Wyszukiwarka: bardzo smutne (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bar­dzo smut­ne — zgromadziliśmy 13822 teksty.

Świat jest piękny! I to jest właśnie ta­kie smutne. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Miała smut­ne oczy, które mieniły się is­kier­ka­mi radości... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 czerwca 2010, 21:25

Ja­kież to smut­ne, że ludzie co­raz częściej uśmie­chają się bez uśmiechu. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 26 marca 2010, 12:27

Smut­ne twe oczy
os­nu­te łez kolorem.
Wios­na tęczą lśni. 

haiku
zebrał 32 fiszki • 18 stycznia 2013, 14:31

to smut­ne, że dzi­siaj za­miast gwiazd na niebie ma­my la­tar­nie na ulicy.. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 9 października 2010, 12:22

Os­tatnio niebo jest bar­dzo smut­ne. O ile nie płacze, to mruczy. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 maja 2010, 21:54

Niemoc… to ta­kie smut­ne doświadczenie… 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 października 2010, 20:44

Pożeg­na­nia są smut­ne, ale niekiedy nies­te­ty bar­dzo pot­rzeb­ne, pot­rzeb­ne by zacząć ja­kiś no­wy etap życia. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 czerwca 2010, 23:30

Smut­ne czasy...

Ktoś...za coś... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 sierpnia 2012, 06:42

Człowiek to stworze­nie, które często wspo­minając smut­ne dla siebie chwi­le za­pomi­na o tych będących dla niego źródłem uśmiechu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 18 maja 2010, 15:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:56Reynold sko­men­to­wał tek­st Czy zło dzięki które­mu [...]

dzisiaj, 18:40dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:29Reynold sko­men­to­wał tek­st Są śmieci, które i [...]

dzisiaj, 18:27dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 18:27dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ulubione słowo.  

dzisiaj, 18:25dark smurf sko­men­to­wał tek­st Sznurki z człowieka uczy­nią [...]

dzisiaj, 18:21Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Sznurki z człowieka uczy­nią [...]

dzisiaj, 18:21M44G sko­men­to­wał tek­st Patriotyzm

dzisiaj, 18:07dark smurf sko­men­to­wał tek­st Sznurki z człowieka uczy­nią [...]

dzisiaj, 18:06dark smurf sko­men­to­wał tek­st Choć Cię nie ko­jarzę Choć [...]