Wyszukiwarka: miłości (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłości — zgromadziliśmy 14679 tekstów.

To dla miłości zno­simy ból.
To dla miłości sprze­ciwiamy się złu.
I to miłości kłaniamy się w pas. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 lutego 2011, 15:21

Każdy jak po­wiet­rza pot­rze­buje miłości. Człowiek bez miłości przes­ta­je być człowiekiem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 września 2010, 22:10

Za­bić się z miłości, czy za­bijać się z miłości? 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2013, 15:26

Jeśli umiemy odróżnić przy­jaźń od miłości.....zro­zumiemy że przy­jaźń po miłości nie istnieje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 marca 2011, 00:12

Nie ma miłości bez Miłości.


[gdzieś usłyszałam..] 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 kwietnia 2010, 09:52

Od niena­wiści do miłości nieda­leka dro­ga.
Od miłości do niena­wiści jeszcze krótsza.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 września 2011, 19:36

Nie żądaj ode mnie miłości. Możesz żądać sza­cun­ku, wier­ności, lo­jal­ności, ale nie miłości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 sierpnia 2010, 20:50

... za pieniądze miłości nie ku­pi... bez pieniędzy miłości nie utrzyma...

in­sp. Logos... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 20 lipca 2016, 07:21

Człowiek może iść od niechęci do miłości; ale sko­ro zaczął od miłości, a doszedł do niechęci, nie pow­ra­ca już do miłości nigdy. 

cytat
zebrał 7 fiszek

* * *

miłości się boje,
Tej Two­jej miłości tak bar­dzo niepewnej,
Ta­kiej co zawodzi,
Co szu­ka poklasku,
Ta­kiej co błaga i co się poniża,
miłości się boje,
Tej Two­jej miłości tak bar­dzo dalekiej
Tej Two­jej miłości, której do mnie nie ma
Tej miłości co nie jest Miłością 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 maja 2013, 15:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

dzisiaj, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

dzisiaj, 07:53zofija do­dał no­wy tek­st Utworzono wiel­ki krąg z [...]

dzisiaj, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 06:49$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st gdyby słowa niosły prawdę, [...]