Wyszukiwarka: zdjęcia (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcia — zgromadziliśmy 236 tekstów.

Gdy pat­rze na zdjęcia,na nasze szczęście, nie jes­tem w sta­nie zro­zumieć, że to już koniec... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 marca 2014, 17:03

Jak nie będę miała nic do ro­boty, po­gapię się na Two­je zdjęcia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2011, 16:44

Zdjęcia mnie wy­rażają. Zdjęcia są częścią mnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Prze­kon­tras­to­wane zdjęcia w złej ja­kości mówią nam ty­le, co człowiek który ma zły dzień. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 sierpnia 2012, 10:45

Wspom­nienia są jak zdjęcia, ro­bimy ich ty­siące, ale je­dynie naj­lep­sze tra­fiają do al­bu­mu, który będzie z na­mi na długie lata. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lutego 2016, 22:30

Lu­bię oglądać sta­re zdjęcia, ale kocham pat­rzeć w przyszłość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2012, 23:15

trud­no do­cenić chwi­le, która umiera teraz
i po­wie­dzieć spal nasze zdjęcia, zacznij­my od ze­ra... co? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 października 2013, 02:23

Zdjęcia piękna nie od­dają rzeczywistości. 

myśl

Zdjęcia poz­wa­lają, aby wspom­nienia nie za­kurzyły się z biegiem lat, by ich piękność trwała aż do końca. 

myśl • 6 maja 2012, 23:48

Dwa Serca

Na ścianie bez zdjęcia,
nie myślałam.
że nie będziemy,
razem.

Tyl­ko nasze spełnienie,
cze­kałam na ciebie.
Dwa ser­ca się połączyły,
kocham cię. 

myśl • 15 maja 2012, 09:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:03liliowięc sko­men­to­wał tek­st Samotność to bez­ludna wys­pa [...]

dzisiaj, 10:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Publiczne od­da­wanie moczu przez [...]

dzisiaj, 10:52liliowięc sko­men­to­wał tek­st Skoro gorzej już być [...]

dzisiaj, 09:56Reynold sko­men­to­wał tek­st Niemożliwe jest ujęcie człowieka [...]

dzisiaj, 09:39Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Szczytem egoiz­mu jest umierać [...]

dzisiaj, 06:47Reynold sko­men­to­wał tek­st Choroba zaz­drości, przeszkadza miłości.  

dzisiaj, 06:36Reynold sko­men­to­wał tek­st Gdy w naszym życiu [...]

dzisiaj, 06:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Szczytem egoiz­mu jest umierać [...]

dzisiaj, 06:15Reynold sko­men­to­wał tek­st Posyłam pro­myk słońca, by [...]

dzisiaj, 06:13Irracja sko­men­to­wał tek­st Własnoręcznie ro­bię so­bie przy­jem­ność.