Wyszukiwarka: bardzo smutne (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bar­dzo smut­ne — zgromadziliśmy 11163 teksty.

To ta­kie smut­ne . Po­cie­sza­nie się tym , że ktoś ma gorzej . 

myśl
zebrała 58 fiszek • 25 sierpnia 2010, 14:30

smut­ne są upad­ki, gdy wzlotów nie było 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 sierpnia 2012, 00:22

to smut­ne. Nie będąc samą, jes­tem samotna. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 2 lipca 2010, 16:22

Smut­ne gdy do drzwi rodzin­ne­go do­mu mu­sisz już pukać... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 26 lutego 2011, 09:53

To jest po pros­tu smut­ne, a smut­ne rzeczy lu­bią się przyt­ra­fiać smut­nym ludziom. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 3 października 2010, 11:21

Są smut­ne chwi­le, które na­wet krzyk chce przemilczeć. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 1 lipca 2010, 12:28

Świat jest piękny! I to jest właśnie ta­kie smutne. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Miała smut­ne oczy, które mieniły się is­kier­ka­mi radości... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 czerwca 2010, 21:25

Smut­ne i sa­mot­ne chwi­le trwają najdłużej. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 4 grudnia 2009, 17:49

Two­je smut­ne oczy od ćpa­nia pat­rzyły głębo­ko w mo­je .. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 2 maja 2010, 09:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04onejka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 15:02onejka sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1