Wyszukiwarka: palenie zabija (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 1255 tekstów.

' - Jut­ro rzu­cam palenie.
- Od jut­ra się odchudzam.
- Jut­ro to zrobię.
... "

,,Jut­ro"- naj­bar­dziej zap­ra­cowa­ny dzień nasze­go życia. 

aforyzm dnia z 13 listopada 2009 roku
zebrał 192 fiszki • 12 listopada 2009, 16:21

Życie bez pas­ji zabija. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 1 lutego 2013, 22:26

Rzu­cić pa­lenie? To łat­we. Ro­biłem to ze sto razy. 

cytat dnia z 29 grudnia 2014 roku
zebrał 82 fiszki

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. 

cytat dnia z 11 marca 2015 roku
zebrał 81 fiszek

Chciałabym być jak wodór - wy­bucho­wa, Ty byłbyś tle­nem - pod­trzy­mującym pa­lenie, a nasz związek niczym wo­da - tak bar­dzo pot­rzeb­ny oboj­gu.
Czyż nie byłoby idealnie? 

myśl
zebrała 74 fiszki • 18 kwietnia 2010, 19:33

za­bija­nie cza­su zabija. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 12 maja 2010, 18:43

pa­lenie mostów przed sobą,
to nie ig­ra­nie z og­niem, a bycie
nim samym... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 24 lutego 2012, 20:55

"Miłość za­bija powoli."

Miłość nie za­bija po­woli.
Ona za­bija po pros­tu każde­go dnia od nowa. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 22 października 2010, 17:14

Wśród młodzieży pa­lenie to nie nałóg, to czys­te szpanerstwo. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 25 maja 2010, 17:04

Os­tatni­mi cza­sy zauważam w społeczeństwie no­wy nałóg... Pa­lenie głupa. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 29 sierpnia 2011, 21:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę