Wyszukiwarka: usmiech (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 111 tekstów.

Re: "Ogłoszenie drobne"

Ofertą ciekawą zainteresowana
niezwłocznie od­pi­suję do Pana
Oto głównych za­let moich lista
żeby spra­wa była oczywista:
W oczach ma­gia się ukrywa
us­miech ta­jem­nicę skrywa
Głas­kam, tulę, pieszczę
miłością wy­pełniam powietrze
I ran­kiem i dniem i nocą
zaw­sze z tą samą ochotą
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 lipca 2012, 23:30

Na zewnątrz us­miech,w środ­ku po­tok łez... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 maja 2010, 20:42

Przeklęta...

Gdy mo­je brzemię
sta­nie się dla mnie za ciężkie
diabeł wez­mie mo­je prochy
i wsy­pie je do morza
jes­tem złama­nym człowiekiem
za­cis­kam pa­sek wokół mej szyi
tra­ce czu­cie w mej żuchwie
z ust po­mału wy­pełza robactwo
w kon­cu strach po­pycha mnie dalej
os­tatnia me­lodia wdziera sie w uszy
zim­no tu i boję sie oddychać
mój us­miech gdzies znikł
tu tyl­ko fe­niks powstaje...
choc po­piołów brak
Bóg po­wie­dział...bądż przeklęta
i porzu­cił człowieka
mias­to aniołów jest schwytane
przejął je diabeł.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 grudnia 2013, 11:11

Zrobię wszystko...

Po­malu­je po­połud­nie in­tensyw­nym niebieskim
żeby us­miech ci świecił
przy­wiążę pro­myk słońca do twej głowy
zro­bię wa­lizkę z twoich rozczarowań
wyslę ją w podróż daleką
żeby twe żale więcej za zachmurzyły nieba
po­daruję ci noc w cen­trum wysp tajemnych
żebyś złączył duszy części
zbu­duję nam dom pod skrzydłami nadziei
zos­ta­niemy tam wszys­tkie no­ce i dnie
żeby życie nie ciążyło nam więcej
chmu­ry ot­worzą nam tę właściwą ...drogę
nim wzej­dzie księżyc.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 grudnia 2013, 12:58

'Ko­lac­ja w dob­rej res­taurac­ji -150 zł,dob­re,czer­wo­ne wi­no- 200zł,usłyszeć od Ciebie,że mój us­miech jest dla Ciebie Najważniejszy-bezcenne.' 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 czerwca 2011, 10:29

Chyba...nie..

..jes­tem Bo­giem swo­jego losu
wiem o tym
wiec spie­sze sie
kochać facetów
bo tak szyb­ko głupieja
i mam dla ciebie kwiatucha
i na­wet us­miech...od ucha do ucha
i ta łza co spada
uczy mnie ja­kiejs prawdy
mys­li za­mieniam w słowa
i krzycze co mi w duszy gra..
bo każdy z nas jest inny
ten jeden...niepowtarzalny
tak wspa­niale sie dzis czuje
ze sie chy­ba..nie otruje... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 kwietnia 2013, 07:22

Znasz to uczu­cie, kiedy każde­go dnia wychodząc z do­mu przyw­dziewasz na twarz maskę? Dos­ko­nały ma­kijaż, ład­ne ub­ra­nia, ułożone włosy i też ten niep­raw­dzi­wy, jed­nak o dzi­wo jak wiary­god­ny dla ludzi us­miech. Nienawidzę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 czerwca 2011, 19:54

Ta­kie "dziś" Chciałabym by było na codzień.
Zwykłe 'dziś' ,dało mi us­miech aż po sen.
Ta­kie zwykłe "jut­ro" a na początek:
Na Dzień dob­ry : Kocham Cię
Zaś uśmiech?
Tak! Bo to miłość -'wariatka'
Aż ..Żyć się chce! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 czerwca 2010, 01:34

...wezmę dzis krwis­to czer­woną szminke
i na­maluję so­bie usmiech
i będę uda­wać moc­no szczęsliwą
i ludzie będą mi zazdrościć
ko­leżan­ki obgadywac... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 maja 2013, 08:23

DOM

nie tam Twój dom
gdzie czte­ry ściany Cie otaczają
nie tam Twój dom gdzie krzy­kiem Cie witają
nie tam Twój dom gdzie Cie wyzywaja
nie tam..gdzie wzrok lo­dowy Cie spotyka
gdzie sa­ma z prob­le­mami sie borykasz

tam jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 sierpnia 2015, 13:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:50doremi sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:45doremi sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 19:45doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 19:43rudolf88 do­dał no­wy tek­st Nie tyl­ko pat­rzy­liśmy w [...]

dzisiaj, 19:42Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st zachwyt

dzisiaj, 19:41Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:40doremi sko­men­to­wał tek­st zachwyt

dzisiaj, 19:38doremi sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:36doremi sko­men­to­wał tek­st powściągliwość

dzisiaj, 19:33doremi sko­men­to­wał tek­st To, co jest w [...]