Wyszukiwarka: bajkowy świat (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: baj­ko­wy świat — zgromadziliśmy 5253 teksty.

Odkąd jesteś

Świat nie stał się wca­le lepszy
a prob­lemów nie roz­wiał wiatr
Mroczne wspom­nienia echem wracają
a noc­ne koszma­ry upar­cie się śnią

Świat nie stał się wca­le lepszy
a ból i cier­pienie jak były tak są
Cho­roby wciąż zbierają swe żniwo
a śmierć niez­mien­nie wier­na jak cień

Świat nie stał się wca­le lepszy
a sza­ra codzien­ność jak była tak jest
Lecz odkąd jes­teś mam więcej odwagi
a życie na­reszcie ma ja­kiś sens 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 19 lutego 2013, 12:33

Nadzieja

Jeszcze wczo­raj
Świat był uboższy o Two­je
Słowa
I ak­wa­relkę
W ko­lorze złote­go brązu
Ma­lowaną dot­knięciem serca

Jeszcze wczoraj
Świat był uboższy o Twój
Zachwyt
I ciepło
Które choć is­tniało, niepoz­na­ne
Nie grzało myśli moich

Jeszcze wczo­raj
Świat był uboższy o Nasze
Nigdy
I… być może…
Wyob­raźnią stęsknioną
Tulę no­we marzenia… 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 7 lipca 2012, 20:18

Chciał ko­goś kochać,
więc uciekł
w świat książek. 

haiku
zebrał 38 fiszek • 6 czerwca 2013, 21:12

Mała dygresja

Świat,
to tyl­ko powłoka,
to zatłoczo­ne ulice
i wieżowce,
spoglądające na nas z wysoka.

Świat,
on żyje, pul­su­je naturą,
mruży oczy w słońcu,
a od­dycha dymem.

Przez ta­ki właśnie świat
sen­nie płynę.

W skle­powej szy­bie włas­ne odbicie,
w ręku ciężka wa­liz­ka, a w niej
dowód oso­bis­ty – pot­wier­dzo­ne życie.

Świat,
on nig­dy nie ustaje
przy żad­nej okazji,
tyl­ko włas­ne za­sady uznaje.

Pro­wadzi do­nikąd, ta­ki świat
każde­mu da­je prze­pełnioną drogę
na start
i pus­ty jeszcze ba­gaż doświadczeń
w prezencie.
Ewen­tual­nie, pos­ta­wi czasem
znak za­pyta­nia na zakręcie… 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 26 kwietnia 2011, 13:59

Pokonany

Py­tasz czy znałem chłopca
z przed kil­ku lat
co wiel­ki­mi czy­nami
chciał zmieniać świat

spójrz w mo­je oczy
to prze­cież ja
byłem zbyt słaby
po­konał mnie świat 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 4 listopada 2012, 19:37

Jesteś moim światem

Miłości świata mo­jego
tak uwiel­biane­go
Świata pięknego
i dob­rze znanego

Świata w którym
nie ma zaz­dros­ci
Są tyl­ko wyrazy
naszej miłości

Świata bez troski
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 23 marca 2012, 20:51

Kochać Cię

Kochać Cię
to mieć u stóp cały świat
świat ko­loro­wy i barwny
pełen marzeń
który nie zna bólu
świat pełen miłości
miłości nas dwojga

Kochać Cię
za to że jesteś
że wy­pełniasz ten świat
świat złożony z uczuć
uczuć do Ciebie

Kocham Cię
i tyl­ko Ciebie
boś Ty jedynym
słońcem na mym niebie

choć w mym świecie
trosk nie brakuje
życie z Tobą
naj­le­piej smakuje 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 15 marca 2012, 20:32

grudniowy motyl

za­nim świat pójdzie spać
słowa ucichną

będziemy nieobecni 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 23 grudnia 2015, 19:23

Schowany pod Bielą

Gdzieś za ro­giem scho­wałaś mnie,
W szep­tach os­tatniej, cichej spowiedzi.
Zam­knęłaś na kłódkę, pro­gi swe,
W niecodzien­nej odpowiedzi.

Echem ślę, to kim zaw­sze byłem w tle,
Niczym baj­ko­wy książę wy­maza­ny ze stron.
Zmieniający całą his­to­rie w szum, tak nagle,
Po świeżości, nieza­pisa­nych w głąb,
Kartek... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 10 sierpnia 2015, 17:34

Inny świat

To był zu­pełnie in­ny świat.
Świat w którym nie było bólu,
a ludzie by­li dla siebie życzliwi.
Świat w którym nie było cierpienia,
bo ludzie go so­bie nie zadawali.
Świat w którym szczęście trwało wiecznie,
bo wszys­cy ludzie się kochali.
Piękny sen! 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 sierpnia 2015, 23:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie