Wyszukiwarka: palenie zabija (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 897 tekstów.

' - Jut­ro rzu­cam palenie.
- Od jut­ra się odchudzam.
- Jut­ro to zrobię.
... "

,,Jut­ro"- naj­bar­dziej zap­ra­cowa­ny dzień nasze­go życia. 

aforyzm dnia z 13 listopada 2009 roku
zebrał 192 fiszki • 12 listopada 2009, 16:21

Życie bez pas­ji zabija. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 1 lutego 2013, 22:26

Rzu­cić pa­lenie? To łat­we. Ro­biłem to ze sto razy. 

cytat dnia z 29 grudnia 2014 roku
zebrał 82 fiszki

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. 

cytat dnia z 11 marca 2015 roku
zebrał 81 fiszek

Wzrok za­bija, słowo wskrzesza. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 20 lutego 2012, 19:56

za­bija­nie cza­su zabija. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 12 maja 2010, 18:43

pa­lenie mostów przed sobą,
to nie ig­ra­nie z og­niem, a bycie
nim samym... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 24 lutego 2012, 20:55

"Miłość za­bija powoli."

Miłość nie za­bija po­woli.
Ona za­bija po pros­tu każde­go dnia od nowa. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 22 października 2010, 17:14

Wśród młodzieży pa­lenie to nie nałóg, to czys­te szpanerstwo. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 25 maja 2010, 17:04

Os­tatni­mi cza­sy zauważam w społeczeństwie no­wy nałóg... Pa­lenie głupa. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 29 sierpnia 2011, 21:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:20scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga