Wyszukiwarka: smutne (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 1113 tekstów.

To smut­ne, gdy za­miast ra­zem żyć, tyl­ko wspólnie dzieli­my życie. 

aforyzm dnia z 29 lipca 2014 roku
zebrał 194 fiszki • 25 marca 2011, 17:38

Cza­sami uśmiech lo­su ma smut­ne oblicze. 

aforyzm
zebrał 109 fiszek • 17 maja 2013, 23:55

Sa­mot­ność ma piękny uśmiech i smut­ne oczy... 

aforyzm
zebrał 106 fiszek • 16 sierpnia 2013, 21:13

To ta­kie smut­ne zab­rać ko­muś uśmiech. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 5 listopada 2012, 12:32

Przep­raszam za Two­je smut­ne oczy. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 31 marca 2010, 20:24

Zdradzają nas smut­ne oczy, gdy są wier­ne nieszczęściu. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 28 marca 2011, 17:24

Smut­ne, gdy ser­ce puste. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 7 października 2012, 08:24

Roz­cza­rowa­nie - smut­ne za­kończe­nie cze­goś co nie miało mieć miejsca... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 12 czerwca 2010, 19:56

Smut­ne gdy sa­mot­ność roz­bi­ja się o tłum złud­nych nadziei. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 26 lutego 2012, 10:45

Smut­ne to cza­sy... gdy kłam­stwo sta­je się Chle­bem Powszednim... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 18 lutego 2010, 16:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:13MyArczi sko­men­to­wał tek­st Niektórzy tak ot­worzy­li się [...]

dzisiaj, 21:12Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st przecież nikt z nas [...]

dzisiaj, 21:09danioł sko­men­to­wał tek­st Niektórzy tak ot­worzy­li się [...]

dzisiaj, 21:09Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

dzisiaj, 21:08danioł sko­men­to­wał tek­st zmiana nie po­lega na [...]

dzisiaj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Nie py­tam

dzisiaj, 21:01MyArczi sko­men­to­wał tek­st zmiana nie po­lega na [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Zniesiono cenzurę! Aku­rat. Cenzu­ra [...]

dzisiaj, 20:50danioł sko­men­to­wał tek­st przecież nikt z nas [...]

dzisiaj, 20:41Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st przecież nikt z nas [...]