Wyszukiwarka: usmiech (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 111 tekstów.

Tęsknota...

Dziś ciepło otu­liło mo­je serce.
Marze­nia powróciły..juz za­pom­nialam co to ciepły uśmiech czerwca..
Nag­le poczułam za­pach po­ziomek ...soczys­ty smak pie­szczący zmysły .
Mo­tyle wi­rują w duszy ..ty­le pus­tych dni za mną ...
...nic nie znaczące zimne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 października 2012, 09:34

Bo gdy się smucę, za­mykam oczy i wyob­rażam So­bie Ciebie, i wte­dy na mo­jej twarzy znów po­jawia sie usmiech. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 marca 2012, 12:14

cza­sami je­den niewin­ny us­miech mo­ze spo­wodo­wac trze­sienie ziemii... 

myśl
zebrała 5 fiszek

Często w no­cy płaczą ludzie ,którym us­miech z twarzy nie zni­ka w dzień 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 marca 2013, 22:05

Sztuczny us­miech-uk­ry­cie wewnętrzne­go bólu 

myśl
zebrała 4 fiszki

ty

Twój us­miech- to mój skarb
W twoich oczach ty i ja
To dla Ciebie jeszcze żyje
Mo­je ser­ce to­bie bije
Ty tu dla mnie jes­tes po to 
Bym nie stała się sierotą
Ty mi da­jesz ukojenie
Ty rozświet­lasz wszys­tkie cienie
I Ty dla mnie jes­teś tylko
Żyj­my ra­zem życia chwilką. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 października 2010, 19:27

***

Kocham Cię.
Z każdym dniem inaczej,
Z każdym po­ran­kiem od nowa.
Kocham kiedy mnie dotykasz.
Delikatnie,
Opuszka­mi palców gładzisz moją skórę.
Dreszcz mo­je ciało przeszywa.

I kiedy tak na mnie patrzysz,
Czule,
Kiedy dziw­nie się zachowuję.

A naj­czu­lej gdy jes­teś smutny,
Bo wszys­tko od­dać mogę za Twój usmiech.
Choćbym miała zap­rze­dać własną duszę.

I tyl­ko bądź.
I kochaj.
Nie śmiem wy­magac juz więcej.
Wiem, to tak nie wiele,
Ale wys­tar­czająco by spełniły się naj­piękniej­sze sny. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2011, 17:27

...za us­miech..gdy do ty­lu od­chy­lasz glo­we...za to jak jesz,jak­by za kaz­dym ke­sem slo­dycz Cie ob­le­wala...i za to jak chodzisz,jak gdy­by ziemia by­la Ci wdzie­czna,ze sta­pasz po niej...za to jak gdy spisz sli­nisz po­duszke...za swe­ter z dziura,kto­ry ma sto lat...i za to jak biegasz ra­no po rosie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 czerwca 2013, 00:31

- Nie poz­naję jej, kiedys była ta­ka sym­pa­tyczna i us­mie­chnięta, a te­raz chodzi ta­ka... za­mys­lo­na. Ni­by się us­mie­cha, ale to nie jest ten sam us­miech. No i dlacze­go ona ty­le pije?!
- Pije, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 czerwca 2011, 22:10

Utul we mnie mi­liony mo­tyli kto­re sza­lenie trze­pocza na Twoj wi­dok. Uwol­nij je by mog­ly niesc na skrzyd­lach do Ciebie kaz­dy moj us­miech, i lze kaz­da. Utul i te­go jed­ne­go, kto­ry kurczowo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 października 2009, 10:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:43rudolf88 do­dał no­wy tek­st Nie tyl­ko pat­rzy­liśmy w [...]

dzisiaj, 19:42Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st zachwyt

dzisiaj, 19:41Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:40doremi sko­men­to­wał tek­st zachwyt

dzisiaj, 19:38doremi sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:36doremi sko­men­to­wał tek­st powściągliwość

dzisiaj, 19:33doremi sko­men­to­wał tek­st To, co jest w [...]

dzisiaj, 19:31doremi wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 19:24Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Pustka, to­tal­na pus­tka która [...]

dzisiaj, 19:24Cropka sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]