Wyszukiwarka: niebie (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 3206 tekstów.

...

Gdy­by dusze miały usta,
w niebie byłaby rozpusta. 

myśl
zebrała 152 fiszki • 12 maja 2010, 21:55

Ludzie sta­now­czo zbyt rzad­ko przeglądają się w niebie. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 22 lipca 2013, 19:38

Na pus­tym niebie na­wet wyb­ra­kowa­ny rozbłysk po­zos­ta­je "gwiazdą wieczoru". 

myśl
zebrała 88 fiszek • 14 września 2010, 14:11

Mój świt po­jawiał się na in­nym niebie. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 26 stycznia 2011, 23:45

Zna­ki są wszędzie na ziemi i niebie... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 21 czerwca 2011, 13:38

Nie­dziel­nych kierowców pro­wadzą zna­ki na niebie... 

aforyzm
zebrał 57 fiszek • 22 czerwca 2011, 09:12

upar­ty jesteś...
znów grzeszę
w Twoim niebie
Boże...

____________
:) 

myśl
zebrała 44 fiszki • 10 czerwca 2012, 15:20

Wezmę igłę i żółtą nitką naszyję so­bie Słońce na niebie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 31 maja 2010, 16:19

Każdy szu­ka ak­ceptac­ji, je­den w niebie dru­gi w piekle... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 2 marca 2012, 00:38

Sznur gwiazd na niebie.
Wzdychają zakochani.
Roz­koszne myśli. 

haiku
zebrał 41 fiszek • 15 lipca 2014, 23:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:40doremi sko­men­to­wał tek­st zachwyt

dzisiaj, 19:38doremi sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:36doremi sko­men­to­wał tek­st powściągliwość

dzisiaj, 19:33doremi sko­men­to­wał tek­st To, co jest w [...]

dzisiaj, 19:31doremi wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 19:24Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Pustka, to­tal­na pus­tka która [...]

dzisiaj, 19:24Cropka sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]

dzisiaj, 19:07Gestuge do­dał no­wy tek­st Pustka, to­tal­na pus­tka która [...]

dzisiaj, 19:05Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Cała ko­muni­kac­ja opar­ta jest [...]