Wyszukiwarka: bardzo smutne (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bar­dzo smut­ne — zgromadziliśmy 13822 teksty.

Świat jest piękny! I to jest właśnie ta­kie smutne. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Miała smut­ne oczy, które mieniły się is­kier­ka­mi radości... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 czerwca 2010, 21:25

Ja­kież to smut­ne, że ludzie co­raz częściej uśmie­chają się bez uśmiechu. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 26 marca 2010, 12:27

Smut­ne twe oczy
os­nu­te łez kolorem.
Wios­na tęczą lśni. 

haiku
zebrał 32 fiszki • 18 stycznia 2013, 14:31

to smut­ne, że dzi­siaj za­miast gwiazd na niebie ma­my la­tar­nie na ulicy.. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 9 października 2010, 12:22

Os­tatnio niebo jest bar­dzo smut­ne. O ile nie płacze, to mruczy. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 maja 2010, 21:54

Niemoc… to ta­kie smut­ne doświadczenie… 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 października 2010, 20:44

Pożeg­na­nia są smut­ne, ale niekiedy nies­te­ty bar­dzo pot­rzeb­ne, pot­rzeb­ne by zacząć ja­kiś no­wy etap życia. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 czerwca 2010, 23:30

Smut­ne czasy...

Ktoś...za coś... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 sierpnia 2012, 06:42

Człowiek to stworze­nie, które często wspo­minając smut­ne dla siebie chwi­le za­pomi­na o tych będących dla niego źródłem uśmiechu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 18 maja 2010, 15:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:47Cykam sko­men­to­wał tek­st symptomy zdra­dy barw

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st taniec na li­nie

dzisiaj, 09:27Rychcik sko­men­to­wał tek­st To mój dom To mój [...]

dzisiaj, 09:21onejka sko­men­to­wał tek­st Najgłupszy rodzaj śmier­ci - [...]

dzisiaj, 09:17M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 09:04Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Przez życie, nie idź [...]

dzisiaj, 08:55szpulka sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 08:47Bise sko­men­to­wał tek­st dalej jes­teś chwilą

dzisiaj, 08:45Starlight. sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ulu­bionym spor­tem ter­ro­rystów [...]

dzisiaj, 08:37Irracja sko­men­to­wał tek­st Najgłupszy rodzaj śmier­ci - [...]