Wyszukiwarka: miłości (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłości — zgromadziliśmy 9604 teksty.

Miłości trze­ba się nauczyć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 listopada 2010, 15:44

To dla miłości zno­simy ból.
To dla miłości sprze­ciwiamy się złu.
I to miłości kłaniamy się w pas. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 lutego 2011, 15:21

Miłości! Ty zgu­biłaś Troję! 

cytat
zebrał 10 fiszek

Każdy jak po­wiet­rza pot­rze­buje miłości. Człowiek bez miłości przes­ta­je być człowiekiem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 września 2010, 22:10

Za­bić się z miłości, czy za­bijać się z miłości? 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2013, 15:26

Jeśli umiemy odróżnić przy­jaźń od miłości.....zro­zumiemy że przy­jaźń po miłości nie istnieje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 marca 2011, 00:12

Nie ma miłości bez Miłości.


[gdzieś usłyszałam..] 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 kwietnia 2010, 09:52

Od niena­wiści do miłości nieda­leka dro­ga.
Od miłości do niena­wiści jeszcze krótsza.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 września 2011, 19:36

Ile serc ty­le miłości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 sierpnia 2012, 16:05

Du­ma przeszkadza w miłości... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 maja 2013, 09:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:48MyArczi sko­men­to­wał tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 22:46yestem sko­men­to­wał tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st jak ka­mień w różę

dzisiaj, 22:41Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 22:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:36Zraniony95 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:33Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 22:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:27Zraniony95 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]