Wyszukiwarka: nienawidze cie (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­widze cie — zgromadziliśmy 2716 tekstów.

Śniło mi się, że nie zdążyłam Ci po­wie­dzieć, że Cie kocham...
To było prze­rażające więc kiedy wstałam obiecałam so­bie, że po­wiem Ci to kiedy Cie zobaczę.

Nie odkładaj nicze­go na jut­ro, jut­ro może Cie nie być.. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 18 lutego 2010, 16:55

miło było Cie poz­nać, miło było Cie kochać. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 3 maja 2010, 13:16

Ty­siac ges­tow by Cie znie­che­cic, jed­no spoj­rze­nie by Cie zatrzymac.. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 15 sierpnia 2010, 01:52

Kiedys Cie nie zauwa­zalem, dzis widze na­wet tam gdzie Cie nie ma... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 12 listopada 2010, 11:07

Za­mykam oczy,by móc Cie usłyszeć.
Za­tykam uszy,by móc Cie zobaczyć. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 5 lipca 2010, 21:52

Wiesz co mnie naj­bar­dziej niszczy?
Niena­wiść . Ale to nie jest niena­wiść do ciebie , ja pop­rostu niena­widze te­go że cię kocham. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 25 marca 2010, 13:36

zbyt często za­miast wy­rażeniem "do widze­nia" żeg­na­my się słowa­mi "niena­widze cię". 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 sierpnia 2010, 17:48

Zaw­sze Cie be­de wspo­minac...na­wet jak mnie nie bedzie to mo­ja dusza Cie nie zapomni. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 26 kwietnia 2010, 14:38

Gdy­bym ci po­wie­działa jak bar­dzo cie kocham stra­ciłabym cie na zaw­sze mój przyjacielu 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 kwietnia 2010, 20:54

....i na­we mój Anioł Sróż ,chro­niący mnie bez­gra­nicznie,przeg­ry­wa wal­ke ze śmiercią......Niena­widze życia za to,że nie poz­wa­la mi żyć! 

myśl
zebrała 28 fiszek • 31 grudnia 2010, 08:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste