Wyszukiwarka: być zakochanym (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: być za­kocha­nym — zgromadziliśmy 234 teksty.

Moc słów...

Cza­sem słowa budzą dreszcze
są jak muśnięcia
drżących ust
po sprag­nionej skórze
aż chciało by się pragnąć więcej
być bliżej
by unieść się do nieba
w tańcu ciał
i jak płoche motyle
opaść ra­zem w zachwycie
całować dłoni puls
i kochać się dzi­ko, namiętnie
bez słów
całe życie... 

erotyk
zebrał 112 fiszek • 30 maja 2014, 11:39

Szczęśliwa - nie zamknięta na prawdę o sobie.

Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej,
gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu. 

fraszka
zebrała 88 fiszek • 30 kwietnia 2014, 17:28

Si­wy dmuchawiec
chciał być mędrcem na łące
wy­dymał go wiatr 

haiku
zebrał 43 fiszki • 17 maja 2013, 15:55

Wietrzyk

Pu­kam do Ciebie od lat
De­likat­nie jak let­ni wiatr
Co roz­wiewa dmuchawce
Roz­nosząc ba­bie lato

Po­dob­no krop­la drąży skalę
Lecz prze­cież ser­ce Twoje
Nie jest z kamienia
I rozpływam się po osierdziu

Chciałbym cza­sem być burzą
Zro­bić za­mieć, bić gradem
Uderzyć pioru­nem z jas­ne­go nieba
Lecz nies­te­ty nie jes­tem Zeusem 

erotyk
zebrał 40 fiszek • 18 września 2015, 19:59

Nie żałuj uczuć
Kochaj by kocha­nym być
Le­piej żyć jak śnić


Krys­ty­na Sz. 03.09.2013r. 

haiku
zebrał 36 fiszek • 2 lutego 2014, 00:04

być jak ten kamień
co opiera się wpływom
ot niepodległym 

haiku
zebrał 36 fiszek • 11 listopada 2015, 00:39

Na łące uczuć...
sobą być tobą cieszyć.
Niebiańskie życie.


Krys­ty­na Sz. 01.07.2013r. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 2 lipca 2013, 00:02

69 -
Ja ssę ciebie, ty ssiesz mnie -
BYĆ na językach. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 29 września 2015, 06:53

***

Niektóre kro­wy święte by być chciały
ale z gołym cyckiem
po dro­gach latały
by pod gołym niebem Świętą zostać
zaw­sze trze­ba mieć Aniel­ską postać. 

fraszka
zebrała 35 fiszek • 27 sierpnia 2012, 00:51

Wina

Czy to jest je­go wina,
że daw­no nie czyścił ko­mina ?
czyścik mu sadzą zap­chało, tu i ówdzie zardzewiało
a na je­go chuć, to i wiag­ry było mało
Czy to jest je­go wina,
że żad­na mu z [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 31 fiszek • 23 kwietnia 2017, 21:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:12RozaR sko­men­to­wał tek­st 6 roz­biór

dzisiaj, 03:08meedea sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 03:06meedea wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 02:24Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lepszy szcze­ry po­liczek, niż [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 00:52yestem sko­men­to­wał tek­st Lepszy szcze­ry po­liczek, niż [...]

dzisiaj, 00:47skorek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 00:24Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Taki nikt, ni­by (to­tal­ne) [...]

wczoraj, 23:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 23:49wdech sko­men­to­wał tek­st ,,Trzeba być w pełni [...]