Wyszukiwarka: być zakochanym (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: być za­kocha­nym — zgromadziliśmy 5259 tekstów.

Gdybyś...

Gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
niepot­rzeb­ne byłyby słowa
niewypowiedziane
ani pachnące wiosną lis­ty
wy­syłane donikąd
gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
byłabyś wszys­tkim dla mnie
całym światem...
lecz ty wo­lałaś być tylko
myślą… 

wiersz
zebrał 154 fiszki • 19 maja 2014, 12:00

Nie tylko w wierszach

codzien­nie…
chwy­tam się cudzych uśmiechów
szu­kam błęki­tu w spojrzeniach
z nadzieją, że twój zo­baczę

mo­je dłonie drwią so­bie ze mnie
głod­ne - wciąż krzyczą niena­syce­niem
pus­tką prze­cis­kającą się przez pal­ce

- a ja
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 23 marca 2012, 14:47

* * *

Być obłoczkiem cho­ciaż, na Twym niebie,
Być ciepłym po­wiet­rzem, zaw­sze blis­ko Ciebie.
Być wodą w Twoich us­tach, ga­sić pragnienie.
Być gwiazdą, spełniać każde Twe marze­nie.
Być ziemią pod Twy­mi sto­pami, grun­tem miłości.
Być po­tul­nym kot­kiem, źródłem Twej radości.
Być chus­teczką w Twoich dłoniach, łzy ocierać,
Być Twoim aniołem, bez us­tanku Cię wspierać.
I wpro­wadzić Cię nocą do krainy pięknych snów,
By ran­kiem być dla Ciebie tym wszys­tkim znów. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 6 października 2012, 20:05

Wieczny.

Dzierżaw­com me­go serca
mówię "nie!"
bezterminowy
chcę być
bezwarunkowy
chcę być
up­ra­wiaj­my się

Odtwórz  

wiersz
zebrał 37 fiszek • 19 października 2015, 08:35

wiem jak być, gdy nie jestem

Wiem

Jak to jest być wiatrem
i nie być

trochę wszędzie
i trochę nigdzie

w mar­niejących kwiatach
i w deszczu krop­lach
nie – słonych

wiem

jak to wiat­rem być

i oczy wyłzawiać
jak mrozić
i jak liście do drżenia
pobudzać

tyl­ko nie wiem
jak to wiat­rem nie być

gdy już się raz nim było 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 9 lipca 2013, 22:33

Dyzio, meta i szlacheta

Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem
tak to w życiu by­wa,
że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa
chciał być pumą, piękną i gładką
nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką
klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie
- za dużo wy­je, jak hiena żałośnie
chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie
przyszło mu zos­tać królo­wej paziem 

fraszka
zebrała 29 fiszek • 4 października 2014, 01:02

Chcę być

Chcę być let­nią mżawką,
gdy zap­ragniesz orzeźwienia,
i gęstą ulewą,
kiedy będziesz ko­nał z pragnienia.

Chcę być fotografką,
kiedy na uśmiech naj­dzie Cię ocho­ta,
i sza­loną malarką,
gdy zechcesz por­tret swo­jego młotka.

Chcę być poduszką,
do której twarz swą piękną przyłożysz,
i puszystą kołderką,
która Cię ciepłem do snu utuli.

Chcę być Twoją kucharką,
gdy do­pad­nie Cię po­godo­wa chandra,
i dob­rym doradcą,
kiedy prob­le­my Cię przerosną.

Chcę być czułą partnerką,
której ciągle będzie Ci mało,
Aniołem Stróżem,
Ser­ca wybranką. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 19 maja 2011, 12:17

Bez Siebie.

Chciałem być silny
tak, chciałem być
chciałem rozumieć
i być zrozumianym
pragnąłem miłości
romantycznej
lecz...
doz­nałem jedynie
romantyczne
ser­ca złamanie...

Chciałem być...

Silny?

Na przekór sobie
czy innym?

A jeśli łzę uronię
jest to słabość?

A jeśli ta łza...
przez ot­warte oko wypłynie
na uniesionej głowie
ku światu

Jest to siła? 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 29 marca 2013, 23:06

Jak ciężko być tym
kim być by się chciało,
być sobą... 

haiku
zebrał 23 fiszki • 6 grudnia 2012, 22:16

"Walentynki"

Spa­cerują so­bie pa­ry …
Ale­jami, uliczka­mi …
Wśród ziele­ni …
Przy­tule­ni …
Ra­zem za rękę ..O tak ! 
Idą przed siebie …
Miłość so­bie wyznając…
Upo­min­ki so­bie dając …
A nad Ni­mi Amor czu­wa …
By głupo­ta nie zgubiła.
Tu­zin kwiatów…
Pocałunków [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 14 lutego 2012, 15:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie