Wyszukiwarka: być zakochanym (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: być za­kocha­nym — zgromadziliśmy 5058 tekstów.

Gdybyś...

Gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
niepot­rzeb­ne byłyby słowa
niewypowiedziane
ani pachnące wiosną lis­ty
wy­syłane donikąd
gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
byłabyś wszys­tkim dla mnie
całym światem...
lecz ty wo­lałaś być tylko
myślą… 

wiersz
zebrał 154 fiszki • 19 maja 2014, 12:00

Nie tylko w wierszach

codzien­nie…
chwy­tam się cudzych uśmiechów
szu­kam błęki­tu w spojrzeniach
z nadzieją, że twój zo­baczę

mo­je dłonie drwią so­bie ze mnie
głod­ne - wciąż krzyczą niena­syce­niem
pus­tką prze­cis­kającą się przez pal­ce

- a ja
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 23 marca 2012, 14:47

Si­wy dmuchawiec
chciał być mędrcem na łące
wy­dymał go wiatr 

haiku
zebrał 43 fiszki • 17 maja 2013, 15:55

Wieczny.

Dzierżaw­com me­go serca
mówię "nie!"
bezterminowy
chcę być
bezwarunkowy
chcę być
up­ra­wiaj­my się

Odtwórz  

wiersz
zebrał 37 fiszek • 19 października 2015, 08:35

być jak ten kamień
co opiera się wpływom
ot niepodległym 

haiku
zebrał 36 fiszek • 11 listopada 2015, 00:39

Na łące uczuć...
sobą być tobą cieszyć.
Niebiańskie życie.


Krys­ty­na Sz. 01.07.2013r. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 2 lipca 2013, 00:02

69 -
Ja ssę ciebie, ty ssiesz mnie -
BYĆ na językach. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 29 września 2015, 06:53

wiem jak być, gdy nie jestem

Wiem

Jak to jest być wiatrem
i nie być

trochę wszędzie
i trochę nigdzie

w mar­niejących kwiatach
i w deszczu krop­lach
nie – słonych

wiem

jak to wiat­rem być

i oczy wyłzawiać
jak mrozić
i jak liście do drżenia
pobudzać

tyl­ko nie wiem
jak to wiat­rem nie być

gdy już się raz nim było 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 9 lipca 2013, 22:33

Dyzio, meta i szlacheta

Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem
tak to w życiu by­wa,
że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa
chciał być pumą, piękną i gładką
nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką
klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie
- za dużo wy­je, jak hiena żałośnie
chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie
przyszło mu zos­tać królo­wej paziem 

fraszka
zebrała 29 fiszek • 4 października 2014, 01:02

Chcę być

Chcę być let­nią mżawką,
gdy zap­ragniesz orzeźwienia,
i gęstą ulewą,
kiedy będziesz ko­nał z pragnienia.

Chcę być fotografką,
kiedy na uśmiech naj­dzie Cię ocho­ta,
i sza­loną malarką,
gdy zechcesz por­tret swo­jego młotka.

Chcę być poduszką,
do której twarz swą piękną przyłożysz,
i puszystą kołderką,
która Cię ciepłem do snu utuli.

Chcę być Twoją kucharką,
gdy do­pad­nie Cię po­godo­wa chandra,
i dob­rym doradcą,
kiedy prob­le­my Cię przerosną.

Chcę być czułą partnerką,
której ciągle będzie Ci mało,
Aniołem Stróżem,
Ser­ca wybranką. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 19 maja 2011, 12:17
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]