Wyszukiwarka: mały książe (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mały książe — zgromadziliśmy 1171 tekstów.

Bo um­rzeć to zbyt mały powód, żeby przes­tać kochać. 

cytat dnia z 3 lutego 2010 roku
zebrał 311 fiszek

Aniel­skim ciepłem
czy­nić choćby mały cud
ser­ce kruszeje 

haiku
zebrał 187 fiszek • 5 marca 2014, 01:00

Mały szept su­mienia, a roz­miar mętli­ku w głowie nieokreślony. 

myśl dnia z 25 września 2012 roku
zebrała 142 fiszki • 1 czerwca 2010, 07:55

Co dziś,
po­wie­działby Mały Książę? 

myśl
zebrała 127 fiszek • 28 stycznia 2010, 14:42

... każdy mały gest - jest wiel­ki... dla pot­rze­bujących ... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 6 kwietnia 2011, 11:39

U fryzjera

O mały włos
stra­ciłbym nos. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 16 lipca 2011, 22:57

Przy­jem­ność, ta­ki mały skarb dla które­go człowiek pot­ra­fi zapomnieć. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 8 lipca 2010, 21:28

Na­wet mały pod­much miłości pot­ra­fi roz­wiać mgłę samotności... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 12 stycznia 2011, 17:08

-Wi­taj. To ja, Twój ‘Książe z Baj­ki’. Jes­tem odzwier­cied­le­niem Twych marzeń: ciepły, kochający, ro­man­tyczny, za­baw­ny..Słowem Fa­cet Idealny.
-Nie no świet­nie..a kran umiesz naprawić?
-Nie.. no ale poez­je pisze i w ogóle..
-Boże, cze­mu nie marzyłam o Ideal­nym Hydrauliku..? 

myśl
zebrała 71 fiszek • 16 stycznia 2010, 22:42

Kieliszek - ta­ki mały, a pot­ra­fi zruj­no­wać życie... 

myśl
zebrała 71 fiszek • 3 maja 2011, 09:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st postanowienie no­woroczne

dzisiaj, 10:01AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:00RozaR do­dał no­wy tek­st Rasistowski gwałci­cielu biały

dzisiaj, 09:59onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 09:56AnimusLumen. do­dał no­wy tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 09:56AnimusLumen. do­dał no­wy tek­st Nie zaw­ra­caj mi te­raz [...]

dzisiaj, 09:54róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jest dob­rze, ku***rwa

dzisiaj, 09:53róż li­la sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 09:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st kur ku­ma

dzisiaj, 09:47AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy