Wyszukiwarka: zimna suka (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zim­na su­ka — zgromadziliśmy 249 tekstów.

Ref­lek­sja kierowcy

Jak ta­nia dziw­ka stoi pod lasem
niebies­ka su­ka z białym pasem. 

myśl
zebrała 147 fiszek • 8 lipca 2010, 23:45

Ser­ce sku­lone ze zim­na drży z niespełnienia
cze­ka w kącie uczuć,na no­we sza­ty, na miłość. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 12 maja 2013, 16:27

Przy­jaciele od­chodzą, ka­wa ro­bi się zim­na, a śnieg to­pi się na ciepłych dłoniach. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 26 grudnia 2010, 17:13

Cza­sami drżę nie z zim­na, lecz z bra­ku ciepła. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 3 stycznia 2011, 12:50

Prze­rażająco zim­na jest pus­tka po ut­ra­ceniu życiowe­go celu. 

myśl dnia z 12 grudnia 2013 roku
zebrała 85 fiszek • 6 grudnia 2009, 20:48

Sa­mot­ność – wred­na su­ka*, która wciąż nas pogrąża. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 18 lutego 2012, 22:31

Łza pot­ra­fi być sucha jak piasek pus­ty­ni, pa­lić jak ogień, być zim­na jak lód, spra­wiając ból, ale pot­ra­fi także dać uko­jenie i radość.*In­spi­rowa­ne waszy­mi komentarzami. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 7 kwietnia 2010, 22:16

Cza­sem ra­mię blis­kiej Ci oso­by, otu­lające Two­je ciało spra­wia, że drżysz... z zimna... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 lipca 2010, 13:14

Zim­na su­ka, co? A wiesz, że dob­rze mi z tym? Mniej bo­li, o tam, w środ­ku. Choć z dnia na dzień zas­ta­nawiam się, czy coś tam jeszcze jest. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 22 kwietnia 2010, 00:22

Bo rzeczy­wis­tość to ta­ka mała su­ka, która de­fini­tyw­nie niszczy nasze marzenia. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 8 grudnia 2011, 20:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:14sprajtka sko­men­to­wał tek­st Więcej ludzi łapie doła [...]

dzisiaj, 12:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Więcej ludzi łapie doła [...]

dzisiaj, 12:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nawet be­zin­te­resow­na miłość wie­dziona [...]

dzisiaj, 12:05sprajtka sko­men­to­wał tek­st proste drze­wo szyb­ciej sta­je [...]

dzisiaj, 11:25yestem sko­men­to­wał tek­st W ob­liczu kwiatów zaw­sze czu­je [...]

dzisiaj, 11:24yestem sko­men­to­wał tek­st Moja miłość jest jak [...]

dzisiaj, 11:15yestem sko­men­to­wał tek­st Bóg stworzył ko­bietę, a [...]

dzisiaj, 11:13yestem sko­men­to­wał tek­st Wystarczy obłudę naz­wać miłością [...]

dzisiaj, 11:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wyśmianie - naj­bar­dziej wy­rafi­nowa­na [...]

dzisiaj, 11:01yestem sko­men­to­wał tek­st Człowieki to zwierzęta stad­ne. [...]