Wyszukiwarka: dzień świra (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzień świ­ra — zgromadziliśmy 10548 tekstów.

Je­den dzień po­kazu­je możli­wości, nie zmienia życia. 

aforyzm
zebrał 140 fiszek • 6 stycznia 2011, 18:58

Bez­myślny dzień to stra­cony dzień. 

cytat dnia z 15 maja 2010 roku
zebrał 132 fiszki

Każdy dzień ma egzamin. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 4 grudnia 2012, 12:14

Księżyc upił noc, zas­pał dzień. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 25 maja 2013, 02:08

Czuję się jak wyr­wa­na z koszma­ru. Dzień jak co dzień. 

cytat
zebrał 76 fiszek

Niektórzy ludzie pot­ra­fią za­mienić zwykły dzień w dzień nap­rawdę wyjątkowy. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 11 września 2010, 21:17

Każda so­wa głupia w dzień. 

cytat dnia z 15 stycznia 2011 roku
zebrał 62 fiszki

byłam two­ja już na 'dzień dobry' 

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 czerwca 2010, 19:23

Dzień dob­ry nig­dy nie jest zły. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 22 lipca 2012, 14:21

-Jut­ro przes­tanę o nim myśleć - mówiła dzień w dzień... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 stycznia 2011, 14:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:11Banitka sko­men­to­wał tek­st Jak być tu dob­rym [...]

dzisiaj, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st miłość w ko­lorze se­pii

dzisiaj, 17:55yestem sko­men­to­wał tek­st zaplątanie

dzisiaj, 17:53yestem sko­men­to­wał tek­st Sangreal

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Byłeś mi tak blis­ki [...]

dzisiaj, 17:38yestem sko­men­to­wał tek­st O trwałości do­mu de­cydują [...]

dzisiaj, 17:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie czas jest naj­gor­szym [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Uczucia - sku­pis­ko żywiołów [...]

dzisiaj, 17:15SzaddamIV sko­men­to­wał tek­st Obniżać koszty, zwiększając koszty [...]

dzisiaj, 16:55SzaddamIV sko­men­to­wał tek­st Dzięki idiotom jes­teś mądry, [...]