Wyszukiwarka: światło świec (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: światło świec — zgromadziliśmy 1122 teksty.

światło nadziei
nad drogą niepewności
to aniołowie
... 

haiku
zebrał 69 fiszek • 23 czerwca 2014, 16:57

W blasku świec...

W blas­ku świec wyglądasz najpiękniej
sku­piona wyłącznie na pat­rze­niu na mnie
jak gram na gi­tarze dla ciebie piosenkę
pie­szcząc stru­ny pal­ca­mi…tak nieporadnie…

W blas­ku świec naj­piękniej się uśmiechasz
per­listym zap­rosze­niem do bram namiętności
a ja zaw­stydzo­ny na twój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 17 marca 2012, 11:04

* * *

Zaklęty w prozę
Dzień dnia
Noc nocy

Przy blas­ku świec
Jutrem
Marzy­my jak prorocy

Ut­ka­ny z gwiazd dotyk
Za­wisł dziś nisko
jak księżyc

A my wciąż po­nad niebem
Możemy wszystko 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 24 października 2012, 22:10

01.XI.
~~~~
Wspom­nienia budzą
Cmen­tarz żywych pełny dziś
Płoną światła świec


Krys­ty­na Sz. 31.10.2013r. 

haiku
zebrał 45 fiszek • 1 listopada 2013, 10:53

Jed­wabna pościel
Mi­goczą świec płomienie
Oczekiwanie 

haiku
zebrał 42 fiszki • 11 października 2012, 13:19

Marzenia

Na atłaso­wej pościeli marzeń
układasz bu­kiety ze słów
W ze­nicie ekstazy
szep­tasz czułością
mo­je łzy rozkoszy
ba­wią się pod rzęsami
te chwi­le lśnią jak diamenty
cho­wam je gdzieś głęboko
na ser­ca dnie
Kiedy pat­rzysz w niebo
jes­tem jedną z gwiazd,
jes­tem na wy­ciągnięcie ręki
jeśli tyl­ko zatęsknisz
Mias­to nocą snem już śpi
Układam dla ciebie stro­fy jak witraże
sprag­niona pie­szczot,
w blas­ku świec płomieni
marzę, by los swój odmienić. 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 27 listopada 2012, 16:57

* * *

...spójrz...
stoję w blas­ku świec...
nieme ok­ry­cie słów
spływa po wil­gotnym ciele,
chłonąć Cię pragnę,
jak ziemia wodę...
wejdź do og­ro­du na­miętności,
ob­syp za­pachem zmysłów,
zam­knij w ra­mionach
sub­telnym
sze­les­tem rozkoszy... 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 20 sierpnia 2010, 03:03

Wi­tam ochoczo
szcze­ry uśmiech da­rując
za­palam światło 

haiku
zebrał 36 fiszek • 8 lutego 2014, 23:23

Za ok­nem ciemno,
blask po­jedyn­czych lamp,
jak światło nadziei. 

haiku
zebrał 34 fiszki • 8 grudnia 2015, 22:13

"WZROK"

„Wzrok”

Widzi światło i kolory
Widzi ob­raz, widzi wzory


To co świeci , i co gaśnie
Cza­sem ciem­niej, cza­sem jaśniej


Czy dos­trze­ga in­ne rzeczy?
Których światło nie oświeci


Miłość ., troskę , lek , i smu­tek ?
Nie, on widzi , tyl­ko skutek


Ja­nusz Dziewanowski 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 7 października 2012, 11:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.