telefon,
is­tnieniem w niepewności.

Cisza by­wa zdradliwa
jak spokój fal morza,
jak czas koło północy,
jak słowa w ko­lorze miłości.

Cisza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 listopada 2010, 10:35

* * *

cisza niczym tiul
otu­la na­gie ra­miona drzew
idzie jesień 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 8 września 2013, 13:33

* * *

Tam gdzie mo­ja utopia
jest niereal­nych marzeń
siedlisko.

Tam gdzie nie sięgnąć wzrokiem,
gdzie zmysły nie docierają,
gdzie kończy się prawda.

Tam właśnie uciekam przed
rzeczy­wis­tością brzydką.
Tyl­ko tam os­to­ja moja
i mo­je zatracenie.

Spokój ducha i cisza...
cisza zmącona
szme­rem twe­go oddechu,
niep­raw­dzi­wej wyobraźni. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 października 2012, 17:55

światła w oddali
jak myśli niezgłębione -
cisza, noc i Ja 

haiku
zebrał 18 fiszek • 5 maja 2014, 09:28

cisza....

cisza
mówią ,że błogosławiona
a ona
dławi od środ­ka
wiążąc na supły two­je słowa
cisza
jak białe kar­tki bez słów
prze­raża mnie

cisza
- mar­twy po­całunek twoich ust 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 grudnia 2012, 14:54

cisza trwa w to­bie
słyszę krew czer­woną
źródło mych chwil
dni samotnych 

haiku
zebrał 15 fiszek • 14 września 2012, 22:30

Światłoczułość

Świeca jęknęła płomieniem
w złotej niewytrwałości.
To cisza pa­li się cieniem,
pow­ra­cającej przeszłości. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 marca 2014, 14:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica