Wyszukiwarka: usmiech (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 111 tekstów.

nosze us­miech za­miast ob­ca­sow. I wierzę. Głównie w siebie.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 września 2010, 22:34

Us­miech ukocha­nej oso­by, pot­ra­fi zdzialac cuda.
Każdy po­winien, każdy zasłużył i na każde­go na­dej­dzie od­po­wied­nia po­ra ze­by miec swo­je wy­jat­ko­we i niepow­tarzal­ne le­kar­stwo na całe zło. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 września 2010, 17:56

`. Wiesz.. chciałabym docze­kać dnia kiedy wsta­ne , wyjdę na ulicę i spoj­rze na Ciebie. Ale spoj­rze tak inaczej. Nie tak jak te­raz. Spoj­rze nor­malny­mi ocza­mi a nie ta­kimi które przyk­ry­wa miłosć. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 sierpnia 2009, 12:59

Zwykłe życie...

...kocham te nasze roz­mo­wy po nocy
jak wiesz masz te swo­je piek­ne oczy
us­miech co mnie roz­bra­ja i słowa
twe czułe i łza co Ci spa­dała i moje
choc tak uk­ry­wałam...ta rozłąka
boląca w środ­ku choc usmiech
na twarzach,ba­wimy sie słowami
uk­ry­wając nasz ból,cierpienie
i żal ...ze nie jes­teśmy sami
tak ze so­ba spląta­ni jak wtedy
pa­mietasz i te włas­nie wspomnienia
dają nam ta siłe walki
o nasze istnienie,bycie,kochanie
o zwykłe zycie
i na­daje Ci imie Kochany
Me życie...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 12 listopada 2012, 08:26

Gdy us­miech Twój już do mnie nie do­ciera bo in­na oso­ba twe uśmie­chy zbiera,
bez­bar­wne "kocham Cię" słucham, które chce dot­rzeć do in­ne­go ucha. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 grudnia 2010, 15:48

Jed­na mi­nuta ,za­led­wie 60 se­kund ni­by ,wdech i wy­dech pot­ra­fi zmienic życie na następne pa­re lat ,je­den us­miech kil­ka słow dob­ro­ci ,ser­decznośc płynąca z ser­ca ,da­je ko­muś wew­net­rzy spokój ,uko­jenie i moz­li­wośc nab­ra­nia głębsze­go odechu,ni­by nic a się docenia 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 grudnia 2010, 04:57

Usmiech
jest tyl­ko ma­lym grymasem
spo­wodo­wany se­kun­do­wa reak­cja miesni
na wiele rodza­ji emocji

Nieko­nie­cznie szczescia 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 marca 2010, 22:47

Nie zda­jemy so­bie spra­wy ile rzeczy to tak na prawdę zasługa naszej podświadomości.

Spot­kałam cu­dow­ne­go fa­ceta. Te oczy, us­miech, ten głos, zniewa­lający. I zachwy­całam się nim do te­go stop­nia, że so­bie wmówiłam, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 listopada 2009, 19:52

Sza­nuj kaz­dy us­miech u in­nych, na­wet ten spo­wodo­wany przez two­ja po­myl­ke, udo­wad­niajac przy tym, jak wiel­ka po­raz­ka jest smianie sie z czy­jegos ble­du ( czyt. two­jego ) :)) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 maja 2010, 12:06

Ten pod­much wiat­ru, który roz­wiewa wlosy
Ten pro­mień słońca, który ma­luje rumieńce

Ta piosen­ka, która koi dusze
Twój us­miech, który po­budza serce

Każdy dzień na­biera barw,
Dzięku­je, że tu jestem! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 czerwca 2011, 17:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:06doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:06danioł sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł sko­men­to­wał tek­st > sta­jesz się pot­rzeb­ny [...]

dzisiaj, 20:05doremi sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 20:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:01danioł sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 19:59danioł sko­men­to­wał tek­st je­zus umarł tyl­ko po [...]

dzisiaj, 19:58doremi sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 19:56danioł sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]