Wyszukiwarka: światło świec (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: światło świec — zgromadziliśmy 1053 teksty.

światło nadziei
nad drogą niepewności
to aniołowie
... 

haiku
zebrał 69 fiszek • 23 czerwca 2014, 16:57

W blasku świec...

W blas­ku świec wyglądasz najpiękniej
sku­piona wyłącznie na pat­rze­niu na mnie
jak gram na gi­tarze dla ciebie piosenkę
pie­szcząc stru­ny pal­ca­mi…tak nieporadnie…

W blas­ku świec naj­piękniej się uśmiechasz
per­listym zap­rosze­niem do bram namiętności
a ja zaw­stydzo­ny na twój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 17 marca 2012, 11:04

* * *

Zaklęty w prozę
Dzień dnia
Noc nocy

Przy blas­ku świec
Jutrem
Marzy­my jak prorocy

Ut­ka­ny z gwiazd dotyk
Za­wisł dziś nisko
jak księżyc

A my wciąż po­nad niebem
Możemy wszystko 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 24 października 2012, 22:10

01.XI.
~~~~
Wspom­nienia budzą
Cmen­tarz żywych pełny dziś
Płoną światła świec


Krys­ty­na Sz. 31.10.2013r. 

haiku
zebrał 45 fiszek • 1 listopada 2013, 10:53

Jed­wabna pościel
Mi­goczą świec płomienie
Oczekiwanie 

haiku
zebrał 42 fiszki • 11 października 2012, 13:19

* * *

...spójrz...
stoję w blas­ku świec...
nieme ok­ry­cie słów
spływa po wil­gotnym ciele,
chłonąć Cię pragnę,
jak ziemia wodę...
wejdź do og­ro­du na­miętności,
ob­syp za­pachem zmysłów,
zam­knij w ra­mionach
sub­telnym
sze­les­tem rozkoszy... 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 20 sierpnia 2010, 03:03

Wi­tam ochoczo
szcze­ry uśmiech da­rując
za­palam światło 

haiku
zebrał 36 fiszek • 8 lutego 2014, 23:23

Za ok­nem ciemno,
blask po­jedyn­czych lamp,
jak światło nadziei. 

haiku
zebrał 34 fiszki • 8 grudnia 2015, 22:13

"WZROK"

„Wzrok”

Widzi światło i kolory
Widzi ob­raz, widzi wzory


To co świeci , i co gaśnie
Cza­sem ciem­niej, cza­sem jaśniej


Czy dos­trze­ga in­ne rzeczy?
Których światło nie oświeci


Miłość ., troskę , lek , i smu­tek ?
Nie, on widzi , tyl­ko skutek


Ja­nusz Dziewanowski 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 7 października 2012, 11:51

Listopad

Listopad...

Chry­zan­te­my pełne łez

Na­gie ra­miona drzew

Dym świec ulatających

Noc, co z wie­cznością łączy


Na­pisa­ny 20 lis­to­pada 2005 r. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 1 listopada 2012, 23:41
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]