Wyszukiwarka: usmiech (proza)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 7 tekstów.

06.03.2017r.

Po­woli wiel­ki pąk li­lii roz­chy­la swo­je płat­ki i tworzy różowy kielich piękne­go kwiatu. To pier­wszy z kil­ku­nas­tu kwiatów osadzo­nych na czte­rech łody­gach wy­ras­tających z brązo­wej do­nicy. Za je­go sprawą i ko­lej­nych kwiatów [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 marca 2017, 09:54

Angielski bananowy usmiech, klamstwo potwierdzone usmiechem

czy moz­na po­row­nac an­gli­ka do ba­nana TAK !!! us­miech an­giel­ski jest jak ba­nan, my go je­my a oni skur­ke rzu­caja nam pod no­gi, do cza­su, wiec ob­ru­cilem to na od­wrot da­lem banany [...] — czytaj całość

dziennik • 9 listopada 2013, 00:24

* * *

...ku­pilem pióro. Ta­kie zwykłe ale gdy trzy­mam je w dłoni czu­je ciep­ly us­miech na twarzy. Czu­je przep­ly­waja­ce przez cialo mys­li... at­ra­ment mo­jego piora to emoc­je, uczu­cia...
ko­lor. Pioro pisze na czar­no. rysuje [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 czerwca 2011, 22:23

Zatańcz ze mna jeszcze raz

Ka­rina sie­działa w po­koju slucha­jac w kol­ko tej sa­mej piosen­ki: "Za­tańcz ze mną jeszcze raz.Otul twarzą moją twarz .Co z na­mi będzie? - za ok­nem świt. Tak nam dob­rze mogło być.
Gdy ciebie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 grudnia 2011, 20:06

To, co w środku.

Na­zywam się Stres. Oczy­wis­cie mo­je imie brzmi inaczej, ale jes­li­by przyj­rzec sie dok­ladniej, bli­zej...
Wej­dzmy w glab... te­go, co czu­je, co kry­je sie gdzies tam gle­boko we mnie.
Moimi naj­bliz­szy­mi przy­jaciol­mi sa Zawisc, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 października 2010, 10:58

Spieszmy się...

"Nie bądź pew­ny, że czas masz, bo pew­ność niepewna"


Leżała na ster­cie po­duszek, uk­ry­ta pod pie­rzyną. Jej drob­ne ciało zda­wało się ginąć po­między og­romny­mi po­ducha­mi otaczający­mi ją z każdej stro­ny, si­we, długie, kręcone [...] — czytaj całość

opowiadanie • 15 czerwca 2012, 18:31

Przepowiednia

Był dzień po no­wiu księżyca. We wsi Su­law wszys­cy się krząta­li ro­biąc os­tatnie porządki i za­pasy przed zbliżającą się zimą. Przed chałupą szew­ca Beihar­ta dzieci ba­wiły się w ber­ka korzys­tając z ostatnich [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 grudnia 2010, 08:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]