Wyszukiwarka: brak sił (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: brak sił — zgromadziliśmy 2194 teksty.

Obłoki płyną,
niosą cichą tęsknotę.
Wciąż brak mi ciebie. 

haiku
zebrał 84 fiszki • 7 czerwca 2014, 20:59

Gdzie spadają sny, by uschnąć, wyrastają znaczenia.

Os­tatni strzęp nadziei płonie,
na dnie, gdzie osiadł się studzien­ny mrok,
ściana is­kier w niepew­ność sreb­rzys­te­go sier­pa zionie,
roz­chy­bota­ny blask opuszcza wzrok.

Wtu­lony w łagod­ny od­dech wiatru,
wędrówkę pył żarzący os­tatkiem sił zaczyna,
w cieniach tułaczki trak­tu,
bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 13 października 2015, 00:05

Świecie mój...

Ciem­na noc,
zabłysnęła gwiazdami.
Gdzieś z od­ległej krainy,
popłynęła cicha pieśń.

Słowa drżące,niedomówione
składam w całość.

Pytam...
Gdzie jes­teś?
świecie z tam­tych lat.

Zab­rał cię
życia bieg?

Jak rze­ki nutr,
tak szyb­ko odpłynąłeś,
w przeszłości mrok.

Zos­ta­wiłeś w ser­cu żal,
wspom­nień czar,
miłości blask,
i ty­le...
niedo­kończo­nych jeszcze spraw.

Cza­sami pragnę się zatrzymać
bo sił już brak.
Lecz gwiaz­dy swym blas­kiem
bu­dują no­wy świat.

Ich słodycz prze­nika mnie,
i słyszę głos co wzywa;
- idź...
przyszłość czeka!


Con­cier­to de Aran­juez Er­nesto Cortázar
Piękna melodia. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 24 września 2012, 10:44

...

jed­nym spojrzeniem
ob­darz mnie
sił już nie mam
by pozostać
dla Ciebie
fa­nem z kamienia... 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 3 maja 2014, 21:18

z modlitw najważniejsza

gdy nadziei gaśnie słońce
i już sił do wal­ki brak
ręce składam swe nabożnie
słów szu­kając w prośbach mych

i wciąż us­ta mo­je milczą
nie znaj­dując strof te­mu godnych
cho­ciaż ser­ce podpowiada
te naj­pros­tsze "Oj­cze Nasz"

wiele dróg prze­bytych z mozołem
i dni sza­rych bez radości
a te stro­fy niez­mien­nie trwałe
bo z miłości darowane

wiec posłucham ser­ca westchnień
ono prze­cież naj­le­piej wie
i z wiarą powtórzę jak na­si ojcowie
"Oj­cze Nasz, któryś jest w niebie ..." 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 1 czerwca 2013, 15:05

Spokój z ciszą.
Pu­ka tu natchnienie.
Kłódki daw­no brak. 

haiku
zebrał 29 fiszek • 7 września 2012, 15:49

Pora dorosnąć

Nikt nam nie zwróci
Nad­wyżki wypłaka­nych łez
Sił, gdy mu­sieliśmy walczyć
O to, co in­nym spadło z nieba

Nikt nas nie zwol­ni
Z te­goż tytułu
Od wal­ki o siebie
O swo­je szczęście

Nie ma­my nadpłaty
Odpowiedzialności
Za słowo i czyn
Al­bo za ich brak

Spróbuj odpuścić,
a życie wys­ta­wi ci rachunek,
los upom­ni się o odsetki,
a czas zlicytuje 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 23 października 2015, 21:56

Mamo.

Słowa dwa, słowa pros­te z tak wiel­kim przekazem
Które łat­wo przychodzą, które kłam­stwem mogą być
Żyję z wiarą, iż kiedyś siły odnajdę
By po­wie­dzieć Ci KOCHAM CIĘ, TWÓJ SYN

Dlacze­go to trud­ne? Tak ciężko przychodzi
By wyznać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 listopada 2012, 10:36

To już coś

Kiedy znikasz
Two­ja war­tość spada
Po­niżej zera

Masz mnie

Kiedy umierasz
Przyg­nieciona krzyżem
Cierpienia
Led­wo oddychasz

Masz mnie

Kiedy powracasz
Zmęcze­nie wchodzi po schodach
Na twarz

Masz mnie

Kiedy dos­ta­jesz ciosy
I nie masz się już
Jak bronić

Masz mnie

Kiedy tra­cisz marzenia
Nie doz­na­jesz olśnienia
Brak Ci sił

Masz mnie

Kiedy każdy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 maja 2011, 21:10

wiara

ra­mię w ramię
szcze­rość do­dała wiary
stworzą rodzinę

przeszywający
na wskroś głos nie przeszkodzi
brak mu sił - ucichł

zmienił się w pył
marzył już nie znaczy nic
w przes­trze­ni znikł

oni szczęśli­wi od dziś


Krys­ty­na Sz. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 8 czerwca 2013, 00:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?