Wyszukiwarka: brak sił (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: brak sił — zgromadziliśmy 2273 teksty.

Gdzie spadają sny, by uschnąć, wyrastają znaczenia.

Os­tatni strzęp nadziei płonie,
na dnie, gdzie osiadł się studzien­ny mrok,
ściana is­kier w niepew­ność sreb­rzys­te­go sier­pa zionie,
roz­chy­bota­ny blask opuszcza wzrok.

Wtu­lony w łagod­ny od­dech wiatru,
wędrówkę pył żarzący os­tatkiem sił zaczyna,
w cieniach tułaczki trak­tu,
bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 13 października 2015, 00:05

Świecie mój...

Ciem­na noc,
zabłysnęła gwiazdami.
Gdzieś z od­ległej krainy,
popłynęła cicha pieśń.

Słowa drżące,niedomówione
składam w całość.

Pytam...
Gdzie jes­teś?
świecie z tam­tych lat.

Zab­rał cię
życia bieg?

Jak rze­ki nutr,
tak szyb­ko odpłynąłeś,
w przeszłości mrok.

Zos­ta­wiłeś w ser­cu żal,
wspom­nień czar,
miłości blask,
i ty­le...
niedo­kończo­nych jeszcze spraw.

Cza­sami pragnę się zatrzymać
bo sił już brak.
Lecz gwiaz­dy swym blas­kiem
bu­dują no­wy świat.

Ich słodycz prze­nika mnie,
i słyszę głos co wzywa;
- idź...
przyszłość czeka!


Con­cier­to de Aran­juez Er­nesto Cortázar
Piękna melodia. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 24 września 2012, 10:44

z modlitw najważniejsza

gdy nadziei gaśnie słońce
i już sił do wal­ki brak
ręce składam swe nabożnie
słów szu­kając w prośbach mych

i wciąż us­ta mo­je milczą
nie znaj­dując strof te­mu godnych
cho­ciaż ser­ce podpowiada
te naj­pros­tsze "Oj­cze Nasz"

wiele dróg prze­bytych z mozołem
i dni sza­rych bez radości
a te stro­fy niez­mien­nie trwałe
bo z miłości darowane

wiec posłucham ser­ca westchnień
ono prze­cież naj­le­piej wie
i z wiarą powtórzę jak na­si ojcowie
"Oj­cze Nasz, któryś jest w niebie ..." 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 1 czerwca 2013, 15:05

Pora dorosnąć

Nikt nam nie zwróci
Nad­wyżki wypłaka­nych łez
Sił, gdy mu­sieliśmy walczyć
O to, co in­nym spadło z nieba

Nikt nas nie zwol­ni
Z te­goż tytułu
Od wal­ki o siebie
O swo­je szczęście

Nie ma­my nadpłaty
Odpowiedzialności
Za słowo i czyn
Al­bo za ich brak

Spróbuj odpuścić,
a życie wys­ta­wi ci rachunek,
los upom­ni się o odsetki,
a czas zlicytuje 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 23 października 2015, 21:56

Mamo.

Słowa dwa, słowa pros­te z tak wiel­kim przekazem
Które łat­wo przychodzą, które kłam­stwem mogą być
Żyję z wiarą, iż kiedyś siły odnajdę
By po­wie­dzieć Ci KOCHAM CIĘ, TWÓJ SYN

Dlacze­go to trud­ne? Tak ciężko przychodzi
By wyznać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 listopada 2012, 10:36

Umieranie

Krzyk przep­la­tany z szu­mem
Ser­ce bi­je z uciekającym życiem
Łzy spa­dają, jed­na po drugiej
Sa­mot­ność wbi­ja szty­let, a niena­wiść
Wy­rywa dusze.
Brak mi Ciebie

Brak mi Ciebie ty mo­ja nadziejo
Og­niu pro­metej­ski, ulecz z te­go przeklętego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 27 maja 2011, 14:27

wiara

ra­mię w ramię
szcze­rość do­dała wiary
stworzą rodzinę

przeszywający
na wskroś głos nie przeszkodzi
brak mu sił - ucichł

zmienił się w pył
marzył już nie znaczy nic
w przes­trze­ni znikł

oni szczęśli­wi od dziś


Krys­ty­na Sz. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 8 czerwca 2013, 00:19

Twoich ust...

Kiedy wa­li się mój świat
życie znów na przekór ze mną gra
gdy już wal­czyć nie mam sił
i nie cze­kam następne­go dnia...
proszę nie od­ma­wiaj mi
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 16 listopada 2011, 10:59

To wszystko

To wszys­tko co czuje
To nic
Jak­by płatek śniegu na wietrze
Roz­to­pił się
Nie dot­knął Ziemi

To wszys­tko czym jestem
Roślinką wal­czącą o słońce
W ciem­ne, pus­te dni
Bezowocną

To wszys­tko co mam
Bied­ne wspomnienia
Co brak im sił
A wciąż wołają o pamięć

To wszys­tko co widzę
Ten fałsz
Ciężko przed­rzeć się przez
Powietrze
Wśród tak wielu kłamstw

To wszystko
To właści­wie już wszystko

I miłość - iskierka
Pod­sy­cająca uśmiech
I te­raźniej­szość - szkla­na kula
A w tym wszys­tkim piękno 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 16 lutego 2011, 18:46

LĘK

Roz­trzas­ka­ne ka­wałki lus­tra
połys­kują, czy śmieją się ?
może drwią ze mnie.?

Jak złożyć w całość roz­bi­tek życia ?

Krop­la krwi spłynęła z ot­war­tej rany,
po­tem następna
Czy wy­piję do dna kielich go­ryczy ?

Po kątach snu­je się cisza,
ja­do­wi­ta niczym żmi­ja
obezwład­nia wątłe ciało.

Już brak sił
słaniam się,
po­wo­li upadam...
Czy zdołam uchwy­cić pro­myk nadziei ? 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 maja 2013, 15:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]