Wyszukiwarka: miłości (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłości — zgromadziliśmy 9667 tekstów.

Miłości trze­ba się nauczyć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 listopada 2010, 15:44

To dla miłości zno­simy ból.
To dla miłości sprze­ciwiamy się złu.
I to miłości kłaniamy się w pas. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 lutego 2011, 15:21

Miłości! Ty zgu­biłaś Troję! 

cytat
zebrał 10 fiszek

Każdy jak po­wiet­rza pot­rze­buje miłości. Człowiek bez miłości przes­ta­je być człowiekiem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 września 2010, 22:10

Za­bić się z miłości, czy za­bijać się z miłości? 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2013, 15:26

Jeśli umiemy odróżnić przy­jaźń od miłości.....zro­zumiemy że przy­jaźń po miłości nie istnieje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 marca 2011, 00:12

Nie ma miłości bez Miłości.


[gdzieś usłyszałam..] 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 kwietnia 2010, 09:52

Od niena­wiści do miłości nieda­leka dro­ga.
Od miłości do niena­wiści jeszcze krótsza.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 września 2011, 19:36

Ile serc ty­le miłości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 sierpnia 2012, 16:05

Du­ma przeszkadza w miłości... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 maja 2013, 09:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jest dob­rze, ku***rwa

dzisiaj, 10:10onejka sko­men­to­wał tek­st nostalgią znaczą skle­pienie zbłąka­ne is­tnienia w [...]

dzisiaj, 10:08onejka sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:08carolyna sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:07fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:06onejka sko­men­to­wał tek­st Rasistowski gwałci­cielu biały

dzisiaj, 10:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

dzisiaj, 10:05AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:04onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st postanowienie no­woroczne