Wyszukiwarka: miłości (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłości — zgromadziliśmy 9552 teksty.

Znam niena­wiść, gniew, przy­jaźń i szczęście.
A o miłości...o miłości nie wiem nic. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 października 2010, 20:25

Co jest cen­niej­sze od miłości?
Dwie miłości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 maja 2011, 14:35

Brak sek­su w związku nie oz­nacza bra­ku miłości, brak miłości skłania do przy­pad­ko­wego seksu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 grudnia 2011, 12:35

Skończ chrza­nić o nie­szczęśli­wej miłości. W ogóle skończ o miłości. Rzy­gać mi się chce. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 lipca 2013, 12:25

Naj­cenniej­sze war­tości są zacho­wane dzięki miłości, a z miłości tak nap­rawdę bu­duje się życie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 marca 2014, 10:11

To dla miłości zno­simy ból.
To dla miłości sprze­ciwiamy się złu.
I to miłości kłaniamy się w pas. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 lutego 2011, 15:21

Każdy jak po­wiet­rza pot­rze­buje miłości. Człowiek bez miłości przes­ta­je być człowiekiem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 września 2010, 22:10

Za­bić się z miłości, czy za­bijać się z miłości? 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2013, 15:26

Jeśli umiemy odróżnić przy­jaźń od miłości.....zro­zumiemy że przy­jaźń po miłości nie istnieje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 marca 2011, 00:12

Nie ma miłości bez Miłości.


[gdzieś usłyszałam..] 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 kwietnia 2010, 09:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:25StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:20Paladin sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:01Irracja sko­men­to­wał tek­st myśliwy również zos­ta­wia śla­dy

dzisiaj, 14:59Irracja sko­men­to­wał tek­st paździerz który przechodzi niezłe [...]

dzisiaj, 14:57Irracja sko­men­to­wał tek­st co paździe­rzo­wi wychodzi dob­rze [...]

dzisiaj, 14:54Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 14:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia