Wyszukiwarka: żalu (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: żalu — zgromadziliśmy 13 tekstów.

Niedogadani

Trącając się barkiem,
niczym star­cie tytanów,
wra­cając do wspomnień-
-ciszy,smut­ku i żalu.
W duchu spokój się rodzi
i am­nez­ja spa­lo­nej kliszy.
Ona go wzro­kiem uwodzi
on ją uśmier­ca w ciszy.
Na­go w pie­rzy­nie tętnią-
-podłużne złama­nia serca,
cza­sa­mi tlącym wzrokiem
dokłada dusza do pieca,
szab­la­mi wo­jują wiekami.
Prag­nienie,głód i susza,
słód gorzki i cier­pki zostaje-
-bo los ich do te­go zmusza. 

erotyk
zebrał 24 fiszki • 7 października 2012, 14:17

Troszeczkę żalu
Dla tych niez­na­nych chwil żyj
Sma­kuj radości


Krys­ty­na Sz. 26.06.2014r. 

haiku
zebrał 20 fiszek • 28 czerwca 2014, 00:10

Randka z Andromedą

Siedzę z sobą.
W głębo­kiej ciszy,
słychać tyl­ko jedno,
od­dech ser­ca mego.

W brzas­ku świec,
Przy nak­ry­tym stole.
Pat­rzę w gwiazdy,
Cze­kając na Ciebie.

Ręce wilgotne,
Od po­tu co­raz bardziej.
Zu­pełnie nieobecny,
Wpat­rzo­ny w Andromedę,
Bu­jam w obłokach.
Roz­ma­wiam z gwiazdami.

Ot­wieram oczy,
Po­jawiasz się.
Po dru­giej stronie.
Księżyc [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 9 fiszek • 14 września 2012, 20:41

* * *

Ko­niec żalu,ko­niec smutku
Twe działania sięgnęły już skutku
Cisza i spokój na mo­jej duszy
Me­go ser­ca już nic nie poruszy
Wszys­tko co kocham ,kochałem
To wszys­tko co o To­bie wiedziałem
Zniszczo­ne, za­marłe, zap­rze­paszczo­ne
Tyl­ko w mej pa­mięci, na [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 15 stycznia 2013, 22:04

Nie mogę

Kocha­nie,skar­bie, kot­ku
wiem że to cię ra­ni
ale ja po pros­tu nie mogę
nie mogę za­pom­nieć o miłości
która daw­no te­mu ro­zer­wała mi ser­ce
nie mogę za­pom­nieć o nas ra­zem w miłości [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 maja 2013, 01:25

Tabula rasa

On umarł dla mnie
I żad­na cząstka już nie istnieje
I tak bez słowa i sentyment
Pat­rze na przeszłość
Niewi­doma jestem
Odeszły wraz z nim wspomnienia
Za­goiły się rany
Bliz­ny zniknęły
Ule­ciała gdzieś w przes­trzeń nadzieja
Spi­sane pla­ny wy­myło marzenie
Niczym morze fa­lami na piasku
I zos­tałam ja
Sa­ma bez smutku
Bez echa
Wraz z nim umarła i dusz
Mo­ja dusza
Zos­tało tyl­ko ciało, czys­ty umysł
I ser­ce, które­go bi­cia nie czuje
I idę tak przed siebie
Bez celu
Bez planów
Bez żalu
Sama 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 29 marca 2013, 07:55

Nie tak dobrze

Nie do ideal­nych na­leży je­go wy­raz twarzy
Nie ideal­ne są je­go dłonie
Nie jest ideal­ny wcale
Lecz coś spra­wia że w po­nure dni
tyl­ko On pot­ra­fi ukoić moją nies­po­kojną dusze
pełną go­ryczy i żalu do [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2014, 18:32

Życie

Żalu gu­la gardła.

W ser­cu wiel­ka zadra.

Na wieki udręki. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 13 lutego 2014, 15:25

Źródło

Po­konała tamę rze­ka na­miętna i w do­linie zajęła miejsce,
Pat­rzy­li na tamę od daw­na chci­wym wzrokiem...
Nieuf­ni z początku, brze­gi wciąż rwące, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2013, 19:02

* * *

zwa­riowa­na piękna w szpilce,
de­likat­na i wrażliwa,
ta­jem­niczy, uśmiech wdzięku,
skry­ta ra­dość pełna żalu.

w swym cier­pieniu widzi drogę
nie poz­wo­li zboczyć z celu

nie wysłucha moich pociech,
nie masz co się strać przyjacielu..

mam być grzeczny się odwdzięczy,
godzić zawsze [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2015, 22:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny