Wyszukiwarka: palenie zabija (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 1168 tekstów.

Niepew­ność za­bija smak na­wet ulu­bionej pot­ra­wy . 

aforyzm dnia z 22 stycznia 2011 roku
zebrał 141 fiszek • 4 stycznia 2010, 15:13

Rzu­cić pa­lenie? To łat­we. Ro­biłem to ze sto razy. 

cytat dnia z 29 grudnia 2014 roku
zebrał 82 fiszki

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. 

cytat dnia z 11 marca 2015 roku
zebrał 81 fiszek

"Miłość za­bija powoli."

Miłość nie za­bija po­woli.
Ona za­bija po pros­tu każde­go dnia od nowa. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 22 października 2010, 17:14

Ciągła ana­liza za­bija spontaniczność... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 9 czerwca 2010, 20:23

Pa­lenie za­bija - czy­ta ten na­pis codzien­nie, a jej płuco da­lej więdnie... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 26 maja 2011, 19:58

Mo­noto­nia...za­bija i naj­przed­niej­sze smaki. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 9 kwietnia 2012, 17:31

Każdy sys­tem nieja­ko za­bija wolność. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 21 lutego 2010, 19:25

Ewen­tual­ność za­bija pewność... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 9 czerwca 2010, 20:16

lo­gika za­bija fas­cy­nację nieznanym... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 21 czerwca 2010, 17:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:14onejka sko­men­to­wał tek­st Krew łat­wo za­goto­wać, ale ser­ce, [...]

dzisiaj, 20:14Reynold sko­men­to­wał tek­st Człowiek rodzi się dwuk­rotnie [...]

dzisiaj, 20:07krysta sko­men­to­wał tek­st malownicze wzgórze

dzisiaj, 20:05Reynold sko­men­to­wał tek­st Pamięć nie tra­wi złych [...]

dzisiaj, 19:58Reynold sko­men­to­wał tek­st To co przed ocza­mi, [...]

dzisiaj, 19:54Reynold sko­men­to­wał tek­st Często naj­pros­tsze rzeczy można [...]

dzisiaj, 19:49Reynold sko­men­to­wał tek­st Niektórzy są za hoj­ni [...]

dzisiaj, 19:35Reynold sko­men­to­wał tek­st Człowieku za­pamiętaj - cza­su nie [...]

dzisiaj, 19:33Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórzy są za hoj­ni [...]

dzisiaj, 19:28Magness sko­men­to­wał tek­st Człowieku za­pamiętaj - cza­su nie [...]