Wyszukiwarka: burzy (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: burzy — zgromadziliśmy 322 teksty.

Być może

Nie jes­teś sobą
Nie jes­teś duchem pier­wotnym
Blis­kim bos­kim wyrokom
Masz trwać pośród burzy
Mi­mo gra­du i ulewy
Sy­piących się murów

Stoisz opar­ty o ścianę
Cze­kając na ta­niec
Być może ostatni
Tu pier­wszy przed Tobą

Nie masz złudzeń końca
Będąc żywym pośród
Odchodzących 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 lutego 2013, 00:05

Wieża...

Pozwól mi wejśc do swe­go umysłu
wpuść mnie do środka
wy­padłeś mi przez dziurę w niebie
dot­knęłam two­jej duszy
wszys­ty­ko jest zamglone
ma­giczna mikstura
de­likat­nie budze ciszę
gdzieś, coś głębo­ko boli
w roz­paczy ...leżę
góra żalu wewnątrz
spróbuję zawrócić
cień życia
jes­tem spo­koj­na
w ra­mionach mężczyzny
wieża żalu burzy się...
zasypiam.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 listopada 2013, 09:32

Burzowy wiersz na sen

Nas­trój na wier­sz po burzy
Po burzy sen na wiersz
Na sen wier­sz burzowy
Wier­sz w burzo­wy sen

I gdy mnie dot­kniesz jeszcze
W burzo­wy deszcz na sen
Sen sta­nie się wzburzony
Ja też. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 maja 2014, 16:39

Koperta

pa­mięcią pożółkłe litery
w kar­cie skro­pione wyrazy
tęskno­ta nad krajobrazem
smut­ne­go zacho­du powiek

i ta her­ba­ta w szklance
słona od przesadzenia
i ta li­tera jedna
chłod­na do powiedzenia

is­to­ta zmarłego krzyku
is­totny jej ko­niec po burzy
dar­mo już piszę listy
do kra­ju te­go z podróży. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 lipca 2011, 17:00

melancholia nocy

gdy dzień zmęczo­ny ustępu­je miej­sca nocy
do ser­ca zak­ra­da się melancholia
pod po­wieka­mi chmurzy się i burzy niebo

a ok­na uśpione 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 czerwca 2015, 20:38

Tajemnica

Po­mogłeś jej i obiecała, że kiedyś pięknie się odwdzięczy,
że gdy będzie mogła mianem swym poręczy,
że zad­ba o Ciebie w zdro­wiu i chorobie.
I wte­dy w burzy myśli sam przy­sięgałeś sobie,
że poz­na Twoją dob­roć. I dałeś jej schronienie,
pod Twym dachem korzys­tne od­ku­pienie.

Pokłada w dom Twój naj­szczer­sze działania i chęci.
I jest z Tobą z miłości, a nie dla pieniędzy. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 września 2010, 19:35

* * *

Bez udawania
jes­tem ofiarą
twoją ofiarą
zaryzykowałam
wpuściłam cię
zmyłeś łzy, gdy płakałam
jak cisza po burzy
gorąco i zimno
tkwię między
tak i nie
nie mogę przestać
i nie mogę odejść
nie mogę przegrać
nie mogę wygrać
unoszę się gniewem
kierując się prosto
w twój ogień
zbyt gorąca ...stygnę
och słod­ka pokusa
tracę kontrolę
lecz czuję się świetnie. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 maja 2014, 08:12

* * *

Widzę w To­bie świt mo­jego życia,
Widzę w To­bie zachód moich marzeń,

Jes­teś tęczą moich pragnień,
Jes­teś deszczem moich uśmiechów,
.
Każda chwi­la to aura wspólnych wspomnień,
która da­je siłę w cza­sie burzy.

Miłość trwa dopóki trwa po­goda naszych dusz 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 grudnia 2012, 21:12

* * *

nad urwiskiem
rozlewiska
prze­lanych łez

rzu­ciła się w przepaść
za­ciśnięta róża
upuszcza swój żal

w codzien­nym kwasie
roz­puszczają się kontury
czer­wo­nego blasku

czas oszu­kał przestrzeń
to­nie echo wrzasku
ciszy

mar­twej przed
i tej po burzy 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 czerwca 2015, 15:54

Chłód nocy letniej

Mam ta­kie miej­sce w głowie,
w którym siedzisz.
Tyl­ko siedzisz.

Na początku.
Po­tem wstajesz.
Łasisz się jak kot.

Scałować chcesz cały smutek,
każdą kroplę niechcianą
i burzyć zmysły.

A ja boję się burzy.
Gwałci mnie szmer
twoich opuszków.

Blask oczu ośle­pia rozsądek.
Brud­ne szep­tem słowa
zagłuszają dra­piącą mózg odmowę.

A po­tem,
gdy już znikasz
muszę się bać.

Ciem­ności zimna.
Sa­mot­ności łez.
Pus­tych oczu jezior. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 sierpnia 2013, 20:28
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]

dzisiaj, 13:20adamantine sko­men­to­wał tek­st na pop­rawę nas­tro­ju