Wyszukiwarka: nienawidze cie (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­widze cie — zgromadziliśmy 2716 tekstów.

miło było Cie poz­nać, miło było Cie kochać. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 3 maja 2010, 13:16

Ty­siac ges­tow by Cie znie­che­cic, jed­no spoj­rze­nie by Cie zatrzymac.. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 15 sierpnia 2010, 01:52

Kiedys Cie nie zauwa­zalem, dzis widze na­wet tam gdzie Cie nie ma... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 12 listopada 2010, 11:07

Za­mykam oczy,by móc Cie usłyszeć.
Za­tykam uszy,by móc Cie zobaczyć. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 5 lipca 2010, 21:52

Wiesz co mnie naj­bar­dziej niszczy?
Niena­wiść . Ale to nie jest niena­wiść do ciebie , ja pop­rostu niena­widze te­go że cię kocham. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 25 marca 2010, 13:36

zbyt często za­miast wy­rażeniem "do widze­nia" żeg­na­my się słowa­mi "niena­widze cię". 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 sierpnia 2010, 17:48

Zaw­sze Cie be­de wspo­minac...na­wet jak mnie nie bedzie to mo­ja dusza Cie nie zapomni. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 26 kwietnia 2010, 14:38

Gdziekol­wiek bys nie byl, mo­je mys­li Cie od­najda ,mo­je oczy zo­bacza a mo­ja pa­miec Cie nie zapomni... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 kwietnia 2010, 00:19

Gdy­bym ci po­wie­działa jak bar­dzo cie kocham stra­ciłabym cie na zaw­sze mój przyjacielu 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 kwietnia 2010, 20:54

....i na­we mój Anioł Sróż ,chro­niący mnie bez­gra­nicznie,przeg­ry­wa wal­ke ze śmiercią......Niena­widze życia za to,że nie poz­wa­la mi żyć! 

myśl
zebrała 28 fiszek • 31 grudnia 2010, 08:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *