Wyszukiwarka: żalu (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: żalu — zgromadziliśmy 457 tekstów.

Cierpliwie.

Pocze­kaj na Śmierć
bo Śmierć
jak Miłość o poranku
do której wyjść się nie chce
sa­ma przyjść mu­si leniwie

Jak to tak
Miłość do Śmierci
porównywać?

Miłość
jak i Śmierć
zapuka
wej­dzie nieproszona
ro­zej­rzy się
lecz nie uj­rzy tych oczu

Z żalu
przy­tuli tylko
i da spokój 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 19 sierpnia 2014, 22:35

świadomie

doj­rzałem smutek
który pat­rzy na mnie
z pun­ktu co stoi w poprzek
ludzkiej wyobraźni

do­rosłem też do żalu
bez­radnością zwanym
w us­tach co za­sypiają ze smakiem
czereśni

i co dzień widzę rękę
która ga­si radość
a za­pala świadomie
pus­te obietnice

a sen wyśniony rankiem
budzi ko­lejną nadzieje
na godność 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 2 lipca 2013, 00:15

jestem

w kąci­ku duszy
po ni­ci pajęczej
spływają
krop­le żalu

umysł poplątał myśli
w war­kocze jas­no bar­wne
wiążąc je ko­kar­da­mi
z pragnień

zat­rzęsło
się mo­je sumienie
pod na­porem tęczy
dob­rych słów
szklącej się ko­lora­mi między le­wym
a pra­wym policzkiem

ironia
uśmiech goryczy
zawład­neła moim to­kiem myślenia
i tyl­ko krop­le żalu płynące
we mnie
dają znać że jeszcze w części
jes­tem człowiekiem 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 17 marca 2012, 17:26

Ojczym

Nie miej żalu,
że umy­wam ręce,
ślad two­jego dotyku
wy­pala wciąż rany.

Po raz kolejny
skrwa­wiłam pościel,
choć prosiłam,
żebyś nie wchodził.

Pokój jest pełen
nieza­powie­dzianej pustki,
która wy­pełnia serce
aż po brze­gi duszy.

Gdy tyl­ko... przychodzisz. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 25 czerwca 2011, 00:18

Depresje jesienne

nie gardź wiosną że nie przyszła
nie jej pora-
by Ci kwiatem wszel­kie smut­ki uratować

nie de­ner­wuj się na la­to że minęło
iść musiało-
bo prędzej by tu­taj przy nas oszalało

zim­na zi­ma zaw­sze przyj­dzie
późnym jutrem-
i ko­niu­szki palców scho­wa pod kołdrę

nie miej żalu do je­sieni
ona trwa-
nie jej wi­na że to z Tobą coś nie tak 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 23 października 2015, 18:36

Na noc nie pije się kawy

Za­sypiam z niedopowiedzeniem
w oczach kawowych
twoich
niedo­paso­wany przeciągiem
zrozumienia
między roz­wleczo­nymi halkami
z po­niemiec­kim mod­li­tew­ni­kiem stoję
i jem cze­kolad­ki nasączo­ne alkoholem

Nie przy­pomi­naj mi, że
ot­wierałem cię jak konserwę
de­likat­nie paznokciem
na bro­daw­ce grałem
kiczo­watą melodię
o brązo­wym zapachu

Te­raz jest inaczej
leżysz ob­rażona jak kłoda
pod su­fitem ciężkim od żalu
który kiedyś na nas spadnie
i to będzie ko­niec seansu... 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 29 października 2011, 20:35

Prawda losu?

„Wielką za­wiścią jest los człowieczy
Jak drze­wo suche, niebem poszarpane
Błyszczące szczękiem roz­sza­lałych mieczy
Raz je­no nam dane…

Dziew­czy­na co płacze, na odejście matki
Sreb­rzy swą skórę diamen­ta­mi żalu
I deszcz, co pa­da na nią rzadki
W odgłosach balu…

U [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 8 lutego 2012, 18:55

* * *

Pat­rzę przez łzy na świat,
niewiele wiem,
jeszcze mniej rozumiem,
zbyt wiele żalu,
za dużo smut­ku czuję.

Wszys­tko nie ma kolorów,
w su­mie sam czerń,
sa­ma biel,
codzien­na szarzyzna,
to męczy mnie.

Jeszcze ja­kiś czas te­mu,
było trochę zieleni,
mała iskierka,
płomyczek nadziei...

Lecz teraz?
Te­raz zos­tały zgliszcza,
nadzieje rozwiane
i tylko,
tyl­ko wspom­nienia zachowane...


Sier­pień 2010. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 października 2010, 16:51

Przegrana...

Zu­pełnie zapomniałam
cze­kając aż dopłyniesz
do wys­py wspólne­go jutra
by nie dać się bezsilności

Jed­nak los chciał inaczej
byłeś je­dynym świadkiem
mo­jego głośne­go upadku
poczułam gorzki smak żalu

Upar­cie mi­mo wszystko
do sa­mego końca walczyłam
o niecodzienną bliskość
lecz zos­tałam tyl­ko z przegraną…

25.08.2013 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 25 sierpnia 2013, 09:14

Rumer

Przyg­ry­zam pal­ce jak czas pomiędzy.
Ciszą za­tykam us­ta, by łez nie roniły.
Układam fak­ty wyszy­wane skry­tym pragnieniem.
I wątpię ...

Ze­gar biolo­giczny pędzi pias­kiem w klepsydrze.
Blask oczu stłumiony przy­gasłą nadzieją.
Me dłonie odziane w tęsknotę.
I czuję ...

Smak przepaści.
Woń żalu.
Do­tyk samotności.


De­dyko­wane: Połowie pamiętnika. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 2 października 2011, 09:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]