Wyszukiwarka: palenie zabija (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pa­lenie za­bija — zgromadziliśmy 902 teksty.

' - Jut­ro rzu­cam palenie.
- Od jut­ra się odchudzam.
- Jut­ro to zrobię.
... "

,,Jut­ro"- naj­bar­dziej zap­ra­cowa­ny dzień nasze­go życia. 

aforyzm dnia z 13 listopada 2009 roku
zebrał 192 fiszki • 12 listopada 2009, 16:21

Życie bez pas­ji zabija. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 1 lutego 2013, 22:26

Rzu­cić pa­lenie? To łat­we. Ro­biłem to ze sto razy. 

cytat dnia z 29 grudnia 2014 roku
zebrał 82 fiszki

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. 

cytat dnia z 11 marca 2015 roku
zebrał 81 fiszek

Wzrok za­bija, słowo wskrzesza. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 20 lutego 2012, 19:56

za­bija­nie cza­su zabija. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 12 maja 2010, 18:43

pa­lenie mostów przed sobą,
to nie ig­ra­nie z og­niem, a bycie
nim samym... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 24 lutego 2012, 20:55

"Miłość za­bija powoli."

Miłość nie za­bija po­woli.
Ona za­bija po pros­tu każde­go dnia od nowa. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 22 października 2010, 17:14

Wśród młodzieży pa­lenie to nie nałóg, to czys­te szpanerstwo. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 25 maja 2010, 17:04

Ciągła ana­liza za­bija spontaniczność... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 9 czerwca 2010, 20:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:36danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 19:24Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Odrzuć mnie mro­zem Za­pachem niena­wiści Nim [...]

dzisiaj, 19:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 17:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:04silvershadow sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 16:32Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st Wrażliwa dusza nieraz się [...]

dzisiaj, 16:31RozaR do­dał no­wy tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 15:54Raspberry do­dał no­wy tek­st Odwaga pro­wadzi mnie przez [...]