Wyszukiwarka: mały książe (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mały książe — zgromadziliśmy 1886 tekstów.

Co dziś,
po­wie­działby Mały Książę? 

myśl
zebrała 127 fiszek • 28 stycznia 2010, 14:42

... każdy mały gest - jest wiel­ki... dla pot­rze­bujących ... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 6 kwietnia 2011, 11:39

U fryzjera

O mały włos
stra­ciłbym nos. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 16 lipca 2011, 22:57

-Wi­taj. To ja, Twój ‘Książe z Baj­ki’. Jes­tem odzwier­cied­le­niem Twych marzeń: ciepły, kochający, ro­man­tyczny, za­baw­ny..Słowem Fa­cet Idealny.
-Nie no świet­nie..a kran umiesz naprawić?
-Nie.. no ale poez­je pisze i w ogóle..
-Boże, cze­mu nie marzyłam o Ideal­nym Hydrauliku..? 

myśl
zebrała 71 fiszek • 16 stycznia 2010, 22:42

Kieliszek - ta­ki mały, a pot­ra­fi zruj­no­wać życie... 

myśl
zebrała 71 fiszek • 3 maja 2011, 09:05

... praw­da że książe nieraz wy­biera "dwórkę" miast "księżniczki"...
... lecz jakże, na­der często z wi­ny sa­mej "księzniczki"...
... cóż ma czy­nić gdy "księzniczka" właśnie za­bawia się w stajni...
... a i gdy obec­na, w po­miętej su­kien­ce, może ją po­mylić ze "służką"... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 25 października 2010, 06:33

Kop­ciu­szek zgu­bił pan­to­fel­ka, a książe się zagapił. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 4 kwietnia 2011, 20:08

I wiem, że w dzień, w którym ziemia będzie miała przes­tać is­tnieć, po­jawisz sie u me­go bo­ku, mój książe z bajki.

- Jak to końca świata nie bedzie?/mo­ja set­na myśl. do­padł mnie kry­zys literacki. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 13 lipca 2010, 15:16

Cza­sem "żaba" ma więcej ma­nier i sza­cun­ki niż sam "książe". 

myśl
zebrała 60 fiszek • 27 stycznia 2011, 14:24

Na­wet mały ka­mień wpa­dając pod no­gi, może zwias­to­wać lawinę. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 4 października 2010, 18:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie